-->

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE.

TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE A WEBSITE-ULUI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE. TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE A WEBSITE-ULUI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL (denumită în cele ce urmează și “Politica”)

Suntem încântați de interesul tău pentru campania noastră. Protecția datelor este o prioritate pentru managementul SOCIETATEA United Romanian Breweries Bereprod SRL. Navigarea pe paginile site-urilor noastre e posibilă cu indicarea anului nasterii. Cu toate acestea, dacă o persoană vizată dorește să folosească anumite caracteristici pe website-urile noastre (cum ar fi să completeze un quiz, un chestionar, sau să participe la un concurs etc.), prelucrarea datelor cu caracter personal poate deveni necesară. Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară și nu există niciun fundament statutar pentru această procesare ne obligăm să obținem consimțământul de la persoana vizată. Prelucrarea datelor cu caracter personal – precum numele, prenumele, adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon ale unei persoane vizate – se va efectua de fiecare dată în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (“Regulamentul”) și în concordanță cu reglementările de protecție a datelor specifice țării în care operează UNITED ROMANIAN BREWERIES BEREPROD SRL. Prin intermediul acestei declarații de protecție a datelor, compania noastră ar dori să informeze publicul general despre natura, amploarea și scopul datelor personale pe care le colectăm, le folosim și le procesăm. Pe lângă acestea, subiecții sunt informați, prin această declarație de protecție a datelor cu caracter personal, asupra drepturilor de care beneficiază. În calitate de operator, UNITED ROMANIAN BREWERIES BEREPROD SRL a implementat numeroase măsuri tehnice și organizaționale ca să asigure protecția completă a datelor personale prin website-urile aferente.

1. Definiții

Prezenta Politică are la bază Regulamentul precum și oricare și toate legile aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal. Politica trebuie să fie comprehensibilă atât pentru publicul general, cât și pentru clienții și partenerii noștri de afaceri. Pentru a asigura acest lucru, vom explica în primul rând terminologia folosită. În această Politică vom folosi, inter alia, următorii termeni: a) Date personale sau Datele cu caracter personal se referă la orice informație care face posibilă identificarea unei persoane fizice (persoană vizată). O persoană fizica identificabilă este cineva care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referința la un indicator (cum este numele, un număr de identificare, date ale locației, un identificator online) sau la unul sau mai mulți factori specifici pentru identitatea fizică, fiziologică, genetică, mentală, economică, culturală sau socială ale acelei persoane fizice, b) Persoana vizată - este identificată sau identificabilă ca o persoană naturală, ale cărei date personale sunt prelucrate de operatorul responsabil pentru prelucrare sau de către împuterniciții acestuia, c) Prelucrarea - este o operație sau un set de operații care sunt efectuate asupra datelor personale sau asupra seturilor de date personale, fie aceasta se realizează prin mijloace automate sau nu, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau alterarea, recuperarea, consultarea, folosirea sau dezvăluirea prin transmitere, diseminare sau prin a face disponibile, aliniere sau combinare, restricție, ștergere sau distrugere, d) Restricția prelucrarii - se referă la marcarea datelor personale prelucrate cu scopul de a limita prelucrarea lor în viitor, e) Crearea de profiluri - se referă la orice formă autorizată de procesare a datelor personale consistând în folosirea datelor personale pentru a evalua anumite aspecte personale caracteristice pentru o persoană naturală, în particular pentru a analiza sau a prezice aspecte referitoare la performanța la muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, fiabilitatea, locația sau mișcările unei persoane fizice, f) Pseudonimizarea - este prelucrarea datelor personale într-o asemenea manieră încât datele personale nu mai pot fi atribuite unei persoane vizate fără utilizarea unor informații adiționale, cu condiția ca aceste informații adiționale să fie păstrate separat și să fie supuse unor măsuri tehnice și organizaționale ca să asigure faptul că datele personale nu sunt atribuite unei persoane fizice identificate sau identificabile, g) Operator sau operator responsabil pentru prelucrare - este persoana fizica sau juridica, autoritate publică, agenție sau alt organ care, singur sau cu ajutorul unor terțe părți, determină scopurile sau mijloacele prelucrarii de date personale; acolo unde scopurile și mijloacele prelucrarii sunt determinate de legislația Uniunii sau a Statelor Membre, operatorul sau criteriile specifice pentru nominalizarea lui pot fi furnizate de legislația Uniunii sau a Statelor Membre, h) Primitorul - este o persoană fizica sau juridica, autoritate publică, agenție sau alt organ, către care datele personale sunt dezvăluite, fie el o terță parte sau nu. Cu toate acestea, autoritățile publice care ar putea să primească datele personale în cadrul unei anchete particulare în concordanță cu legislația Uniunii sau a Statelor Membre nu vor fi văzute ca primitori; prelucrarea acelor date de către autoritățile publice va fi în conformitate cu regulile aplicabile protecției datelor în concordanță cu scopurile prelucrarii. i) Terță parte - este o persoană fizica sau juridica, autoritate publică, agenție sau alt organ în afara persoanei vizate, operator, prelucrător și persoane care, sub autoritatea directă a operatorului sau a prelucrătorului, aunt autorizate să proceseze date personale, j) Consimțământ – consimțământul persoanei vizate este orice indicație dată în mod liber, specifică, informată și clară pe care persoana vizată o oferă printr-o declarație sau printr-o acțiune afirmativă clară, semnificând acordul pentru prelucrarea datelor sale personale.

