Regulament

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE „SIMTE RITMUL PREMIILOR”
17 mai 2021 - 30 septembrie 2021SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

 

 

SECTIUNEA 2. DESFASURAREA CAMPANIEI

 

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

 

SECTIUNEA 4. PRODUSELE PARTICIPANTE LA CAMPANIE

Tuborg Regular:

        Tuborg Non-Alcoolic:

 

(denumite in continuare “Produse participante”) si care prezinta pe ambalaj insemnele Campaniei si detalii privind mecanismul promotional.

 

Produsele Tuborg Regular vor avea un design caracteristic ce anunta Promotia, dupa cum urmeaza:

Produsele Tuborg Non – Alcoolic vor avea un design caracteristic ce anunta Promotia, dupa cum urmeaza:

Nu participa la Campanie produsele care nu au inscriptionate insemnele Campaniei mentionate mai sus.

 

 

SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

 1. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) Organizatorului si ai Carlsrom Beverage Co SRL;
 2. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) societatilor implicate in organizarea si desfasurarea Campaniei (respectiv ai Agentiei, GHPR, MLP si ai partenerilor acestora);
 3. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) prestatorilor de servicii de leasing de personal ai Organizatorului, indiferent de locatia Organizatorului in care sunt alocati acesti prepusi;
 4. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) prestatorilor de servicii de orice fel ai Organizatorului, care presteaza aceste servicii in interiorul sediului social, al punctelor de lucru, al depozitelor si al oricaror imobile/locatii in cadrul carora Organizatorul isi desfasoara activitatea economica. Se aplica prezenta prevedere indiferent de tipul de activitate pe care angajatii acestor prestatori o desfasoara sau de timpul pe care il petrec in imobilele/locatiile in cadrul carora Organizatorul isi desfasoara activitatea;
 5. salariatii MOL ROMANIA, ai distribuitorilor autorizati ai societatii CARLSROM BEVERAGE CO SRL, precum si membrii familiilor acestora (copii, parinti, sot/sotie), angajatii si colaboratorii care detin locatiile de tip HORECA care comercializeaza produse Tuborg, precum si ai tuturor partenerilor implicati in mod direct sau indirect in organizarea, derularea si gestionarea prezentei Campanii, precum membrii famililor acestora (copii, parinti, sot/sotie);
 6. membrii familiilor prepusilor mentionati la punctele a. – d. de mai sus (insemnand copii, parinti, sot/sotie, frate/sora);
 7. persoanele a caror varsta este mai mica de 18 ani la data inceperii Campaniei. Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie a persoanelor sub varsta minima acceptata conform prezentului Regulament.

Important: In vederea validarii premiilor castigate in cadrul prezentei Campanii, Participantii au obligatia sa pastreze capacul/cheita pe care este tiparit codul unic cu care au efectuat inscrierea ce a fost extrasa castigatoare si sa prezinte Organizatorului respectivul suport pe care este printat codul unic. Neprezentarea si nepredarea de catre Participanti a capacului si/sau cheitei inscriptionat/e cu codul promotional castigator poate determina, in functie de optiunea Organizatorului, imposibilitatea validarii castigului si a acordarii premiilor.

Capacul si/sau cheita trebuie pastrate in stare nedeteriorata/nealterata/nemodificata/neviciata, astfel incat codul extras castigator sa fie vizibil si lizibil, nemodificat, nealterat, sa nu fie degradat, viciat ori falsificat, identic cu cel inscris in Campanie, pana la data predarii catre Organizator.

 

SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI

Definitii Termeni:

 1. prin intermediul unui mesaj tip SMS (denumit in continuare „SMS”) la numarul 1878 (numar scurt cu tarif normal valabil doar in retelele Orange, Vodafone, Telekom si Digi din Romania). Inscrierea prin SMS este accesibila doar Participantilor care detin numere de telefon active intr-una dintre retele de telefonie mobila Orange, Vodafone, Telekom si Digi din Romania. Consumatorii care au numere de telefon in alte retele de telefonie mobila si/sau fixa, decat cele amintite mai sus, se pot inscrie pe website la adresa tuborg.ro
 2. prin WEBSITE-ul tuborg.ro, urmand procedura electronica de inscriere pusa la dispozitie conform prevederilor prezentului Regulament .

 

 

 

 1. sa contina codul unic de 7 (sapte) caractere alfanumerice (pot fi coduri formate exclusiv din cifre sau exclusiv din litere sau combinatie de cifre plus litere), descoperit sub capacul sau cheita unui produs participant achizitionat;
 2. codul promotional sa fie scris fara spatii, semne de punctuatie, ortografie si/sau alte informatii ori caractere speciale (exemple de caractere speciale: &,%, @ etc.);
 3. codul unic sa nu mai fi fost inscris anterior in Campanie, prin niciuna dintre modalitatile de inscriere, indiferent de persoana care face acea inscriere;
 4. SMS-ul sa fie transmis la numarul de telefon 1878 in perioada 17 mai 2021 ora 00:00:00 – 30 septembrie 2021 ora 23:59:59, inclusiv.
 5. sa contina un singur cod unic de 7 (sapte) caractere alfanumerice (pot fi coduri formate exclusiv din cifre sau exclusiv din litere sau combinatie de cifre plus litere). In cazul in care se identifica SMS-uri ce contin doua sau mai multe coduri unice de 7 (sapte) caractere alfanumerice, doar primul cod unic de 7 (sapte) caractere alfanumerice va fi luat in considerare si procesat.
  • Organizatorul Campaniei nu isi asuma responsabilitatea:
 6. pentru mesajele incomplete, inexacte sau incorecte trimise la numarul 1878, precum si pentru mesajele trimise inainte sau dupa expirarea perioadei de inscriere in Campanie sau catre un alt numar de telefon;
 7. pentru pierderile sau intarzierile mesajelor SMS de participare la Campanie sau a mesajelor SMS de raspuns mentionate la art. 6.12.2 de mai jos, determinate de factori independenti de vointa sau controlul Organizatorului;
 8. daca numarul de telefon de pe care este transmis un mesaj SMS nu poate fi identificat din motive care nu pot fi imputabile Organizatorului sau partenerilor sai, sau daca numarul de telefon de pe care s-a trimis un mesaj SMS nu apartine uneia din retelele de telefonie mobile Orange, Vodafone, Telekom sau Digi din Romania. In aceste cazuri, Organizatorul nu va putea raspunde expeditorului acelui mesaj. Nu vor fi inregistrate in baza Organizatorului mesajele SMS comunicate prin intermediul unor pagini web care pun la dispozitia consumatorilor servicii de mesagerie de tip SMS;
 9. daca acelasi mesaj SMS este trimis de mai multe ori de catre mai multe retelele de telefonie mobile sau de catre aceeasi retea. In acest caz, Organizatorul nu va putea identifica daca participantul a trimis mai multe mesaje sau daca reteaua a trimis acelasi mesaj de mai multe ori, si, in consecinta, va trimite un mesaj de raspuns corespunzator fiecarui mesaj primit in limita maxima a 5 mesaje;
 10. pentru intreruperile de orice fel ale serviciului SMS de catre operatorii de telefonie mobila sau in situatiile de aglomerare a retelelor de telefonie pe perioadele de trafic intens;
 11. pentru eventualele dispute ale unui Participant cu o terta persoana legate de drepturile asupra numerelor de telefon de pe care au fost inscrise in Campanie codurile unice de participare;
 12. pentru disputele referitoare la drepturile de proprietate asupra capacelor/cheitelor cu codurile unice promotionale ce au fost declarate castigatoare. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra capacelor/cheitelor cu codurile promotionale nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul va acorda premiul Participantului care a respectat prevederile prezentului Regulament si a urmat procedura de validare, ulterior momentului extragerii sale drept castigator al Campaniei. Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor astfel de revendicari.
 13. daca un participant nu mai poate fi contactat pe numarul de telefon cu care s-a inscris in prezenta Campanie, respectiv la numarul de telefon apelat raspunde o persoana si nu confirma participarea in prezenta Campanie si nici codul promotional utilizat, caz in care participarea in sine va fi anulata. Organizatorul va incerca sa contacteze castigatorul exclusiv prin telefon, indiferent de modalitatea prin care participantul s-a inscris in Campanie (website sau SMS). Organizatorul nu are obligatia de a efectua demersuri in vederea identificarii unei alte modalitati de contactare a Participantilor si nici obligatia de a actualiza in baza sa de date, numerele de telefon ale Participantilor (vor fi avute in vedere doar numerele de telefon de pe care au fost efectuate inscrierile Participantilor in Campanie).
  • Data si ora trimiterii unui SMS nu reprezinta si data si ora primirii sale de catre Organizator. Data si ora oficiala de primire a unui SMS de catre Organizator o reprezinta data si ora la care acesta a fost inregistrat in serverului Campaniei promotionale.

 