2. Numele și adresa operatorului

Operatorul pentru scopurile prevăzute în Regulament, alte legi pentru protecția datelor aplicabile în statele membre ale Uniunii Europene și alte dispoziții legate de protecția datelor este: United Romanian Breweries Bereprod SRL, avand sediul in Bucureşti, Bulevardul Unirii 27, bl.15, sc.2, et.1, ap.24, sector 4, Telefon: 021.205.5000, Email: ruxandra_mihalascu@tuborg.ro, Website: www.tuborg.ro.

3. Numele și adresa ofițerului de protecție a datelor

Orice persoană vizată poate oricând contacta în mod direct operatorul la adresa si telefonul de contact mentionate mai sus la punctul 2 cu orice întrebări sau sugestii care au de-a face cu protecția datelor.

4. Cookies

Paginile de internet United Romanian Breweries Bereprod SRL folosesc Cookie. Cookie-urile sunt fișiere text care sunt stocate într-un computer prin intermediul Browserului de Internet. Multe site-uri și servere utilizează cookie-uri. Multe module cookie conțin un cod așa-numit cookie. Un ID cookie este un identificator unic al cookie-ului. Se compune dintr-un șir de caractere prin care paginile și serverele Internet pot fi atribuite browserului de Internet în care a fost stocat cookie-ul. Acest lucru permite site-urilor web si serverelor vizitate să diferențieze browserul individual al datelor de la alte browsere de Internet care conțin alte cookie-uri. Un anumit browser de Internet poate fi recunoscut si identificat folosind un cod de cookie unic. Prin utilizarea cookie-urilor, United Romanian Breweries Bereprod SRL poate furniza userilor site-ului mai multe servicii usor de utilizat care nu ar fi posibile fără setarea cookie-urilor. Cu ajutorul unui cookie, informatiile și ofertele de pe site-ul nostru pot fi optimizate având în vedere utilizatorul. Cookie-urile ne permit, după cum am menționat anterior, să recunoaștem utilizatorii site-ului nostru web. Scopul acestei recunoașteri este de a ușura utilizarea de către utilizatori a site-ului nostru web. Utilizatorului site-ului web care utilizează module cookie, de ex. nu trebuie să introducă date de acces de fiecare dată când site-ul este accesat, deoarece acesta este preluat de site-ul web, iar cookie-ul este astfel stocat în sistemul informatic al utilizatoruluiPersoana vizată poate, în orice timp, să prevină setarea cokie-urilor prin intermediul unei setări corespunzatoare a browserului de internet utilizat, poate astfel să refuze definitiv setarea cookie-urilor. În plus, cookie-urile deja setate pot fi șterse în orice moment prin intermediul unui browser de Internet sau al altor programe software. Acest lucru este posibil în toate browserele de Internet populare. Dacă persoana vizată dezactivează setarea cookie-urilor în browserul de internet utilizat, nu toate funcțiile site-ului nostru pot fi utilizate în totalitate. În timpul utilizării este posibil să colectăm automat informații nepersonale cum ar fi adresele IP de la care accesați site-ul și browserul pe care îl folosiți, iar dumneavoastră sunteți de acord cu stocarea anumitor informații pe computerul dumneavoastră ("module cookie"), toate în scopul de a vă asigura un acces optim la site și operarea acestuia de către dumneavoastră.

5. Colectarea informațiilor și a datelor generale

Website-urile UNITED ROMANIAN BREWERIES BEREPROD SRL colectează o serie de informații și date generale atunci când o persoană vizată sau un sistem automat solicitează website-urile. Aceste date și informații generale sunt stocate în fișierele de logare ale serverului. E posibilă colectarea datelor precum (1) tipurile și versiunile de browser utilizate, (2) sistemul de operare utilizat, (3) website-ul de unde un sistem de accesare ajunge la website-ul nostru (așa-zișii referrers), (4) sub-website-urile, (5) data și timpul accesării website-ului, (6) adresa de protocol internet (adresa IP), (7) furnizorul serviciilor de internet ale sistemului de accesare și (8) orice altă dată și informație similară care poate fi folosită în eventualitatea unui atac asupra sistemelor de tehnologie a informației. Când utilizează aceste date și informații generale, UNITED ROMANIAN BREWERIES BEREPROD SRL nu intra in posesia unor informatii despre persoanele vizate. Mai degrabă, această informație este necesară pentru (1) a livra conținutul website-ului corect, (2) a optimiza conținutul website-ului, precum și ad-urile pentru acesta, (3) a asigura viabilitatea pe termen lung a sistemelor de tehnologie a informațiilor și a tehnologiei website-ului și (4) a furniza autoritățile legii cu informațiile necesare pentru acuzarea criminală în caz de cyber-atac. De aceea, UNITED ROMANIAN BREWERIES BEREPROD SRL analizează date și informații colectate anonim în mod statistic, cu scopul de a crește gradul de protecție a datelor și securitatea datelor pentru compania noastră, și de a asigura un nivel optim de protecțiea datelor personale pe care le procesăm. Datele anonime ale fișierelor de logare ale serverului sunt stocate separat de toate datele personale oferite de către persoana vizată.

6. Înscrierea la newsletter-ele noastre

Pe website-urile UNITED ROMANIAN BREWERIES BEREPROD SRL utilizatorilor li se oferă oportunitatea de a se înscrie la newsletter-ul companiei. Masca de input utilizată pentru acest scop determină care date personale sunt transmise și când este comandat newsletter-ul de la operator. UNITED ROMANIAN BREWERIES BEREPROD SRL își informează clienții și partenerii de afaceri în mod regulat prin mijlocul unui newsletter despre ofertele companiei. Newsletter-ul companiei poate fi primit de către persoana vizată doar dacă (1) persoana vizată are o adresă de email validă și (2) dacă persoana vizată se înregistrează pentru a primi newsletter-ul. Un email de confirmare va fi trimis către adresa de email înregistrată de către persoana vizată pentru prima dată în vederea trimiterii newsletter-ului, pentru motive legale, prin procedura double opt-in. Acest email de confirmare este utilizat pentru a dovedi dacă deținătorul adresei de email este autorizat să primească newsletter-ul. Pe parcursul înregistrării la newsletter, stocăm adresa de IP a sistemului computer-ului atribuit de către furnizorul de servicii de internet (ISP) și folosit de către persoana vizată în momentul înregistrării, la fel ca și data și timpul înregistrării. Colectarea acestor date e necesară pentru a înțelege posibilele întrebuințări neadecvate a adresei de email a unei persoane vizate la o dată mai târzie, și de aceea servește scopului de protecție legală a operatorului. Datele personale colectate ca parte din înregistrarea pentru un newsletter vor fi folosite doar pentru a trimite newsletter-ul. În plus, cei care se înscriu la newsletter vor fi informați prin email, atât timp cât acest lucru e necesar pentru serviciul de newsletter sau pentru o înregistrare în chestiune, căci acesta ar putea fi cazul în eventualitatea unor modificări la oferta de newsletter, sau în eventualitatea unei schimbări ale circumstanțelor tehnice. Nu va exista niciun transfer al datelor personale colectate de către serviciul de newsletter către terțe părți. Înregistrările la newsletter-ul nostru pot fi reziliate de către persoana vizată în orice moment. Consimțământul de a stoca date personale, dat de către persoana vizată pentru primirea newsletter-ului, poate fi revocat oricând. Există un link în fiecare newsletter pentru revocarea acestui consimțământ. De asemenea, retragerea înscrierii de la newsletter e posibilă oricând direct pe website-ul operatorului, iar persoana vizată poate opta și pentru comunicarea cu operatorul în mod diferit.

7. Urmărirea Newsletter-elor

Newsletter-ele UNITED ROMANIAN BREWERIES BEREPROD SRL conțin așa-numiții pixeli de tracking. Un pixel de tracking este o miniatură grafică încorporată în email-uri, care sunt trimise în format HTML pentru a permite înregistrarea și analiza fișierelor de log. Aceasta permite o analiză statistică a succesului sau eșecului campaniilor de email marketing. În funcție de pixelul de tracking încorporat, UNITED ROMANIAN BREWERIES BEREPROD SRL poate verifica când și dacă un email a fost deschis de către persoana vizată și care link-uri din email au fost accesate de către persoanele vizate. Datele personale colectate în pixelii de tracking conținuți de newslettere sunt stocate și analizate de către operator pentru a optimiza trimiterea newsletter-ului și pentru a-și adapta mai bine conținutul viitoarelor newslettere la interesele persoanelor vizate. Aceste date personale nu vor fi transmise unor terțe părți. Persoanele vizate sunt oricând îndreptățite să revoce declarația de consimțământ realizată prin intermediul procedurii de double-opt-in. După revocare, aceste date vor fi șterse permanent de către operator. UNITED ROMANIAN BREWERIES BEREPROD SRL vede o retragere de la primirea newsletter-ului automat ca o revocare.

8. Posibilitatea contactului prin website

Website-urile UNITED ROMANIAN BREWERIES BEREPROD SRL conțin informații care permit un scurt contact electronic cu compania noastră, precum și comunicarea directă cu noi, prin includerea unei adrese de email generale. Dacă o persoană vizată contactează operatorul prin email sau prin formularul de contact, datele personale transmise de către aceasta in mod voluntar sunt stocate automat. Astfel de date personale, transmise în mod voluntar de către o persoană vizată către operator, sunt stocate pentru scopul prelucrarii și contactării persoanei vizate. Nu există niciun transfer al acestor date personale către terțe părți.

9. Ștergere de rutină și blocarea datelor personale

Operatorul de date va prelucra și stoca date personale ale persoanei vizate numai pe perioada necesară pentru a-și îndeplini scopul de stocare, sau pe perioada care este prevăzută de către legislatorul european sau de către alți legislatori ai legilor sau regulamentelor la care operatorul este supus. Dacă scopul stocării nu este aplicabil, sau dacă perioada de stocare prescrisă de legislatorul European sau de alt legislator competent expiră, datele personale sunt șterse, în concordanță cu cererile legale, cu excepția acelor datae cuprinse în anumite documente pentru care legea prevede un termen de arhivare.