 1. accesarea WEBSITE-ului asa cum este acesta definit la art. 6.2. de mai sus, in perioada 17.05.2021 ora 00:00 – 30.09.2021 ora 23:59 (inclusiv).
 2. completarea formularului electronic de creare cont in Campanie, asa cum este acesta afisat pe WEBSITE-ul de Campanie, in perioada 17.05.2021 ora 00:00 – 30.09.2021 ora 23:59 (inclusiv), respectiv completarea urmatoarelor campuri:
  1. campul obligatoriu corespunzator numarului de telefon mobil in format national de 10 cifre la care poate fi contactat participantul, in eventualitatea desemnarii acestuia drept castigator;
  2. campul obligatoriu coresponzator datei nasterii, pentru asigurarea faptului ca utilizatorul are peste 18 ani impliniti la data inceperii Campaniei.
 1. campul obligatoriu corespunzator confirmarii parolei completate in campul anterior;
 2. campul obligatoriu corespunzator numelui;
 3. campul obligatoriu corespunzator prenumelui;
 1. facultativ, bifarea optiunii sale prelucrarea datelor personale colectate ce au fost comunicate si pentru introducerea acestora in baza de date a Organizatorului in scopuri de marketing direct;
  • Necompletarea oricaruia dintre campurile obligatorii sau completarea lor cu informatii/date inexistente sau incorecte poate duce la imposibilitatea de a crea contul, la imposibilitatea contactarii Participantului in caz de castig, precum si la invalidarea inscrierii si/sau imposibilitatea acordarii premiului. Un Participant nu poate crea mai mult de un singur cont utilizand acelasi numar de telefonie mobila.
  • Participantul va putea accesa contul creat prin introducerea numarului de telefon mobil si a parolei transmise la momentul crearii contului, in campurile aferente si apasand pe butonul “Intra in cont”;
  • Dupa accesarea contului, consumatorul va avea posibilitatea sa efectueze o inscriere prin introducerea codul alfanumeric din interiorul capacelor/cheitelor Produselor participante in casuta aferenta, parcurgerea obligatorie a testului CAPTCHA, si apoi prin apasarea butonul “Trimite”. De asemenea, fiecare utilizator va putea vizualiza in contul sau codurile inscrise in Campanie si statusul acestora, respectiv ce coduri au fost inscrise si ce coduri au fost castigatoare. Statusul de cod castigator se actualizeaza in contul participantilor dupa validarea participarilor extrase castigatoare.
  • Pentru fiecare accesare a WEBSITE-ului Campaniei, Participantul va suporta costul accesului la internet, tarif stabilit de furnizorul propriu al serviciului.
  • Pentru ca o inscriere prin intermediul website-ului tuborg.ro sa fie considerata valida, aceasta trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
 2. campurile obligatorii disponibile in formularul pentru creare cont sa fie completate cu date corecte, valide, complete si care sa corespunda cu datele din actul de identitate al Participantului;
 3. sa introduca in campul corespunzator codul unic descoperit sub capacul/cheita unui produs Participant;
 4. codul unic sa nu mai fi fost inscris anterior in Campanie prin nici una dintre modalitatile de inscriere;
 5. codul unic sa fie transmis pentru a fi inscris in Campanie in perioada 17.05.2021 ora 00:00 – 30.09.2021 ora 23:59 (inclusiv).
  • Organizatorul Campaniei nu isi asuma responsabilitatea:
 6. pentru inscrierile incomplete, inexacte sau incorecte, precum si pentru inscrierile efectuate dupa terminarea perioadei de inscriere in Campanie;
 7. pentru pierderile sau intarzierile mesajelor de raspuns mentionate in prezentul Regulament, determinate de factori independenti de vointa sau puterea de control a Organizatorului;
 8. pentru intreruperile de orice fel ale serviciului de Internet de catre furnizori locali ai acestui serviciu sau blocarea accesului intern datorita supraaglomerarii retelelor de internet pe perioadele de trafic intens de date;
 9. pentru situatiile in care mai multe persoane revendica dreptul de proprietate asupra aceluiasi capac/cod inscris sub cheia dozei promotionala aferenta unui cod unic inscris;
 10. pentru eventualele dispute ale unui Participant cu terte persoane in legatura cu drepturile asupra numerelor de telefon care au fost inregistrate pe website pentru contactare si validare sau a adreselor de e-mail;
 11. pentru disputele referitoare la drepturile de proprietate asupra ambalajelor promotionale ale caror coduri unice au fost declarate castigatoare. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra ambalajelor promotionale nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul va acorda premiul Participantului care a respectat prevederile prezentului Regulament. Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor astfel de revendicari.
  • Dupa data limita de inscriere pe website, Organizatorul nu este responsabil in legatura cu inscrierile in Campanie efectuate prin intermediul formularului electronic de inscriere pe website. Inscrierile efectuate dupa expirarea acestei perioade nu vor fi considerate valide.
  • Data si ora trimiterii unei incrieri prin WEBSITE nu reprezinta si data si ora primirii sale de catre Organizator. Data si ora oficiala de primire a unei inscrieri prin WEBSITE de catre Organizator o reprezinta data si ora la care aceasta a fost inregistrata in serverului Campaniei promotionale.

 

 1. daca mesajul a fost trimis in forma corecta, codul unic nu a mai fost inscris anterior in Campanie prin nici una dintre modalitatile de inscriere, Participantul primeste urmatorul mesaj:

SMS:

“Cod corect! Esti inscris in promotia Tuborg. Pastreaza capacul/cheita pentru validare. Detalii in Regulamentul Oficial.”

WEBSITE:

"Codul XXXXXXX este corect! Te-ai inscris in promotia Tuborg si poti castiga prin tragere la sorti unul dintre premiile puse in joc. Pastreaza capacul sau cheita pentru validare! Detalii in Regulamentul Oficial.”

 1. daca mesajul a fost trimis in forma corecta, codul unic nu a mai fost inscris anterior in Campanie, dar codul unic nu este primul cod valid inscris de pe numarul de telefon mobil respectiv, Participantul primeste urmatorul mesaj:

SMS:

"Cod corect! Esti inscris in promotia Tuborg. Pastreaza capacul/cheita pentru validare. Detalii in Regulamentul Oficial.”

 

WEBSITE:

“Felicitari! Codul XXXXXXX este corect, inscrie si mai multe coduri si poti castiga prin tragere la sorti unul dintre premiile puse in joc. Pastreaza capacul sau cheita pentru validare! Detalii in Regulamentul Oficial.”

 

b1) Daca mesajul contine un cod corect si este al 10-lea cod corect inscris intr-o zi, de pe acelasi numar de telefon, Participantul primeste urmatorul mesaj:

SMS:

“Cod corect! Aceasta inscriere este ultima din limita de 10 coduri valide/zi. Te asteptam maine cu noi coduri. Mult succes!”

 

WEBSITE:

“Felicitari, codul este corect, insa este ultimul din limita maxima de 10 coduri valide pe zi permise conform Regulamentului Oficial. Te asteptam si maine sa inscrii noi coduri!  Poti castiga prin tragere la sorti unul dintre premiile puse in joc! Pastreaza capacul sau cheita pentru validare! Detalii in Regulamentul Oficial.”

 

b2) Daca mesajul contine un cod corect si este al 10-lea cod corect inscris intr-o zi, iar aceasta zi este ultima zi de promotie, de pe acelasi numar de telefon, Participantul primeste urmatorul mesaj:

SMS:

“Cod corect. Astazi este ultima zi de promotie si ai atins limita de 10 coduri valide/zi. Pastreaza capacul sau cheita pentru validare!”

 

WEBSITE:

“Felicitari, codul XXXXXXX este corect. Astazi este ultima zi de promotie si ai atins limita maxima de 10 coduri valide inscrise pe zi. Pastreaza capacul sau cheita pentru validare! Te asteptam la viitoarele campanii Tuborg!”

 

 1. c) daca un Participant castiga unul dintre premiile instant acordate prin momente norocoase, primeste urmatorul mesaj:

SMS:

“Felicitari!Ai castigat un premiu constand intr-un pachet cu 6 doze Tuborg. Pastreaza CODUL intact pentru validare. Poti ridica premiul din benzinariile MOL”

 

WEBSITE:

“Felicitari!Ai castigat un premiu constand intr-un pachet cu 6 doze Tuborg. Pastreaza CODUL XXXXXXX intact pentru validare. Iti poti ridica premiul dintr-un centru de premiere. Vezi aici lista lor!”

 

 1. d) daca mesajul este invalid, respectiv codul inscris nu este corect (ca de exemplu dar fara a se limita la situatia in care este inscris un cod incorect, un cod ce nu face parte din seria de coduri generate pentru prezenta Campanie etc) sau mesajul in sine nu se incadreaza si/sau nu respecta conditiile stipulate in prezentul Regulament Oficial, Participantul primeste urmatorul mesaj:

SMS:

"Cod incorect. Inscrie codul promotional de 7 caractere, fara semne de punctuatie, spatii sau alte caractere. Poti castiga unul dintre premiile puse in joc!”

 

WEBSITE:

“Codul este incorect. Inscrie codul promotional de 7 caractere alfanumerice, fara semne de punctuatie, spatii sau alte caractere. Cu Tuborg poti castiga prin tragere la sorti unul dintre premiile puse in joc! Detalii in Regulamentul Oficial.”

 

 1. e) Daca mesajul contine un cod invalid/mesaj incorect, iar participantul este la a 4-a incercare consecutiva de a trimite un mesaj invalid, de pe acelasi numar de telefon, va primi urmatorul mesaj:

SMS:

“Codul este invalid! Daca mai inscrii o participare invalida consecutiva, participarea ta in Campania Tuborg va fi blocata pentru 24 ore, conform Regulament”

 

WEBSITE:

"Cod incorect! Cu aceasta participare ai acumulat 4 erori consecutive! Daca mai acumulezi inca una, participarea ta in Campania Tuborg de pe contul asociat acestui numar de telefon va fi blocata pentru 24 de ore, conform Regulamentului Oficial.”

 

 1. f) daca mesajul a fost trimis in forma corecta si codul unic trimis este corect, dar a mai fost inscris anterior prin oricare din modalitatile de inscriere in Campanie, Participantul primeste urmatorul mesaj:

SMS:

“Codul XXXXXXX a mai fost inscris. Te poti inscrie folosind un nou cod. Urmatorul produs promotional Tuborg cumparat iti  poate asigura inca o sansa de castig!”

 

WEBSITE:

“Codul XXXXXXX a mai fost inregistrat in campanie. Cumpara un nou produs participant Tuborg si inscrie un nou cod pentru a acumula noi sanse la premii! Poti castiga prin tragere la sorti unul dintre premiile puse in joc! Detalii in Regulamentul Oficial.”

 

 1. g) daca mesajul a fost transmis inainte de data si ora de incepere a Campaniei, Participantul primeste urmatorul mesaj:

SMS:

"Campania "SIMTE RITMUL PREMIILOR TUBORG!" incepe pe 17.05.2021. Pastreaza capacul/cheita si trimite codul dupa aceasta data.”

 

 1. h) daca mesajul a fost transmis dupa data si ora de inchidere a Campaniei, Participantul primeste urmatorul mesaj:

SMS:

"Campania promotionala Tuborg s-a incheiat in data de 30.09.2021. Te asteptam la viitoarele campanii Tuborg!”

 

 1. i) daca mesajul a fost trimis in forma corecta si codul promotional face parte din seria de coduri alocate prezentei Campanii Promotionale, dar este peste limita de coduri corecte inscrise in acea zi conform cu prezentul Regulament, art. 6.12.4, indiferent de modalitatea de inscriere utilizata (SMS sau Website), Participantul primeste urmatorul mesaj:

SMS:

“Ai atins deja limita maxima de 10 coduri pe zi. Acest cod nu va fi inregistrat. Il poti inscrie maine in promotia Tuborg, alaturi de noi coduri. Succes!”

 

WEBSITE:

“Ai atins deja limita maxima de 10 coduri valide pe zi permise, conform Regulamentului Oficial. Acest cod nu va fi inregistrat in campanie. Il poti inregistra maine alaturi de noi coduri. Poti castiga  prin tragere la sorti unul dintre premiile puse in joc! Succes!”