10. Drepturile persoanei vizate

a) Dreptul de acces al persoanei vizate. Fiecare persoană vizată va avea dreptul acordat de legislatorul European pentru a obține de la operator confirmarea faptului că datele personale care-i aparțin sunt sau nu procesate. Dacă o persoană vizată dorește să se folosească de acest drept, el sau ea ar putea oricând să contacteze operatorul UNITED ROMANIAN BREWERIES BEREPROD SRL in acest sens. Fiecare persoană vizată va avea dreptul acordat din partea legislatorului european pentru a obține oricând de la operator informații gratuite despre datele sale personale stocate și o copie a acestor informații. Mai mult decât atât, Regulamentul acordă persoanei vizate acces la următoarele informații: " scopul prelucrarii; " categoriile de date personale în cauză; " destinatarii sau categoriile de destinatari către care datele personale au fost sau vor fi dezvăluite, în particular destinatari din terțe țări sau organizații internaționale; " când este posibil, perioada avută în vedere pentru care datele personale vor fi stocate sau, dacă nu e posibil, criteriile după care va fi determinată această perioadă; "existența dreptului de a cere operatorului rectificarea sau ștergerea datelor personale, sau restricția prelucrarii datelor personale care aparțin persoanei vizate, sau de a obiecta la prelucrarea datelor, "existența dreptului de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere" acolo unde datele personale nu sunt colectate de la o persoană vizată, orice informație disponibilă despre sursa din care provin; " existența unei luări de decizii automate, inclusiv crearea de profiluri, mentionata în cadrul articolului 22(1) și (4) din Regulament și, cel puțin în acele cazuri, existența unei informații semnificative despre logica implicată, la fel ca și cu semnificația și consecințele imaginate de o astfel de procesare pentru persoana vizată. Mai mult decât atât, persoana vizată va avea dreptul să obțină informații referitoare la faptul că datele personale sunt sau nu transferate unei terțe țări sau unei organizații internaționale. Acolo unde e cazul, persoana vizată va avea dreptul să fie informată despre măsurile adecvate în ceea ce privește acest transfer de date. Dacă o persoană vizată dorește să beneficieze de acest drept de acces, atunci poate contacta oricând operatorul UNITED ROMANIAN BREWERIES BEREPROD SRL. b) Dreptul de rectificare. Fiecare persoană vizată va avea dreptul garantat de legislatorul european de a obține de la operator, fără întârziere, rectificarea pentru date personale inexacte care o privesc. Luând în considerare scopurile prelucrarii, persoana vizată va avea dreptul de a completa date personale incomplete, inclusiv prin mijloace de a furniza declarații suplimentare. Dacă o persoană vizată dorește să-și exercite dreptul la rectificare, va putea oricând contacta operatorul UNITED ROMANIAN BREWERIES BEREPROD SRL. c) Dreptul la ștergerea datelor (dreptul de a fi uitat). Fiecare persoană vizată va avea dreptul garantat de legislatorul european de a obține de la operator ștergerea datelor personale care o privesc fără întârzieri nejustificate, iar operatorul va avea obligația de a șterge datele personale fără întârzieri nejustificate, unde una dintre următoarele situații se aplică, atât timp cât prelucrarea nu e necesară: " Datele personale nu mai sunt necesare în relație cu scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate. " Persoana vizată își retrage consimțământul pe care e bazată prelucrarea conform punctului (a) din articolul 6(1) din Regulament, sau punctul (a) din articolul 9(2) din Regulament sau acolo unde nu există temei legal pentru prelucrare. "Persoana vizată obiectează la prelucrare în conformitate cu articolul 21(1) din Regulament și nu există temeiuri legale majore pentru prelucrare, sau persoana vizată obiectează la prelucrare în conformitate cu articolul 21(2) din Regulament. "Datele personale au fost procesate ilegal " Datele personale trebuie să fie șterse pentru a fi în conformitate cu o obligație legală în legislația Uniunii sau a statelor membre la care operatorul este supus. " Datele personale au fost colectate în schimbul serviciilor de informații referitoare la societate oferite, la care face referință Articolul 8(1) din Regulament. Dacă unul dintre motivele mai sus menționate se aplică, iar o persoană vizată dorește să ceară ștergerea datelor personale stocate de United Romanian Breweries Bereprod SRL, atunci poate oricând contacta operatorul United Romanian Breweries Bereprod SRL care va asigura cu promptitudine faptul că cererea de ștergere va fi executată imediat. Acolo unde operatorul a făcut date personale publice și este obligat, în conformitate cu Articolul 17(1), de a șterge datele personale, operatorul, luând în considerare tehnologia disponibilă și costurile de implementare, va face pași rezonabili, inclusiv va lua măsuri tehnice pentru a informa alți operatori care procesează date personale despre faptul că persoana vizată a cerut ștergere de către operatori a oricăror legături cu, copii sau replicații ale acelor date personale, atât timp cât prelucrarea nu e necesară. Operatorul UNITED ROMANIAN BREWERIES BEREPROD SRL va pune la cale măsurile necesare pentru cazurile individuale. d) Dreptul la restrictionarea prelucrarii. Fiecare persoană vizată va avea dreptul garantat de legislatorul european de a obține de la operator restrictionarea prelucrarii, acolo unde unul dintre următoarele cazuri se aplică: "Acuratețea datelor personale este contestată de persoana vizată, pentru o perioadă, permițând operatorului să verifice acuratețea datelor personale. "Prelucrarea este ilegală și persoana vizată se opune ștergerii datelor personale, dar cere în loc restrictionarea utilizării lor. "Operatorul nu mai are nevoie de datele personale cu scopul de a le prelucra, dar ele sunt cerute de persoana vizată pentru unitate, în vederea exercitării sau apărării unor revendicări legale. "Persoana vizată s-a opus prelucrarii în conformitate cu articolul 21(1) din Regulament până la verificarea dacă temeiurile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate. Dacă una dintre condițiile menționate mai sus este îndeplinită, și o persoană vizată dorește să ceară restricționarea prelucrarii de date personale stocate de UNITED ROMANIAN BREWERIES BEREPROD SRL, atunci va putea oricând să contacteze operatorul de date personale care va solutiona cererea formulata de persoana vizata. e) Dreptul la portabilitatea datelor. Fiecare persoană vizată va avea dreptul garantat de legislatorul european de a primi date personale care-l privesc în persoană, care au fost puse la dispoziție pentru un operator, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat. El sau ea va avea dreptul de a transmite acele date către un alt operator, fără niciun impediment de la operatorul către care datele personale au fost deja transmise, atât timp cât prelucrarea se bazează pe consimțământ în conformitate cu punctul (a) din Articolul 6(1) al Regulamentului, sau punctul (a) din Articolul 9(2) din Regulament, sau pe un contract în conformitate cu punctul (b) din Articolul 6(1) din Regulament, și prelucrarea este realizată prin mijloace automate, atât timp cât prelucrarea nu e necesară pentru performanța unei sarcini realizate pentru interesul public sau în exercițiul autorității oficiale acordate operatorului. Mai mult decât atât, în exercitarea dreptului de portabilitate a datelor în conformitate cu Articolul 20(1) din Regulament, persoana vizată va avea dreptul de a avea datele personale transmise direct de la un operator la alt operator, atunci când va fi fezabil din punct de vedere tehnic și când nu va afecta drepturile și libertățile altora. Pentru a impune dreptul de portabilitate a datelor, persoana vizată va putea, în orice moment contacta operatorul UNITED ROMANIAN BREWERIES BEREPROD SRL. f) Dreptul la opozitie. Fiecare persoană vizată va avea dreptul oferit de legislatorul european de a se opune oricand, din motive care au legătură cu situația sa particulară, la prelucrarea datelor personale care îl/o vizează, fapt care se bazează pe punctele (e) și (f) din Articolul 6(1) din Regulament. Aceasta se aplică și crearii de profiluri pe baza respectivelor dispozitii. UNITED ROMANIAN BREWERIES BEREPROD SRL nu va mai prelucra date personale în eventualitatea unei opozitii, decât dacă noi putem demonstra temeiuri convingătoare și legitime pentru prelucrare, care suprascriu interesele, drepturile și libertățile persoanei vizate, sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea drepturilor legale. Dacă UNITED ROMANIAN BREWERIES BEREPROD SRL prelucreaza date personale pentru scopuri de marketing direct, persoana vizată va avea dreptul să se opuna oricând la prelucrarea datelor sale personale pentru un astfel de marketing. Aceasta se aplică crearii de profiluri până în punctul în care este în relație cu un astfel de marketing direct. Dacă persoana vizată obiectează la prelucrarea realizată de UNITED ROMANIAN BREWERIES BEREPROD SRL pentru scopuri de direct marketing, atunci UNITED ROMANIAN BREWERIES BEREPROD nu va mai procesa datele sale personale în aceste scopuri. În plus, persoana vizată are dreptul, pe temeiuri legate de situația sa particulară, să obiecteze la prelucrarea datelor sale personale de către UNITED ROMANIAN BREWERIES BEREPROD pentru scopuri de cercetare științifică sau de cercetare istorică, sau pentru scopuri statistice, în conformitate cu Articolul 89(1) din Regulament, decât dacă prelucrarea e necesară pentru realizarea unei sarcini îndeplinite în interes public. Pentru a-și exercita dreptul de a se opune, persoana vizată poate contacta direct United Romanian Breweries Bereprod SRL. g. Fiecare persoană vizată trebuie aibă dreptul acordat de către legiuitorul european să nu facă obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice cu privire la el sau ea sau în mod similar îl afectează în mod semnificativ, atât timp cât decizia (1) nu este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată și un operator de date, sau executarea unui contract între persoana vizată și un operator de date sau (2) nu este autorizat de legislația Uniunii sau a statului membru și care prevede, de asemenea, măsuri adecvate pentru a proteja drepturile și libertățile persoanei vizate și interesele legitime, sau (3) nu se bazează pe acordul explicit al persoanei vizate. In cazul in care decizia (1) este necesară pentru a intra sau a îndeplini, un contract intre două persoane vizate și un Operator de Date sau (2) se bazează pe consimțământul explicit al persoanei vizate; United Romanian Breweries Bereprod SRL va implementa măsuri de susținere adecvate pentru a proteja drepturile și libertățile persoanei vizate și interesele legitime, cel puțin dreptul de a obține o intervenție umană din partea operatorului, de a-și exprima punctul de vedere și de a contesta decizia. Daca persoana vizată dorește să-si exercite drepturile privind luarea automată a deciziilor individuale, el sau ea poate oricând să contacteze direct operatorul UNITED ROMANIAN BREWERIES BEREPROD SRL. h) Dreptul de a retrage consimțământul privind protecția datelor. Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de legiuitorul European să-și retragă consimțământul de a-și prelucra datele personale în orice moment. În cazul in care persoana vizată dorește sa își exercite dreptul de a retrage consimțământul, acesta poate oricând să contacteze direct operatorul UNITED ROMANIAN BREWERIES BEREPROD SRL; (i) dreptul de a formula o plangere autoritatii de supraveghere – in cazul in care persoana vizata apreciaza ca drepturile sale legitime in legatura cu operatiunile de prelucrare a datelor personale au fost incalcate de operator, aceasta se poate adresa cu o plangere in acest sens Autoritatii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul in B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania.