 

 1. j) daca mesajul a fost trimis in forma corecta si codul promotional face parte din seria de coduri alocate prezentei Campanii Promotionale, dar este al 11-lea cod corect inscris, de pe acelasi numar de telefon, in acea zi, iar aceasta zi este ultima zi de promotie, Participantul primeste urmatorul mesaj:

SMS:

“Ai atins deja limita maxima de 10 coduri/zi, conform Regulamentului Oficial. Acest cod nu va fi inregistrat. Azi este ultima zi de promotie Tuborg!”

 

 

 

WEBSITE:

“Ai atins deja limita maxima de 10 coduri pe zi, conform Regulamentului Oficial. Acest cod nu va fi inregistrat. Azi este ultima zi de promotie! Te asteptam la viitoarele campanii Tuborg!”

 

 1. k) daca un Participant introduce consecutiv 5 coduri gresite, indiferent de modalitatea de inscriere utilizata (SMS sau Website), accesul la inscrierea in Campanie ii va fi blocat temporar, pentru 24 de ore, conform Regulamentului si primeste urmatorul mesaj:

SMS:

“Cod neinscris! Deoarece ai acumulat 5 erori consecutive, participarea ta de pe acest numar de telefon este blocata pentru 24 de ore, conform Regulamentului.

 

WEBSITE:

“Codul nu a fost inscris! Deoarece ai acumulat 5 inscrieri gresite consecutive, participarea ta de pe contul asociat acestui numar de telefon este blocata pentru 24 de ore, conform Regulamentului Oficial. Te rugam sa reincerci inscrierea in Campania Tuborg dupa ce trec cele 24 de ore.”

 

 1. l) daca un Participant introduce consecutiv 10 coduri gresite, indiferent de modalitatea de inscriere utilizata (SMS sau Website), accesul la inscrierea in Campanie ii va fi blocat definitiv, conform Regulamentului, si primeste urmatorul mesaj:

SMS:

“Cod neinscris! Deoarece ai acumulat 10 erori de inscriere, participarea ta de pe acest numar de telefon este blocata permanent, conform Regulamentului Tuborg.”

 

WEBSITE:

“Codul nu a fost inscris! Deoarece ai acumulat 10 inscrieri gresite in cadrul Campaniei, participarea ta de pe contul asociat acestui numar de telefon este blocata permanent, conform Regulamentului Oficial si nu mai poti participa in cadrul Campaniei "Simte ritmul premiilor Tuborg";

 

 

 1. a) Organizatorul ii va solicita participantului ce formuleaza reclamatia sa prezinte in termen de 48 de ore de la data inregistrarii acelei reclamatii, dovada detinerii in original a capacului/ cheitei pe care figureaza codul unic inscris in Campanie. Participantul poate face dovada prin: trimiterea unei fotocopii lizibile a capacului/cheitei in care sa se vada codul unic, prin e-mail sau fax la datele de contact comunicate de catre Organizator. Dupa caz, Organizatorul isi rezerva dreptul de a solicita trimiterea de catre participant prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau curier la adresa Agentiei - cu mentiunea “Pentru Campania Tuborg” a capacului/ cheitei pe care figureaza codul unic - care nu a putut fi inscris in Campanie.
 2. b) In cazul in care, cu acelasi cod unic expus in cadrul reclamatiei, a mai fost efectuata o inscriere anteriora in Campanie de catre un alt Participant, Organizatorul il va contacta si pe Participantul care a efectuat inscrierea cea dintai in Campanie, la numarul de telefon de la care s-a efectuat inscrierea in vederea stabilirii motivelor care au dus la aceasta situatie. Dupa instiintarea Participantului despre situatia de fapt si despre faptul ca apelul respectiv poate fi inregistrat, Organizatorul va solicita Participantului care a efectuat cel dintai inscrierea sa prezinte, in termen de 48 de ore de la data formularii acelei reclamatii, dovada detinerii in original a capacului/ cheitei pe care este tiparit codul unic pe care l-a inscris in Campanie. Participantul poate face dovada prin: trimiterea unei fotocopii lizibile a capacului/ cheitei in care sa se vada codul unic in discutie, prin e-mail sau fax la datele de contact comunicate de catre Organizator. Dupa caz, Organizatorul isi rezerva dreptul de a solicita trimiterea de catre Participant prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau curier pe adresa Agentiei, cu mentiunea “Pentru Campania Tuborg” a capacului/ cheitei pe care este tiparit codul unic care este in disputa si care a fost inscris in Campanie.
 3. c) In cazul in care vreunul dintre Participantii mentionati mai sus nu respecta termenele acordate de Organizator sau refuza cu rea-credinta sau neintemeiat/nejustificat prezentarea dovezilor cerute, Organizatorul isi rezerva dreptul de a invalida inscrierea in cauza si de a o elimina din baza de date a Campaniei si/sau de a nu inscrie in baza de date a Campaniei pe respectivul Participant, urmand a fi validata numai inscrierea celui care indeplineste conditiile prezentate in prezentul Regulament.
 4. d) In cazul in care participantul probeaza imposibilitatea obiectiva de a prezenta dovezile in termenul mentionat in prezentul Regulament, atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi intervalul de timp mai sus mentionat cu inca 24 ore, participantul suportand insa, in cazul nesocotirii acestor termene si proceduri, consecinta de a fi invalidata inscrierea in cauza si de a fi eliminat din baza de date a Campaniei si/sau de a nu mai fi inscris in aceasta baza de date respectivul participant, urmand a fi validata numai inscrierea celui care indeplineste conditiile prezentate in prezentul Regulament.
 5. e) In situatia in care ambii participanti fac dovada detinerii in original a capacului/ cheitei cu codul unic aflat in disputa, Organizatorul poate decide pentru solutionarea sesizarii sa acorde un nou cod unic participantului care a inscris a doua oara codul aflat in disputa, cu acest nou cod unic acesta putand efectua o noua inscriere valida

6.13.3   Participantii pot depune contestatie in legatura cu desfasurarea Campaniei promotionale la numarul de telefon 0372.138.250, prin email la adresa laura_ionita@tuborg.ro sau prin posta la adresa: Pantelimon, Ilfov, Bulevardul Biruintei, nr. 89, pana la data de 15.10.2021 inclusiv. Dupa aceasta data, nicio contestatie nu va mai fi luata in considerare de catre Organizator.

Solicitarile/reclamatiile privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal se pot depune conform indicatiilor din Anexa nr. 1, parte integranta a prezentului regulament.

SECTIUNEA 7. PREMIILE SI VALOAREA ACESTORA

Premiile oferite in cadrul Campaniei (denumite in continuare „Premiile”) sunt impartite in 3 (trei) categorii, dupa cum urmeaza:

 

7.1. Categoria I - Premii Mari:

 1. 7 (sapte) premii, fiecare constand intr-un autoturism Mercedes-Benz, dupa cum urmeaza:
  • Un autoturism Mercedes-Benz A-Class tip 160 Argintiu Iridium, in valoare de 24,538.76 In vederea determinarii valorii comerciale a premiului, la data intocmirii prezentului Regulament, valoarea estimata a Premiului va fi calculata la cursul valutar euro/leu = 4.93 lei, rezultand suma de 120,976.07 lei, care include costul de achizitie al autoturismului, TVA 19% si impozit de 10% din valoarea premiului.
  • 2 (doua) autoturisme Mercedes-Benz A-Class tip 160 Albastru Denim, in valoare de 24,538.76 euro fiecare. In vederea determinarii valorii comerciale a premiului, la data intocmirii prezentului Regulament, valoarea estimata a Premiului va fi calculata la cursul valutar euro/leu = 4.93 lei, rezultand suma de 120,976.07 lei, care include costul de achizitie al fiecarui autoturism, TVA 19% si impozit de 10% din valoarea premiului.
  • Un autoturism Mercedes-Benz A-Class tip 160 Auriu Rose, in valoare de 24,538.76 In vederea determinarii valorii comerciale a premiului, la data intocmirii prezentului Regulament, valoarea estimata a Premiului va fi calculata la cursul valutar euro/leu = 4.93 lei, rezultand suma de 120,976.07  lei, care include costul de achizitie al autoturismului, TVA 19% si impozit de 10% din valoarea premiului.
  • Un autoturism Mercedes-Benz A-Class tip 160 Alb Digital, in valoare de 24,538.76 In vederea determinarii valorii comerciale a premiului, la data intocmirii prezentului Regulament, valoarea estimata a Premiului va fi calculata la cursul valutar euro/leu = 4.93 lei, rezultand suma de 120,976.07  lei, care include costul de achizitie al autoturismului, TVA 19% si impozit de 10% din valoarea premiului.
  • Un autoturism Mercedes-Benz GLA tip 180d Negru Nocturn, in valoare de 33,402.74 In vederea determinarii valorii comerciale a premiului, la data intocmirii prezentului Regulament, valoarea estimata a Premiului va fi calculata la cursul valutar euro/leu = 4.93 lei, rezultand suma de 164,675.48 lei, care include costul de achizitie al autoturismului, TVA 19% si impozit de 10% din valoarea premiului.
  • Un autoturism Mercedes-Benz CLA Coupe tip 200 Rosu Patagonia, in valoare de 34,200.41 In vederea determinarii valorii comerciale a premiului, la data intocmirii prezentului Regulament, valoarea estimata a Premiului va fi calculata la cursul valutar euro/leu = 4.93 lei, rezultand suma de 168,608 lei, care include costul de achizitie al autoturismului, TVA 19% si impozit de 10% din valoarea premiului.

 

Nota: Anumite specificatii tehnice sau de prezentare ale premiilor sunt mentionate, cu titlu informativ, si pe Produsele Participante. In mod exceptional, din motive independente de vointa si controlul Organizatorului, anumite specificatii de pe Produsele Participante pot diferi fata de cele din Regulament. In cazul oricaror discrepante, vor prevala prevederile Regulamentului.

 

 

 

 1. a) 000 (patruzecimii) premii instant fiecare premiu constand in cate 6 doze 0.5L de bere cu alcool Tuborg. Valoarea totala a premiilor instant este de 251,824.4lei (TVA inclus).

 

 

SECTIUNEA 8. PROCEDURA DE ACORDARE A PREMIILOR

 

Premiile Mari din Categoria I vor fi acordate prin trageri la sorti ce se vor efectua de catre Organizator impreuna cu GHPR, agentia responsabila cu managementul castigatorilor, in fata unui notar public, utilizand un program computerizat specializat de extragere aleatorie.