11. Dispoziții privind proțectia datelor cu privire la aplicarea și utilizarea Facebook

O rețea socială este un loc pentru întâlniri sociale pe Internet, o comunitate online, care permite, de obicei utilizatorilor să comunice unul cu altul și să interacționeze într-un spațiu virtual. O rețea socială poate servi ca o platformă pentru schimbul de opinii sau experiențe, sau să permită comunitații Internet să ofere servicii personale sau informații de afaceri. Facebook permite utilizatorilor de rețele sociale să includă crearea de profiluri private, să încarce fotografii și să facă legătura prin intermediul cererilor de prietenie. Compania de operare Facebook este Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, United States. Daca o persoană locuiește în afara Statelor Unite sau a Canadei, operatorul este Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda. Cu fiecare apel la una dintre paginile individuale ale acestui site, care este operat de către controlor și în care o componentă Facebook (plug-in-uri Facebook) a fost integrat, browser-ul web de pe sistemul de tehnologie a informației a persoanei vizate este automat solicitat să descarce afișarea a componentei Facebook corespunzătoare de pe Facebook prin componenta Facebook. O prezentare generală a tuturor pluginurilor Facebook poate fi accesată la https://developers.facebook.com/docs/plugins/. În cazul în care persoana vizată este conectată în același timp pe Facebook, Facebook detectează cu fiecare solicitare de acces către site-ul nostru de către persoana vizată - și pe întreaga durată a șederii pe site-ul nostru de internet - care sub-site specific al internetului nostru pagina a fost vizitată de către persoana vizată. Aceste informații sunt colectate prin intermediul componentei Facebook și asociate cu contul Facebook al persoanei vizate. Dacă persoana vizată face clic pe unul dintre butoanele Facebook integrate în site-ul nostru, de ex. butonul "Caută" sau dacă persoana vizată transmite un comentariu, atunci Facebook se potrivește cu aceste informații cu contul de utilizator Facebook personal al persoanei vizate și stochează datele cu caracter personal. Facebook întodeauna primește, prin componenta Facebook, informații despre o vizită pe site-ul nostru de către persoana vizată, ori de câte ori persoana vizată este conectată în același timp pe Facebook si pe site-ul nostru. Acest lucru are loc indiferent dacă persoana vizată face clic pe componenta Facebook sau nu. Dacă o astfel de transmitere a informațiilor către Facebook nu este de dorit pentru persoana vizată, atunci el sau ea ar putea împiedica acest lucru prin deconectarea de pe contul lor Facebook înainte de a face o invitație la site-ul nostru. Ghidul privind protecția datelor publicat de Facebook, care este disponibil la adresa https://facebook.com/about/privacy/, ofera informații despre colectarea, prelucrarea si utilizarea datelor personale de către Facebook. In plus, se explică ce opțiuni de setare Facebook oferă pentru a proteja confidențialitatea persoanei vizate. În plus, sunt disponibile diferite opțiuni de configurare pentru a permite eliminarea transmisiei de date pe Facebook, de ex. blocatorul Facebook al furnizorului Webgraph, care poate fi obținut la http://webgraph.com/resources/facebookblocker/. Aceste aplicații pot fi folosite de persoana vizată pentru a elimina o transmisie de date pe Facebook.

12. Protecția datelor, dispoziții privind aplicarea și utilizarea serviciului Google Analytics (cu funcție de anonimizare)

Pe acest site, controlerul a integrat componenta Google Analytics (cu funcția anonimizator). Google Analytics este un serviciu de analiză web. Analiza web reprezintă colectarea, colectarea și analizarea datelor despre comportamentul vizitatorilor pe site-uri Web. Un serviciu de analiză web colectează, printre altele, date despre site-ul web din care a venit o persoană (așa-numitul "referrer"), care sub-pagini au fost vizitate sau cât de des și pentru ce durată a fost vizualizată o sub-pagină. Analizele Web sunt utilizate în principal pentru optimizarea unui site web și pentru a realiza o analiză cost-beneficiu a publicității pe internet. Operatorul componentei Google Analytics este Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Statele Unite. Pentru analiza web prin Google Analytics, operatorul folosește aplicația "_gat. _anonymizeIp". Prin intermediul acestei aplicații, adresa IP a conexiunii la Internet a persoanei vizate este abreviată de Google și anonimă atunci când accesează site-urile noastre dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un alt stat contractant la Acordul privind Spațiul Economic European. Scopul componentei Google Analytics este de a analiza traficul pe site-ul nostru. Google utilizează datele și informațiile colectate, printre altele, pentru a evalua utilizarea site-ului nostru și pentru a furniza rapoarte online care să arate activitățile pe site-urile noastre și să furnizeze alte servicii privind utilizarea site-ului nostru de internet pentru noi. Google Analytics plasează un modul cookie în sistemul de tehnologia informației al persoanei vizate. Definiția cookie-urilor este explicată mai sus. Cu setarea cookie-ului, Google are posibilitatea de a analiza utilizarea site-ului nostru. Cu fiecare apel la una dintre paginile individuale ale acestui site, care este operat de către controlor și în care a fost integrată o componentă Google Analytics, browserul de internet din sistemul de tehnologie a informației al persoanei vizate va trimite automat date prin intermediul Componenta Google Analytics în scopul publicității online și al soluționării comisioanelor la Google. În cursul acestei proceduri tehnice, compania Google dobândește cunoștințe despre informațiile personale, cum ar fi adresa IP a persoanei vizate, care servește Google, printre altele, pentru a înțelege originea vizitatorilor și a clicurilor și pentru a crea, ulterior, decontări, comisioane. Cookie-ul este utilizat pentru a stoca informații personale, cum ar fi timpul de acces, locația de la care a fost accesat și frecvența vizitelor site-ului nostru de către persoana vizată. Cu fiecare vizită pe site-ul nostru de internet, astfel de date personale, inclusiv adresa IP a accesului la Internet utilizată de persoana vizată, vor fi transmise la Google în Statele Unite ale Americii. Aceste date personale sunt stocate de Google în Statele Unite ale Americii. Google poate transmite aceste date personale colectate prin procedura tehnică unor terțe părți. Persoana vizată poate, așa cum s-a menționat mai sus, să împiedice setarea cookie-urilor prin intermediul site-ului nostru în orice moment prin intermediul unei ajustări corespunzătoare a browserului web folosit și, prin urmare, să refuze permanent setarea cookie-urilor. O astfel de ajustare a browserului de internet utilizat ar împiedica Google Analytics să stabilească un modul cookie în sistemul de tehnologia informației al persoanei vizate. În plus, modulele cookie deja utilizate de Google Analytics pot fi șterse în orice moment prin intermediul unui browser web sau al altor programe software. În plus, persoana vizată are posibilitatea de a contesta o colecție de date generate de Google Analytics, care este legată de utilizarea acestui site web, precum și de prelucrarea acestor date de către Google și de posibilitatea de a exclude astfel de date. În acest scop, persoana vizată trebuie să descarce un add-on de browser sub linkul https://tools.google.com/dlpage/gaoptout și să o instaleze. Acest add-on de browser îi spune Google Analytics printr-un JavaScript, ca orice date și informații despre vizitele paginilor de Internet ar putea să nu fie transmise către Google Analytics. Instalarea suplimentelor de browser este considerată o obiecție făcută de Google. Dacă sistemul informatic al persoanei vizate este ulterior șters, formatat sau nou instalat, atunci persoana vizată trebuie să reinstaleze programele de completare pentru a dezactiva Google Analytics. Dacă programul de adăugare a browserului a fost dezinstalat de către persoana vizată sau de orice altă persoană care poate fi atribuită sferei lor de competență sau este dezactivată, este posibilă executarea reinstalării sau reactivării add-on-urilor de browser. Informații suplimentare și dispozițiile aplicabile privind protecția datelor Google pot fi preluate https://www.google.com/intl/ro/policies/privacy/ și la http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Google Analytics este explicat în continuare la următorul link https://www.google.com/analytics/.