 

 

PREMIU Mare

PERIOADA INSCRIERE

DATA EXTRAGERE

NR PREMII

NR REZERVE

Masina Mercedes-Benz A Class, tip 160 Argintiu Iridium

17 mai 2021, ora 00:00 - 30 mai 2021, ora 23:59

02.06.2021

1

3

Masina Mercedes-Benz A-Class, tip 160 Albastru Denim

17 mai 2021, ora 00:00 - 20 iunie 2021, ora 23:59

22.06.2021

1

3

Masina Mercedes-Benz A-Class, tip 160 Auriu Rose

17 mai 2021, ora 00:00 - 11 iulie 2021, ora 23:59

13.07.2021

1

3

Masina Mercedes-Benz GLA, tip 180d Negru Nocturn

17 mai 2021, ora 00:00 - 1 august 2021, ora 23:59

03.08.2021

1

3

Masina Mercedes-Benz A-Class, tip 160 Albastru Denim

17 mai 2021, ora 00:00- 22 august 2021, ora 23:59

24.08.2021

1

3

Masina Mercedes-Benz A-Class, tip 160 Alb Digital

17 mai 2021, ora 00:00- 12 septembrie 2021, ora 23:59

14.09.2021

1

3

Masina Mercedes-Benz CLA Coupe, tip 200 Rosu Patagonia

17 mai 2021, ora 00:00- 30 septembrie 2021, ora 23:59

05.10.2021

1

3

 

 

 

 1. a) Castigatorul premiului constand intr-un autoturism Mercedes-Benz A-Class, tip 160 sau Mercedes-Benz GLA, tip 180d sau Mercedes-Benz CLA Coupe tip 200 oferit in cadrul acestei Campanii nu are posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiului sau schimbarea acestora cu alte bunuri ori servicii si nici sa solicite schimbarea parametrilor/caracteristicilor premiului. Valoarea premiului include si impozitul de 10% din valoarea acestuia.

 

 

PREMIU Mediu

PERIOADA INSCRIERE

DATA EXTRAGERE

NR PREMII

NR REZERVE

Casti Wireless Harman Kardon

17 mai 2021, ora 00:00 - 23 mai 2021, ora 23:59

25.05. 2021

1

3

Casti Wireless Harman Kardon

24 mai 2021, ora 00:00 – 30 mai 2021, ora 23:59

2.06.2021

1

3

Casti Wireless Harman Kardon

31 mai 2021, ora 00:00 - 06 iunie 2021, ora 23:59

08.06.2021

1

3

Consola Gaming Xbox Series S

1

3

Casti Wireless Harman Kardon

07 iunie 2021, ora 00:00 - 13 iunie 2021, ora 23:59

15.06.2021

1

3

Consola Gaming Xbox Series S

1

3

Casti Wireless Harman Kardon

14 iunie 2021, ora 00:00 - 20 iunie 2021, ora 23:59

22.06.2021

1

3

Casti Wireless Harman Kardon

21 iunie 2021, ora 00:00 - 27 iunie 2021, ora 23:59

29.06.2021

1

3

Consola Gaming Xbox Series S

1

3

Casti Wireless Harman Kardon

28 iunie 2021, ora 00:00 - 04 iulie 2021, ora 23:59

06.07.2021

1

3

Consola Gaming Xbox Series S

1

3

Casti Wireless Harman Kardon

05 iulie 2021, ora 00:00 - 11 iulie 2021, ora 23:59

13.07.2021

1

3

Casti Wireless Harman Kardon

12 iulie 2021, ora 00:00 - 18 iulie 2021, ora 23:59

20.07.2021

1

3

Consola Gaming Xbox Series S

1

3

Casti Wireless Harman Kardon

19 iulie 2021, ora 00:00 - 25 iulie 2021, ora 23:59

27.07.2021

1

3

Consola Gaming Xbox Series S

1

3

Casti Wireless Harman Kardon

26 iulie 2021, ora 00:00 - 01 august 2021, ora 23:59

03.08.2021

1

3

Casti Wireless Harman Kardon

02 august 2021, ora 00:00 - 08 august 2021, ora 23:59

10.08.2021

1

3

Consola Gaming Xbox Series S

1

3

Casti Wireless Harman Kardon

09 august 2021, ora 00:00 - 15 august 2021, ora 23:59

17.08.2021

1

3

Consola Gaming Xbox Series S

1

3

Casti Wireless Harman Kardon

16 august 2021, ora 00:00 - 22 august 2021, ora 23:59

24.08.2021

1

3

Casti Wireless Harman Kardon

23 august 2021, ora 00:00 - 29 august 2021, ora 23:59

31.08.2021

1

3

Consola Gaming Xbox Series S

1

3

Casti Wireless Harman Kardon

30 august 2021, ora 00:00 - 05 septembrie 2021, ora 23:59

07.09.2021

1

3

Consola Gaming Xbox Series S

1

3

Casti Wireless Harman Kardon

06 septembrie 2021, ora 00:00 - 12 septembrie 2021, ora 23:59

14.09.2021

1

3

Casti Wireless Harman Kardon

13 septembrie 2021, ora 00:00 - 19 septembrie 2021, ora 23:59

21.09.2021

1

3

Casti Wireless Harman Kardon

20 septembrie 2021, ora 00:00 - 26 septembrie 2021, ora 23:59

28.09.2021

1

3

Casti Wireless Harman Kardon

27 septembrie 2021, ora 00:00 - 30 septembrie 2021, ora 23:59

05.10.2021

1

3

 

 

Atentie: Punerea in posesie a premiilor instant se va face in limita stocurilor disponibile existente la locatiile partenere, la momentul solicitarilor.  

Daca in urma consultatii aplicatiei dedicata, codul nu este cel desemnat castigator, adica cel inscris de participant, si in urma caruia a primit mesajul de confirmare a castigarii unui premiu instant, sau codul a mai fost folosit pentru revendicarea unui premiu instant, reprezentantul Organizatorului din benzinaria MOL nu ii va inmana participantului premiul instant solicitat.

 

 

 

 

SECTIUNEA 9. PROCEDURA PENTRU REVENDICAREA, PREVALIDAREA SI VALIDAREA PREMIILOR DIN CATEGORIA I – PREMII MARI si CATEGORIA II – PREMII MEDII

 

 

Convorbirile telefonice vor fi inregistrate pentru a putea fi utilizate ca mijloace de proba in               eventualele contestatii in legatura cu procesul de validare a castigatorilor si de inmanare a premiilor oferite in Campania promotionala, precum si pentru scopul verificarii modului in care este gestionata relatia cu participantii la Campania.

In urma acceptului inregistrarii apelului, Participantului i se va solicita sa:

 1. Declare urmatoarele informatii:

- Confirmarea participarii;

- Confirmarea codului promotional desemnat castigator;

- Confirmarea detinerii in original a capacului/cheitei cu codul promotional desemnat castigator;

- Datele personale: nume, prenume, data nasterii, adresa de livrare a premiului prin curier, in cazul premiilor din Categoria II (Casti Wireless Harman Kardon, Consola Gaming Xbox Series S).

 

 1. Trimita urmatoarele documente:

- fotocopie a actului de identitate

- fotocopie a capacului/ cheitei pe care este inscriptionat codului unic desemnat castigator, astfel incat codul unic sa fie vizibil.

Trimiterea documentelor necesare validarii se realizeaza prin incarcarea acestora intr-o pagina web, accesand link-ul securizat. Participantul are la dispozitie urmatoarele doua modalitati de receptionare a link-ului securizat: SMS sau e-mail.  Link-ul se va genera dupa finalizarea apelului, iar Participantul il va receptiona prin modalitatea aleasa in cadrul convorbirii.

Accesand acel link, Participantul va trebui sa incarce documentele solicitate in cadrul apelului telefonic, in termenul specificat.

Daca Participantul nu incarca documentele solicitate in termen de 2 (doua) zile lucratoare de la primirea link-ului, acesta va fi invalidat, va pierde dreptul de a-i fi atribuit premiul si se vor contacta rezervele, in ordinea desemnarii acestora.

In urma verificarilor si a parcurgerii procesului de validare, Participantul va primi o confirmare a primirii documentelor si, in cazul in care ceva este in neregula cu documentul/ele primit/e, acesta va fi anuntat si rugat sa reincarce documentul/ele la link-ul pe care l-a primit.

 

In cazul in care un Participant nu doreste inregistrarea convorbirii sau nu furnizeaza toate informatiile necesare procesului de validare, dupa incheierea apelului acesta va primi un sms/ e-mail (daca s-a inscris in Campanie si cu adresa de e-mail) cu un link catre o pagina web unde poate completa datele sale de contact necesare pentru procesul de validare si inmanare a premiilor, in termen de 2 (doua) zile lucratoare. Daca datele incarcate de Participant in pagina web sunt corecte conform Regulamentului, acesta va primi un link securizat pentru incarcarea documentelor necesare validarii.

 

Accesand acel link, Participantul va trebui sa incarce documentele enumerate la art. 9.1.3 lit. b), in maximum 2 (doua) zile lucratoare de la transmiterea link-ului. Daca datele incarcate de Participant in pagina web nu sunt corecte sau daca Participantul nu completeaza formularul cu datele sale de contact in termen de 2 (doua) zile lucratoare de primirea linkului, Participantul va fi invalidat si se vor contacta rezervele, in ordinea desemnarii acestora.

 

Participantul va primi un sms/ email de confirmare a primirii documentelor si, in cazul in care acestea nu sunt corecte, Participantul va fi anuntat sa reincarce documentele la link-ul pe care l-a primit. In cazul in care Participantul nu reincarca documentele corecte, acesta va fi invalidat si se vor contacta rezervele, in ordinea desemnarii acestora.

 

 

 1. fotocopie a actului de identitate
 2. fotocopie a capacului/ cheitei pe care este inscriptionat codului unic desemnat castigator, astfel incat codul unic sa fie vizibil.

 

 

 

 1. un potential castigator furnizeaza, la revendicare, informatii incomplete, eronate sau neconforme realitatii; sau
 2. un potential castigator nu revendica premiul in termenul acordat/nu poate fi contactat de Organizator sau
 3. un potential castigator nu prezinta documentatia solicitata de catre Organizator in termenele acordate conform prezentului Regulament; sau
 4. un potential castigator nu indeplineste orice alta conditie impusa de prezentul Regulament, inclusiv conditia sa aiba varsta de 18 ani, varsta implinita pana la data inceperii Campaniei,
 5. un potential castigator nu are drept de participare conform Sectiunii 5 a prezentului Regulament
 6. potentialul castigator a incercat sa fraudeze mecanismul Campaniei premiul sau castigul acestuia va fi invalidat.