13. Dispoziții privind protecția datelor referitoare la aplicarea și utilizarea remarketingului Google.

Pe acest site, controlerul a integrat serviciile de remarketing Google. Remarketingul Google este o caracteristică a programului Google AdWords, care permite unei companii să afișeze publicitate utilizatorilor de internet care au locuit anterior pe site-ul internet al companiei. Prin urmare, integrarea Remarketingului Google permite unei companii să creeze publicitate bazată pe utilizator și, astfel, să arate reclame relevante utilizatorilor de Internet interesați. Compania de operare a serviciilor de remarketing Google este Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Statele Unite ale Americii. Scopul remarketingului Google este introducerea de publicitate relevantă pentru interese. Remarketingul Google ne permite să afișăm anunțuri în rețeaua Google sau pe alte site-uri web, care se bazează pe nevoi individuale și se potrivesc cu interesele utilizatorilor de internet. Remarketingul Google plasează un modul cookie în sistemul de tehnologia informației al persoanei vizate. Definiția cookie-urilor este explicată mai sus. Cu setarea cookie-ului, Google permite recunoașterea vizitatorului site-ului nostru dacă solicită pagini web consecutive, care sunt, de asemenea, membre ale rețelei de publicitate Google. Cu fiecare apel către un site Internet pe care serviciul a fost integrat de Remarketing Google, browserul web al persoanei vizate se identifică automat cu Google. În cursul acestei proceduri tehnice, Google primește informații personale, cum ar fi adresa IP sau comportamentul de navigare al utilizatorului, pe care Google o folosește, printre altele, pentru introducerea de publicitate relevantă pentru interese. Cookie-ul este utilizat pentru a stoca informații personale, de ex. paginile de internet vizitate de persoana vizată. De fiecare dată când vizităm paginile noastre de internet, datele personale, inclusiv adresa IP a accesului la Internet utilizată de persoana vizată, sunt transmise la Google în Statele Unite ale Americii. Aceste date personale sunt stocate de Google în Statele Unite ale Americii. Google poate transmite aceste date personale colectate prin procedura tehnică unor terțe părți. Persoana vizată poate, așa cum s-a menționat mai sus, să împiedice setarea cookie-urilor prin intermediul site-ului nostru în orice moment prin intermediul unei ajustări corespunzătoare a browserului web folosit și, prin urmare, să refuze permanent setarea cookie-urilor. O astfel de ajustare a browserului de internet utilizat ar împiedica Google să stabilească un cookie pe sistemul de tehnologie a informației al persoanei vizate. În plus, modulele cookie deja utilizate de Google pot fi șterse în orice moment prin intermediul unui browser web sau al altor programe software. În plus, persoana vizată are posibilitatea de a contesta publicitatea bazată pe categorii de interese de către Google. În acest scop, persoana vizată trebuie să acceseze linkul la adresa https://adssettings.google.com/authenticated?hl=en și să facă setările dorite în fiecare browser de internet utilizat de persoana vizată. Informații suplimentare și dispozițiile reale privind protecția datelor Google pot fi preluate în https://www.google.com/intl/ro/policies/privacy/.