 

SECTIUNEA 10. APELAREA NUMARULUI DE INFOLINE

 

SECTIUNEA 11. RESPONSABILITATE/LIMITAREA RASPUNDERII

 

 1. Tentativele de participare efectuate in afara perioadei de desfasurare a Campaniei sau la un alt numar de telefon (prin SMS) decat cel mentionat in Regulament;
 2. Mesajele/formularele ce contin datele incomplete, inexacte sau incorecte, trimise prin SMS sau inscrise prin formularele de preluare date;
 3. Eventualele situatii ce pot deriva din incercarile de inscriere in prezenta Campanie cu alte coduri, coduri alfanumerice ce nu contin produse participante conform confitiilor exprimate in prezentul regulament, coduri promotionale din alte campanii anterioare si/sau in desfasurare;
 4. Pierderile/intarzierile sau intreruperile neanuntate ale serviciului de mesaje SMS, generate de retelele de telefonie mobila sau de oricare alte defectiuni sau probleme tehnice independente de vointa si puterea de control a Organizatorului si a societatilor implicate in organizarea prezentei Campanii;
 5. Pierderile sau intarzierile inscrierilor online, generate de defectiuni tehnice independent de vointa si puterea de control a Organizatorului si a societatilor implicate in organizarea prezentei Campanii;
 6. Derularea activitatiilor de mentenanta ce nu pot fi amanate, desfasurate de catre operatorii serviciilor de internet cat si a serverelor ce gazduiesc interfetele, cat si alte servicii de care functionalitatea interfetelor sau a numarul de SMS sunt dependente si nu pot functiona, daca prin aceasta, interfetele sau numarul de SMS ale Campaniei nu pot fi accesate in vederea efectuarii inscrierilor in Campanie.
 7. Expedierea fotocopiilor codurilor promotionale in afara termenului de prevalidare, in mod necorespunzator sau la alta adresa decat cea comunicata de Organizator;
 8. Situatiile in care numarul de telefon de pe care este primit un mesaj SMS sau a fost completat in formularele de participare nu poate fi identificat (numar incorect, numarul nu este alocat, este dezactivat, este blocat, nu se afla in aria de acoperire, etc) sau daca adresa de e-mail completata in formularul electronic online la inscriere nu poate fi identificata (adresa de e-mail nu este corecta, etc), si ca atare Organizatorul nu va putea contacta participantul la Campanie.
 9. Situatiile in care numarul de telefon furnizat de Participant nu poate fi apelat in timpul precizat, conform conditiilor din prezentul Regulament, din orice motive independente de vointa Organizatorului;
 10. Situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi cod promotional care a stat la baza alocarii unui premiu. In aceste cazuri va fi validat castigator acel Participant care face dovada ca indeplineste in mod cumulativ urmatoarele conditii:
 1. Eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon folosite la inscriere;
 2. Pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea in Campanie, cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei/ consumatorului care doreste sa se inscrie in Campanie sau cele cauzate de retelele de telefonie mobila;
 3. Intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale furnizorului de internet sau blocarea accesului  in pagina de web a consumatorilor datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens de date;
 4. Situatiile in care consumatorii achizitioneaza in perioada Campaniei oricare dintre produsele Organizatorului neparticipante la Campanie.
  • Ordinea receptionarii inscrierilor este reprezentata de data calendaristica si ora (minute, secunde) serverului care receptioneaza aceste mesaje, indiferent de data si ora trimiterii mesajelor/inscrierilor.
  • Codurile tiparite pe partea exterioara sau interioara a Produselor participante, cat si codurile printate pe produse similare insa ale altor branduri ale Organizatorului sau ale unor competitor ai Organizatorului sunt invalide pentru participarea la prezenta Campanie.
  • Dovada de expediere a SMS-urilor de participare nu reprezinta si dovada primirii acestora de catre Organizator.
  • Organizatorul are dreptul de a invalida SMS-urile de participare/formularele de participare care contin informatii false ori vadit eronate (de exemplu, dar fara a se limita la mesaje ce nu contin coduri promotionele) si care nu indeplinesc conditiile de validare.
  • Participantii vor suporta costurile pentru fiecare SMS trimis la numarul de SMS cu tarif normal din acest Regulament. De asemenea, Participantii vor suporta costurile de folosire a Internetului in cazul in care se vor inscrie online.
  • Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara inscrierile in Campanie. In cazul in care se observa anumite tentative de frauda, inscrierile respective vor fi anulate.
  • Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice Participant in Campanie care prin comportamentul sau fraudulos afecteaza bunul mers sau desfasurarea Campaniei.
  • Prin participarea la Campanie, Participantul declara pe propria raspundere ca a luat la cunostinta si ca este de acord cu urmatoarele:
 5. Participantul este singurul raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea;
 6. Participantul declara ca nu sufera de afectiuni fizice sau psihice care sa faca imposibila utilizarea Premiilor;
 7. Participantul este constient de conditiile normale de utilizare a Premiilor si Participantul poate face uz de acestea fara a constitui o amenintare la adresa sanatatii si integritatii sale corporale, si/sau a celor din jur;
 8. Participantul este de acord cu prelucrarea datelor sale personale in conditiile si in scopul declarat prin acest Regulament.
  • Dupa data incheierii Campaniei, Produsele participante descrise mai sus isi pierd aceasta calitate, Organizatorul nemaiavand nicio responsabilitate si nemaiasumandu-si nicio obligatie in legatura cu nicio circumstanta care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualitatii ori continuarii Promotiei.
  • Produsele participante la Promotie vor putea fi achizitionate in limita stocului disponibil. Organizatorul nu isi mai asuma nicio obligatie in legatura cu suplimentarea stocurilor de produse participante, care prezinta pe ambalaj insemnele Campaniei si detalii privind mecanismul promotional. Dispozitiile art. 4.4. se aplica in mod corespunzator.

 

SECTIUNEA 12. TAXE SI IMPOZITE

12.1.    Organizatorul nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiile oferite cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il vireze la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

 

SECTIUNEA 13. INCETAREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN

 

SECTIUNEA 14. LITIGII

 

SECTIUNEA 15. FORTA MAJORA

15.1 Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul Regulament.

15.2 Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Daca va invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

15.3 In intelesul prezentului Regulament, constituie cazuri de forta majora urmatoarele evenimente, dara fara a se limita la acestea:

 1. pierderea bazelor de date care contin participarile, din motive independente de vointa si puterea de control a Organizatorului;
 2. avarierea sistemului informatic de stocare a datelor si alocare a premiilor;
 3. tentative de frauda a mecanismului Campaniei prin mijloace electronice sau alte mijloace;
 4. orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului Oficial si care poate interzice sau modifica termenii acestuia;

Daca durata cazului de forta majora depaseste 10 zile, Organizatorul poate decide incetarea Campaniei, notificand in acest sens participantii, prin publicarea unui anunt pe pagina web www.tuborg.ro

 

SECTIUNEA 16. SESIZARI

 

16.1. Participantii la Campanie pot depune orice sesizari referitoare la modul de desfasurare a prezentei Campanii, in forma scrisa la adresa Organizatorului situata in Bd Biruintei nr. 89, Oras Pantelimon, judet Ilfov sau la adresa de e-mail: promotuborg@mhmr.ro, cu semnalarea in titlul mesajului “SIMTE RITMUL PREMIILOR TUBORG!”. Organizatorul va analiza sesizarile primite in termen maxim 15 zile lucratoare de la data inregistrarii lor si va comunica Participantilor un punct de vedere in acest sens.

 

SECTIUNEA 17. REGULAMENTUL OFICIAL

17.1 Prin inscrierea la aceasta Campanie, Participantii declara ca sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament .

17.2 Regulamentul va fi disponibil in mod gratuit pe WEBSITE sau poate fi obtinut prin trimiterea unei solicitari scrise prin posta, in atentia Organizatorului, la adresa Bd Biruintei nr. 89, Oras Pantelimon, judet Ilfov .

 

Organizator

United Romanian Breweries Bereprod SRL,

George-Octav Cobzareanu, Administrator

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA nr. 1

la Regulamentul Oficial al Campaniei Promotionale “SIMTE RITMUL PREMIILOR TUBORG!

17 mai 2021- 30 septembrie 2021

(“Campania”)

- Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal -

 1. Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitii sai

Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi procesate in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date („GDPR”).

In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor (indicate in cuprinsul prezentului Regulament si al Anexei nr.1) vor fi prelucrate de catre:

Societatea United Romanian Breweries Bereprod SRL cu sediul  în Bucureşti, Bulevardul Unirii 27, bl.15, sc.2, et.1, ap.24, sector 4, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/11906/1994, avand Codul Unic de inregistrare 5857302, atribut fiscal RO (denumita in continuare "Operatorul"),

prin intermediul MEDIAPOST HIT MAIL SA, cu sediul in Str. Siriului, nr. 42-46, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/ 8295/ 2000, Cod unic de inregistrare RO 13351917, avand numar de notificare la ANSPDCP 298, in calitate de imputernicit al Operatorului (denumita in cele ce urmeaza “Imputernicit”)

si

prin intermediul GOLIN HARRIS PUBLIC RELATIONS S.A., persoana juridica romana, cu sediul social in str. Grigore Alexandrescu nr. 89-97, Corpul B, etaj 4, modul A, Sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/4863/1998, CUI RO 10596424, reprezentata prin Irina Roncea, in calitate de Director General Adjunct, in calitate de imputernicit al Operatorului (denumita in continuare “Imputernicit”)

prin intermediul MULLEN LOWE PROFERO S.A., persoana juridica romana, cu sediul social in Bucuresti, Str. Grigore Alexandrescu nr. 89-97, Corp B, Etaj 3, Modul C, Sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/5642/2013, Cod unic de inregistrare RO 31582189, reprezentata de Andreea Dinescu, in calitate de Director General, in calitate de subimputernicit al GHPR (denumita in cele ce urmeaza „Subimputernicit”)

Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele:

Societatea United Romanian Breweries Bereprod SRL, persoana de contact: Laura Ionita, adresa: Pantelimon, Ilfov, bd. Biruintei, nr. 89, telefon: 0372.138.250, email: Laura_Ionita@tuborg.ro;

 

 

 1. Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Campaniei

In cadrul Campaniei, Operatorul va colecta de la participanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

Pentru participantii care se inscriu prin sms se prelucreaza urmatoarele date:

Pentru participantii care se inscriu prin web se prelucreaza urmatoarele date:

Pentru castigatorii premiilor acordate prin tragere la sorti (premiile categoriei I si categoriei II) se prelucreaza urmatoarele date:

Codul numeric personal va fi colectat doar in cazul castigatorilor pentru care Operatorul este obligat la retinerea si virarea impozitului din premii, conform reglementărilor fiscale in vigoare si doar pentru indeplinirea obligatiilor fiscale si pentru a putea verifica daca varsta Participantilor este conform Regulamentului, adica 18 ani impliniti la momentul inscrierii in Promotie.

Adresa de domiciliu va fi solicitata doar pentru livrarea premiilor si doar participantilor castigatori, validati.

 1. Scopul si temeiul juridic al procesarii datelor cu caracter personal

 

Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operator direct precum si prin intermediul Imputernicitilor si Subimputernicitului (mentionati in prezenta Anexa) in vederea organizarii si desfasurarii Campaniei.

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate in urmatoarele scopuri si conform temeiurilor descrise la litere a)-b) de mai jos, respectiv obligatia legala [art.6, alin. 1, lit. c) din GDPR] si interesul legitim  [art.6, alin. 1, lit. f) din GDPR]:

 1. Organizarea si desfasurarea Campaniei – actiune de promovare a produselor Organizatorului; desemnarea si validarea castigatorilor; atribuirea premiilor; solutionarea oricaror plangeri in legatura cu organizarea si desfasurarea Campaniei; pentru formularea de aparari in instanta/in fata altor organe de activitate jurisdictionala si/sau proceduri judiciare sau administrative; (interesul legitim al Organizatorului) Convorbirile telefonice care contin date personale ale participantilor la Campanie vor fi inregistrate pentru a putea fi utilizate ca mijloace de proba în eventualele contestatii in legatura cu procesul de validare a castigatorilor si de inmanare a premiilor oferite în Campanie (interesul legitim al Organizatorului).
 2. Plata impozitelor cu retinere la sursa si raportarea catre autoritatile publice competente (conform dispozitiilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal), publicarea numelui castigatorilor si premiile acordate (conform OG nr. 99/2015); verificarea varstei minime de participare la Campanie (Campania presupune promovarea unor bauturi alcoolice, atribuirea inter alia a unor premii constand in bauturi alcoolice); activitati de arhivare, daca sunt cerute de legislatie (obligatie legala a Organizatorului).

 

 1. Destinatarii datelor cu caracter personal

 

Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de catre Operator vor fi dezvaluite si persoanelor imputernicite ale Operatorului, respectiv: MEDIAPOST HIT MAIL SA si GOLIN HARRIS PUBLIC RELATIONS S.A si subimputernicitilor acestora, respectiv: MULLEN LOWE PROFERO S.A.

De asemenea, datele cu caracater personal vor mai fi dezvaluite catre: autoritati, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare, consultantilor juridici si fiscali ai Operatorului,  societatilor prestatoare de servicii de curierat prin intermediul carora se va efectua livrarea premiilor din categoria II (premii medii) catre castigatori.

 1. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate de catre Imputernicit timp de 60 de zile de la incheierea Promotiei.

Datele cu caracter personal ale castigatorilor, vor fi stocate de catre Operator, astfel:

 1. datele castigatorilor premiilor cu valoare mai mica de 600 lei – vor fi stocate pana la solutionarea contestatiilor, perioada mentionata in regulament;
 2. datele castigatorilor premiilor cu valoare mai mare de 600 lei – vor fi stocate conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc plata impozitului din premii.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului si Subimputernicitilor obligatii similare.

Datele cu caracter personal ale necastigatorilor vor fi distruse de catre Imputernicit in termen de 60 de zile de la incheierea Promotiei, ele nefiind utilizate in niciun alt scop, pana la momentul distrugerii acestora, exceptand participarea la Promotia „SIMTE RITMUL PREMIILOR TUBORG!”.

 1. Drepturile persoanelor vizate

 

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura Participantilor, pe durata Campaniei, urmatoarele drepturi:

 

Desemnarea castigatorilor Campaniei se va face prin mijloace automate de prelucrare a datelor cu caracter personal, fara interventie umana.

Participantii isi pot exercita drepturile mentionale anterior fie apeland numarul de telefon 0372.138.250, fie printr-o cerere scrisa, datata, semnata si adresata Operatorului la adresa Pantelimon (Ilfov), Bulevardul Biruintei, nr. 89, sau prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail dataprotection@tuborg.ro.

 1. Protectia datelor cu caracter personal apartinand copiilor

Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul/ Imputernicitii primesc date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijloacele de prelucrare si stocare ale Operatorului/ Imputernicitilor. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.

 1. Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului precum si Subimputernicitului obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

 1. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinata Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament. 

 

 

Organizator

United Romanian Breweries Bereprod SRL,

George-Octav Cobzareanu, Administrator

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.2 la Regulamentul campaniei promotionale

SIMTE RITMUL PREMIILOR TUBORG!

Lista centrelor de premiere in care se poate face ridicarea premiilor constand in pachet 6 doze bere cu alcool Tuborg, este urmatoarea:

BENZINARII MOL

Nr.

Localitate

Denumire Statie MOL

ADRESA statie MOL

1

Oradea

Oradea 1 - Clujului

Calea Clujului nr.231A.

2

Oradea

Oradea 2 - Decebal

Bd. Decebal nr.51.

3

Oradea

Oradea 5 - Episcopia

Str Stefan cel Mare nr 89

4

Oradea

Oradea 6 Borsului

Soseaua Borsului nr. 39

5

Bors

Bors 2 -Soseaua Borsului

Sos. Borsului nr.110 judetul Bihor(intrare in tara pe dreapta)

6

Oradea

SALONTA/ZOLTAM MULTILEVEL

CALEA ORADIEI NR 55

7

Oradea

Oradea 4 - Dimitrie Cantemir

Str.Dimitrie Cantemir nr.26-30 jud.Bihor

8

Oradea

Oradea 7 - Mestesugarilor

Str. Mestesugarilor Nr.32A Oradea Jud. Bihor

9

Bistrita

Bistrita - Calea Moldovei

Calea Moldovei nr 56

10

Viisoara

Bistrita 2

Calea Dejului nr 146

11

Turda

Turda - Stefan cel Mare

Str. Stefan Cel Mare nr.22

12

Cluj-Napoca

Cluj-Napoca 1 - Observatorului

Str. Observatorului nr. 76-78

13

Cluj-Napoca

Cluj-Napoca 2 - Dorobantilor

Calea Dorobantilor nr.58-60

14

Cluj-Napoca

Cluj-Napoca 3 - Maresal Ion Antonescu

Bd. Maresal Ion Antonescu fn.

15

Turda

Turda 2 Calea Clujului

Calea Clujului nr. 120 jud. Cluj

16

Cluj-Napoca

Cluj-Napoca 4 - Teodor Mihali (Vlaicu)

Str Teodor Mihali Fn

17

Cluj-Napoca

Cluj-Napoca 5 - Calea Turzii

Calea Turzii nr.158

18

Cluj-Napoca

Cluj-Napoca 6 - 1 Decembrie 1918

Bdul 1 Decembrie 1918 fn.

19

Baia Mare

Baia Mare 1 - Bd. Bucuresti

Bd. Bucuresti nr.40 A

20

Baia Mare

Baia Mare 2 - Vasile Alecsandri

Str. Vasile Alecsandri fn.

21

Baia Mare

Baia Mare 3

Str Victoriei nr 167

22

Viseul De Sus

Viseul De Sus

STR. Dragos Voda nr 132

23

Zalau

Zalau - Mihai Viteazul

Str. Mihai Viteazul fn.

24

Satu Mare

Satu Mare 1 - Botizului

Str. H. Coanda fn.

25

Satu Mare

Satu Mare 2 - Aurel Vlaicu

Str Aurel Vlaicu nr.74

26

Satu Mare

Satu Mare 3 - Careiului

Str. Drumul Careiului nr.7 (dupa Kaufland)

27

Carei

Carei - 25 Octombrie

Str. 25 Octombrie nr. 112

28

Arad

Arad 2 - Zimandului

Str. Zimandului nr.3.

29

Arad

Arad 1 - Iuliu Maniu

Bdul. I. Maniu nr. 56.-62.

30

Arad

Arad 4- Calea Radnei

Calea Radnei nr. 294

31

Arad

Chisineu Cris

str Infratirii nr 55

32

Arad

Arad 3-Aurel Vlaicu

Bdul Aurel Vlaicu nr 244-246

33

Vladimirescu Sat

Vladimirescu - DN 7 jud Arad

DN 7 Km. 534 + 310 Sat Vladimirescu Jud. Arad

34

ARAD

GEFCONS BUSINESS SRL

Autostrada A1, Lot 2 Est, km 17+400, tronson Arad – Timisoara, (km 12+250 - km 44+500), UAT Sagu, Jud. Arad

35

ARAD

GEFCONS BUSINESS SRL

Autostrada A1, Lot 2 Vest, km 17+400, tronson Arad – Timisoara, (km 12+250 - km 44+500), UAT Sagu, Jud. Arad

36

Resita

Resita 1 - Republicii

DN 58B Str. Republicii

37

Caransebes

Caransebes

E 70 KM 458 Paltinis jud Caras-Severin

38

Resita

Resita 2 - Timisoarei

B-dul Timisoarei Nr. 1A Resita Jud. Caras Severin

39

Deva

Deva - Zarandului

DN 7 Calea Zarandului

40

Orastie

Orastie - Armatei

DN 7 Str. Armatei fn.

41

Hunedoara

Hunedoara 1 - Traian

Intersectia Bd. Traian cu Bd. Dacia

42

Hunedoara

Ilia

DN km 414+400

43

Hunedoara

Brad

str Vanatorilor nr 108

44

Hunedoara

Hunedoara 2 - Avram Iancu

Str. Avram Iancu Nr. 20 Hunedoara Jud. Hunedoara

45

Petrosani

Petrosani 2 - Ion Creanga

Intersectia DN66 cu str.Ion Creanga

46

Petrosani

Petrosani 1 - Aviatorilor

Str. Aviatorilor Nr. FN Petrosani Jud. Hunedoara

47

HUNEDOARA

Raisa Prod SRL

Autostrada A1, Lot 5 Nord, km 4+220, Varianta de ocolire Deva – Orastie, UAT Orastie, Jud. Hunedoara

48

HUNEDOARA

Raisa Prod SRL

Autostrada A1, Lot 5 Sud, km 4+220, varianta de ocolire Deva – Orastie, UAT Orastie, jud. Hunedoara

49

Lugoj

Lugoj - Semenicului

Str. Semenicului fn.

50

Timisoara

Timisoara 3 - Miresei

Str. Miresei nr. 1.

51

Timisoara

Timisoara 1 - Liviu Rebreanu

Bulevardul Doctor Iosif Bulbuca Nr 9

52

Timisoara

Timisoara 2 - Republicii

Bd. Republicii nr.12A.