14. Dispoziții privind protecția datelor referitoare la aplicarea și utilizarea YouTube

Pe acest site, operatorul are componente integrate ale YouTube. YouTube este un portal video pe Internet care permite editorilor de videoclipuri să creeze gratuit videoclipuri și alți utilizatori, oferind, de asemenea, vizionare gratuită, recenzie și comentarea acestora. YouTube vă permite să publicați tot felul de videoclipuri, astfel încât să puteți accesa atât filme complete, cât și emisiuni TV, precum și videoclipuri muzicale, trailere și videoclipuri realizate de utilizatori prin intermediul portalului Internet. Compania de operare a YouTube este YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Statele Unite ale Americii. YouTube, LLC este o filială a Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, STATELE UNITE. Cu fiecare apel la una dintre paginile individuale ale acestui site care este operat de către operator și pe care a fost integrat un element YouTube (video YouTube), browserul de internet din sistemul de tehnologia informației al persoanei vizate este automat solicitat pentru a descărca un afișaj al componentei YouTube corespunzătoare. Mai multe informații despre YouTube pot fi obținute la adresa https://www.youtube.com/yt/about/en/. În cursul acestei proceduri tehnice, YouTube și Google obțin cunoștințe despre ce sub-pagină specifică a site-ului nostru a fost vizitată de către persoana vizată. Dacă persoana vizată este conectată pe YouTube, YouTube recunoaște, cu fiecare apel la o sub-pagină care conține un videoclip YouTube, care sub-pagină specifică a site-ului nostru a fost vizitată de persoana vizată. Aceste informații sunt colectate de YouTube și Google și sunt atribuite contului YouTube respectiv al persoanei vizate. YouTube și Google vor primi informații prin componenta YouTube pe care persoana vizată a vizitat site-ul nostru, dacă persoana vizată la momentul apelului pe site-ul nostru este conectată pe YouTube; acest lucru are loc indiferent dacă persoana face clic pe un videoclip YouTube sau nu. Dacă o astfel de transmitere a acestor informații către YouTube și Google nu este de dorit pentru persoana vizată, livrarea poate fi împiedicată în cazul în care persoana vizată se deconectează din propriul cont YouTube înainte de efectuarea unei convocări către site-ul nostru. Dispozițiile YouTube privind protecția datelor, disponibile la https://www.google.com/intl/ro/policies/privacy/ oferă informații despre colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor personale de către YouTube și Google.

15. Temeiul juridic pentru prelucrare

Art. 6(1) lit. a Regulamentului servește ca bază juridică pentru prelucrarea operațiunilor pentru care obținem consimțământul pentru un anumit scop de prelucrare. Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru executarea unui contract la care este parte persoana vizată, cum este cazul, de exemplu, atunci când operațiunile de prelucrare sunt necesare pentru furnizarea de bunuri sau pentru furnizarea oricărui alt serviciu, prelucrarea este pe baza articolului 6 alineatul (1) lit. b din Regulament. Același lucru este valabil și pentru operațiunile de procesare care sunt necesare pentru realizarea măsurilor precontractuale, de exemplu în cazul anchetelor referitoare la produsele sau serviciile noastre. Compania noastră este supusă unei obligații legale prin care este necesară prelucrarea datelor cu caracter personal, cum ar fi îndeplinirea obligațiilor fiscale, prelucrarea se face pe baza art. 6 (1) lit. c Regulament. In cazuri rare, prelucrarea dateleor cu caracter personal poate fi necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale unei alte persoane fizice. Acesta ar fi cazul, de exemplu, în cazul în care un vizitator a fost rănit în compania noastră și numele, vârsta, datele de asigurare de sănătate sau alte informații vitale ar trebui să fie transmise unui medic, spital sau unei alte părți terțe. Apoi, prelucrarea se va baza pe Art. 6 (1) lit. d din Regulament. În cele din urmă, operațiunile de prelucrare s-ar putea baza pe articolul 6 alineatul (1) litera f din Regulament. Acest temei juridic este utilizat pentru operațiunile de prelucrare care nu sunt acoperite de niciunul dintre motivele juridice menționate mai sus, dacă prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de compania noastră sau de o terță parte, cu excepția cazului în care aceste interese sunt înlăturate de interese sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate care necesită protecție a datelor cu caracter personal. Astfel de operațiuni de prelucrare sunt în mod special permise deoarece au fost menționate în mod specific de legiuitorul european. El a considerat că un interes legitim ar putea fi asumat dacă persoana vizată este clientul operatorului (considerentul 47 din propoziția 2 din Regulament).

16. Interesele legitime urmărite de operator sau de o terță parte

În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera f Regulament, interesul nostru legitim este să ne desfășurăm afacerea în favoarea bunăstării tuturor angajaților și acționarilor noștri.

17. Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal

Criteriile utilizate pentru stabilirea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal sunt perioada de păstrare legală respectivă. După expirarea perioadei respective, datele corespunzătoare sunt șterse în mod curent, atât timp cât nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea contractului, a unei obligatii legale sau inițierea unui contract.

18. Furnizarea de date cu caracter personal ca cerință legală sau contractuală; Cerința necesară pentru a încheia un contract; Obligația persoanei vizate de a furniza datele cu caracter personal; consecințele posibile ale neîndeplinirii acestor date

Clarificam faptul că furnizarea de date cu caracter personal este cerută parțial de lege (de ex. reglementări fiscale) sau poate rezulta și din dispoziții contractuale (de exemplu, informații privind partenerul contractual). Uneori poate fi necesar să se încheie un contract conform căruia persoana vizată ne furnizează date cu caracter personal, care trebuie prelucrate ulterior de noi. Persoana vizată este, de exemplu, obligată să ne furnizeze date cu caracter personal atunci când compania noastră semnează un contract cu el sau ea. Neconstituirea datelor cu caracter personal ar avea drept consecință faptul că contractul cu persoana vizată nu a putut fi încheiat. Înainte de furnizarea datelor cu caracter personal de către persoana vizată, persoana vizată trebuie să contacteze responsabilul nostru pentru protecția datelor. Responsabilul nostru pentru Protecția Datelor clarifică pentru persoana vizată dacă furnizarea datelor cu caracter personal este prevazută de către lege sau contract sau este necesară pentru incheierea contractului, dacă există o obligație de furnizare a datelor cu caracter personal și consecințele neautorizării datelor personale.

19. Existența unui proces automat de luare a deciziilor

Fiind o companie responsabila, noi nu luam decizii involuntare sau profilate