53

Timisoara

Timisoara 7

Calea Aradului nr. 60

54

Timisoara

Timisoara 6- Starlight Station

Calea Lugojului nr.86

55

Timisoara

Timisoara 8 Dumbravita

comuna Dumbravita str. Bela Bartok FN

56

Timisoara

Timisoara 5 - Constantin Brancoveanu

Bdul L.Rebreanu inters.Bdul Const.Brancoveanu

57

Timisoara

Timisoara 9 - Rebreanu

Bulevardul Liviu Rebreanu. Timisoara Jud. Timis

58

TIMIS

ALEXANA OIL SRL

Autostrada A1, Lot 3 Nord, km 47+650, tronson Timisoara – Lugoj (km 44+500 - km 54+000), UAT Giarmata, Jud. Timis

59

TIMIS

ALEXANA OIL SRL

Autostrada A1, Lot 3 Sud, km 47+650, tronson Timisoara – Lugoj (km 44+500 - km 54+000), UAT Giarmata, Jud. Timis

60

Bucuresti

Bucuresti - Colentina

Sos. Colentina nr. 374E

61

Bucuresti

Bucuresti - Otopeni 1 - AMOCO

Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 127C.

62

Bucuresti

Bucuresti - Fundeni

Sos. Fundeni nr. 161.

63

Bucuresti

Bucuresti - Postavarul

Sos. Postavarului nr. 24.

64

Bucuresti

Bucuresti - Odai

Sos. Odai nr.425.-431.

65

Bucuresti

Bucuresti - Turnu Magurele

Str. Turnu Magurele nr.110.-112.

66

Bucuresti

Bucuresti - Ramnicu Valcea

Str. Ramnicu Vâlcea nr.12.

67

Bucuresti

Bucuresti - Iuliu Maniu

Str. Iuliu Maniu nr. 15B.

68

Bucuresti

Bucuresti - 13 Septembrie

Calea 13 Septembrie 204-206A sect. 5

69

Bucuresti

Bucuresti - Berceni

Str. Mariuca nr. 67 sect. 4

70

Bucuresti

Bucuresti - Pallady No. 66

B-ul Theodor Pallady nr 66 Sect. 3

71

Bucuresti

Bucuresti - Pallady No. 117 -199

Bd. Th Pallady nr. 117 – 199

72

Bucuresti

Bucuresti - Corneliu Coposu

Bd. Corneliu Coposu nr. 14

73

Bucuresti

Bucuresti -  Gara de Nord

Str. Dinicu Golescu nr 29 sect. 1

74

Bucuresti

Bucuresti - Valea Cascadelor

Str. Valea Cascadelor nr 26 Sector 6 Bucuresti

75

Bucuresti

Pipera

sos Bucuresti-Nord nr 20

76

Bucuresti

Bucuresti- sos. Chitilei

ECO SELECT SRL-CHITILIEI Sector 6 Bucuresti

77

Bucuresti

Bucuresti - Otopeni 2 - Mc Donalds

DN1 km13+00

78

Bucuresti

Bucuresti - Giurgiului

Sos Giurgiului nr.200 sect.4

79

Bucuresti

Bucuresti - Iriceanu

Str serg.Ion Iriceanu nr 25-53 sect 4

80

Bucuresti

Bucuresti - Militari

Bdul Iuliu Maniu nr.205-215 sect.6

81

Bucuresti

Bucuresti - Lujerului

Str.Lujerului fn. sect.6

82

Bucuresti

Bucuresti - Giulesti

Calea Giulesti nr.39/Pod Grant sect.6

83

Bucuresti

Bucuresti - Chiscani

Str. Chiscani nr.1 (Inters.Podul Grant) sect.1

84

Bucuresti

Bucuresti - Barbu Vacarescu

Str.Barbu Vacarescu nr.62-72 sect.2

85

Bucuresti

Bucuresti - 1 Mai

B-dul Ion Mihalache Nr. 176 Sector 1 Bucuresti

86

Bucuresti

Bucuresti - Otopeni 3 - Bucurestilor

Calea Bucurestilor Nr.224D Otopeni Judetul Ilfov

87

Bucuresti

Bucuresti - Oltenitei

Soseaua Oltenitei Nr. 83 A Sector 4 Bucuresti

88

Bucuresti

Bucuresti - Decebal

Bd Decebal Nr. 23 Sect 3 Bucuresti

89

Bucuresti

Bucuresti - Timpuri Noi

Calea Vacaresti Nr. 132 - 134 Sector 4 Bucuresti

90

Bucuresti

Bucuresti - Progresului

Strada Progresului Nr. 154 Sector 5 Bucuresti

91

Bucuresti

Bucuresti - Barbu Vacarescu 2

Strada Barbu Vacarescu Nr. 164B Sector 2 Bucuresti

92

Bucuresti

Bucuresti - Colentina 2

Sos Colentina 258 - 260 Sector 2 Bucuresti

93

Bucuresti

Bucuresti - Pacii

Bd Iuliu Maniu Nr.194 Sect.6 Bucuresti 61125

94

Bucuresti

Bucuresti - Caramfil

 Str. N. Caramfil 76-80 sect1 Bucuresti 014146

95

Bucuresti

Bucurestiu - Iuliu Maniu 2

Bd Iuliu Maniu Nr 8 Sector 6 Bucuresti

96

Bucuresti

Bucuresti - 13 Septembrie 2

Calea 13 Septembrie nr. 293-297 sector 5 Bucuresti

97

Bucuresti

Bucuresti - Virtutii 2

Sos. Virtutii nr. 22A Sector 6 Bucuresti

98

Pantelimon

AT BUSINESS MANAGEMENT SRL-B

BIRUINTEI NR.3

99

Glina

POMVIT ELIFLOR SRL

DN CB nr. 305 B (CENTURA BUCURESTI)

100

Bragadiru

Fuel Station Team SRL

Strada Sperantei, nr.88, Bragadiru, Ilfov

101

Alba

Alba Iulia-Clujului/Petroland

Str.Clujului fn.

102

Aiud

Aiud - Transilvaniei

Str. Transilvaniei nr. 95

103

Sebes

Sebes - Drumul Sibiului

Str. Drumul Sibiului fn

104

Calnic

A1 NORD CALNIC KM 38 / MSS NISAN SRL

Autostrada A1 Lot 7 Nord km 38+500 dreapta Tronson Orastie – Sibiu km 43+855 UAT Câlnic Jud. Alba

105

Calnic

A1 SUD CALNIC KM 39 / MSS NISAN SRL

Autostrada A1 Lot 7 Sud km 39+400 stanga Tronson Orastie – Sibiu km 24+110 UAT Câlnic Jud. Alba

106

Sebes

Sebes 2 - Bena

str. Augustin Bena nr. 92 Sebes jud. Alba

107

Brasov

Brasov 1 - Calea Bucuresti

Calea Bucuresti nr. 101

108

Brasov

Brasov 2 - Cristianului

Sos. Cristianului nr. 8A.

109

Brasov

Brasov 3 - Grivitei

Bd. Grivitei nr.2A.

110

Fagaras

Fagaras

str.Tudor Vladimirescu  nr.78B jud.Brasov

111

Codlea

Codlea

str.Barsei nr.36 jud.Brasov

112

Brasov

Brasov 4-Calea Feldioarei

Str.Feldioarei fn(spre Sighisoara)

113

Sacele

Brasov 5

Calea Bucuresti nr 4 Sacele

114

Rasnov

Calea Brasovului F.N. (DN 73)

Calea Brasovului F.N. (DN 73)

115

Rupea

Rupea

str. PE HILL nr. 1 DN 13 loc. Rupea oras Rupea jud. Brasov

116

Dej

Dej

str. Valcele fn

117

Floresti

Floresti

Str. Avram Iancu FN Com Floresti jud. Cluj (DN E60 km.487+875 dreapta)

118

Huedin

Huedin

Strada Horea  Nr.215 Jud Cluj

119

Sfantu Gheorghe

Sfantu Gheorghe - 1 Decembrie 1918

Bd. 1 Decembrie 1918 fn.

120

Targu Secuiesc

Targu Secuiesc - 1 Decembrie 1918

Str 1 Decembrie 1918 fn

121

Gheorghieni

Gheorgheni - Kossuth

Str. Kossuth nr. 201.

122

Gheorghieni

Gheorgheni - Gabor Aron

Str. Gabor Aron nr.41

123

Miercurea Ciuc

Miercurea Ciuc - Brasovului

Str. Brasovului fn.

124

Odorheiu Secuiesc

Odorheiu Secuiesc - Beclean

Str. Beclean nr.14.

125

Odorheiu Secuiesc

Odorheiu Secuiesc 2

Str. Nicolae Balcescu

126

Targu Mures

Targu Mures 1 - Gheorghe Doja

Str. Gheorghe Doja nr. 76.

127

Sighisoara

Sighisoara - Mihai Viteazul

Str.Mihai Vireazul fn.

128

Reghin

Reghin - Iernutei

Str. Iernuteni 32C-34

129

Tarnaveni

Tarnaveni-Armatei

Str Armatei nr 121 Jud Mures

130

Ludus

Ludus

Str. Republicii nr. 58 Ludus jud. Mures

131

Sovata

Sovata

str. Praidului FN ( str.Primaverii nr.58) jud.Mures

132

Ernei

Targu Mures 3

Comuna Ernei  nr .630B

133

Targu Mures

Targu Mures 4

Bdul Pandurilor nr 53 A

134

Targu Mures

Targu Mures 2 - 1 Decembrie 1918

Bdul 1Decembrie 1918 nr.242

135

Sibiu

Sibiu 1 - Alba Iulia

Str. Alba Iulia fn.

136

Medias

Medias - Pacii

Str. Pacii fn.

137

Vestem

Sibiu Vestem

Sat Vestem Comuna Selimbar (DN 1 int.DN7)

138

Sibiu

Sibiu 5 - Calea Surii Mari FN

Calea Surii Mari FN

139

Sibiu

Sibiu 2 - Vasile Milea (Selimbar)

Str. Sibiului nr. 1

140

Buzau

Buzau 1 - Unirii

Bd Unirii nr 234

141

Buzau

Buzau/ Str.Soseaua Spatarului,nr 2

Str.Soseaua Spatarului nr 2 jud.Buzau

142

Buzau

Buzau 2 -Maracineni

DN 2 KM.116+300Com.Maracineni Jud. Buzau

143

Constanta

Constanta 1 - Mangaliei

Str. Mangaliei fn.

144

Constanta

Constanta 3 - Palazu Mare

DN2A 202+450km

145

Constanta

Eforie

Bdul Republicii nr 131

146

Cernavoda

Cernavoda

Str. Medgidia nr. 1

147

Constanta

Constanta 6 Vlaicu

Intrarea pasajului nr 9

148

Constanta

Constanta 2 - Tomis

B-dul Tomis Nr. 310D Constanta Jud. Constanta

149

Constanta

Constanta 4 - Dezrobirii

Str. Dezrobirii Nr. 82B Constanta Jud. Constanta

150

Constanta

Constanta 5 - Bratianu

Sos. I.C. Bratianu Nr. 50C Constanta Jud. Constanta

151

Braila

Braila - Calea Calarasilor

Calea Calarasilor fn. (intrare dinspre Slobozia)

152

Galati

Galati 2 - Traian

Str. Traian nr. 2

153

Galati

Galati 1 - Cosbuc

Str. Teodor Neculuta nr. 24

154

Galati

Galati 3 - Sos. Galati - Tecuci

Sos. Galati Tecuci km 0

155

Movilita

Movilita

Com Movilita  Calea Bucuresti nr 5

156

Slobozia

Slobozia - DN 2A, KM 62

DN 2A km 62 jud Ialomita

157

Tulcea

Tulcea

str Barajului nr 3  Tulcea

158

Focsani

Focsani 1 - Independentei

Bd Independentei nr. 28

159

Focsani

Focsani 2 - Calea Bucuresti

B-dul Bucuresti, F.N.,Iesire Buzau, jud.Vrancea

160

Bragadiru

Fuel Station Team SRL

Soseaua Sperantei, nr 88, Bragadiru, Judet Ilfov

161

Bacau

Bacau - 9 Mai

Str. 9 Mai nr 84

162

Onesti

SC Riana serv srl

Calea Marasesti fn

163

Comanesti

SC Arbisav 42 SRL

Str.Vasile Alecsandrii  nr.18

164

Botosani

Botosani - Mihai Eminescu

Intersectia Calea nationala cu str. M. Eminescu

165

Iasi

Iasi 1 - Pacurari

Str. Pacurari nr. 97-99

166

Iasi

Iasi 4 - Nicolina

sos. Nicolina nr. 7 Iasi

167

Iasi

Iasi Miroslava

sat Bratuleni iesirea spre Targu Frumos

168

Iasi

Iasi 6

Sos. Bucium nr 53D

169

Iasi

Iasi 2 - Silvestru

Intersectia Silvestru-Pod de piatra f.n.

170

Piatra Neamt

Piatra Neamt - Traian

Bld. Traian nr. 179

171

Roman

Roman - Roman Musat

Str. Roman Musat nr. 21

172

Targul Neamt

Targu Neamt

Bld. Mihai Eminescu nr 18

173

Piatra Neamt

Piatra Neamt 2

str Petru Movila nr 112-114

174

Gura Humorului

Gura Humorului

Str Stefan Cel Mare nr 128 BIS

175

Radauti

Radauti

Calea Bucovinei FN

176

Suceava

Suceava - Traian Vuia

Str.Traian Vuia cu Calea Unirii

177

Barlad

Barlad

str.Republicii nr.316 jud.Vaslui

178

Vaslui

Vaslui 1

str.Petru Rares  nr.39 jud.Vaslui

179

Vaslui

Vaslui 2

str. Stefan cel Mare 260 jud.Vaslui

180

Pitesti

Pitesti 1 - N.Balcescu (Bucuresti)

Bd. Nicolae Balcescu fn

181

Pitesti

Pitesti 3 - Autostrada - Km 80

Autostrada Bucuresti - Pitesti Km 80+700 com. RATESTI (Arges)

182

Campulung

Campulung

Str. Alexandru cel Bun nr. 1A Campulung

183

Pitesti

Pitesti 4 - Intrare Autostrada

DN 65B km 3+721

184

Pitesti

Pitesti 2 - Balcescu 85

Bdul. Nicolae Balcescu Nr. 85 Pitesti Judetul Arges

185

Pitesti

Pitesti 5 - Republicii

Str. Republicii Nr. 220 Pitesti Judetul Arges

186

Pitesti

Pitesti 6 - Balcescu 206

B-dul Nic. Balcescu Nr. 206 Pitesti Jud. Arges

187

Targoviste

Targoviste - Mihai Bravu

Str. M. Bravu fn (iesire spre Brasov)

188

Targoviste

Targoviste 2 / DEFIRA COM SERV SRL

Calea Bucuresti Nr 164

189

Targoviste

Targoviste 3 - Baltaretu

Str. Col. Dumitru Baltaretu 74 Targoviste Judetul Dambovita

190

Autostrada A1 Buc- Pitesti

Autostrada A1 km 49

Autostrada A1 Buc- Pitesti Km.49+280 stg Jud. Dambovita

191

Giurgiu

Giurgiu - Bucurestiului

Sos. Bucuresti nr. 152

192

Adunatii Copaceni

Adunatii Copaceni

sos. Bucuresti - Giurgiu nr. 4 Ad. Copaceni jud.Giurgiu

193

Ploiesti

Ploiesti 1 - Postei

Str. Postei nr. 60. (Parcul Stejarelor)

194

Valeni

Valeni Prahova

str. Nicolae Iorga nr.133

195

Ploiesti

Ploiesti4 / SC NICRIS PETROCARS FUELL SRL

Bdul Grigore Cantacuzino FN

196

Busteni

Bulevardul Independentei nr. 2B

Bulevardul Independentei nr. 2B

197

Ploiesti

Ploiesti 3 - DN 1, Km 63

DN1 km 63+00

198

Ploiesti

Floresti Prahova/ SC TIANA RATIGO SRL

Str. DN1 -Paralela 45"  Nr 750  Sat Floresti comuna Floresti jud. Prahova

199

Ploiesti

Ploiesti 2 - Strandului

Str. Strandului nr. 42 Ploiesti jud. Prahova

200

Alexandria

Alexandria - DN 6

DN6 km 87 jud.Teleorman

201

Craiova

Craiova 1 - Brestei

Str. Brestei 114

202

Craiova

Craiova 2 - Decebal

Str. Decebal nr.25

203

Craiova

Craiova 3 - Calea Severinului

Str. Nicolae Titulescu Nr. 173

204

Craiova

Craiova 4 - Unirii(Parc)

Calea Unirii nr. 206

205

Calafat

Calafat

calea Craiovei nr. 172

206

Craiova

Craiova 6

comuna Carcea sat Carcea Calea Bucuresti nr. 10 A

207

Craiova

Craiova 5 - Decebal

Strada Decebal Nr. 17 Craiova Judetul Dolj

208

Targu Jiu

Targu Jiu - Victoriei

Str. Victoriei nr.328 (iesirea spre Craiova)

209

Targu Jiu

Targu Jiu 2 - Teodoroiu

Strada Ecaterina Teodoroiu Nr. 88A Targu Jiu Judetul Gorj

210

Drobeta Turnu Severin

Drobeta Turnu Severin 2

Simian DN6(E70) Km333+200

211

Drobeta Turnu Severin

Drobeta Turnu Severin

Bdul Tudor Vladimirescu intersectia cu str.Alunis

212

Slatina

Slatina - Pitesti

Str. Pitesti fn (intrarea dinspre Pitesti)

213

Ramnicu Valcea

Rm.Valcea 2 - Calea lui Traian 166-oras

Calea lui Traian nr. 166

214

Ramnicu Valcea

Rm.Valcea 1 - Calea lui Traian 291

Calea lui Traian nr. 291

 

DISTRIBUITORI AUTORIZATI

Nr.

Localitate

Denumire distribuitor

ADRESA distribuitor

1

Sighetu Marmatiei

COMEXMAR SRL-distrib.SIGHETUL MARMATIEI

Str.Dragos Voda Nr.173A, Sighetu Marmatiei, jud.MM

2

Borsa

DRACARD SRL BORSA

Alex.I.Cuza 17, Borsa, jud.MM

3

Satu Mare

SC BARTA ATI SRL

Bd. Lucian Blaga, nr. 125 C, Mun. Satu Mare, jud. Satu Mare

4

Deva

GERAICO PRODCOM SRL-ds.DEVA

Deva, str.Dorobantilor, nr 34

5

Hateg

GERAICO PRODCOM SRL-ds.HATEG

Hateg, str.Riul Mare nr24

6

Dr.Turnu-Severin

MINTEGER DISTRIBUTION-distri

Calea Timisoarei Nr.220F1,(Incinta Abator), Dr.Turnu-Severin, jud.MH

7

Lugoj

WEST BEVERAGES SRL-distrib.LUGOJ

Str. Semenicului fn.

8

Timisoara

WEST BEVERAGES SRL-distrib.TIMISOARA

Str. Miresei nr. 1.

9

Timisoara

WEST BEVERAGES SRL-distrib.TIMISOARA

Bd. Republicii nr.12A.

10

Timisoara

WEST BEVERAGES SRL-distrib.TIMISOARA

Calea Aradului nr. 60

11

Timisoara

WEST BEVERAGES SRL-distrib.TIMISOARA

Calea Lugojului nr.86

12

Timisoara

WEST BEVERAGES SRL-distrib.TIMISOARA

Bdul L.Rebreanu inters.Bdul Const.Brancoveanu

13

Timisoara

WEST BEVERAGES SRL-distrib.TIMISOARA

comuna Dumbravita, str. Bela Bartok FN

14

Timisoara

WEST BEVERAGES SRL-distrib.TIMISOARA

Bulevardul Liviu Rebreanu. Timisoara, Jud. Timis

15

Timisoara

WEST BEVERAGES SRL-distrib.TIMISOARA

Bulevardul Doctor Iosif Bulbuca, Nr 9

16

Campeni

RIVALY C.H.SRL

Str. Republici nr 12, Abrud, jud. Alba

17

Campeni

RIVALY C.H.SRL-Autoservire

Str.Revolutiei 1848 Bl.C1Bc, Campeni, jud.AB

18

Cluj-Napoca

NASTICOM IMPEX SRL

TRAIAN VUIA 134, Cluj-Napoca, jud.CJ

19

Buzau

L & R COMEXIM SRL-BRAILEI/bu

Sos. Brailei,Dn 2B, Km 9, Stanga,jud.Buzau

20

Calarasi

SC ADA SRL

str.Ceremac ,nr.19, jud.Calarasi

21

Calarasi

DIG CO SRL

B-dul Cuza Voda, nr.18, jud.Calarasi

22

Bacau

MORARU ANCA SRL-distrib.BACA

Str. Donici Gheorghe (Strada), nr. 1, cod postal 600226, BACAU

23

Onesti

POTPURIU SRL-distribuitor/BC

Str.Ciresoaia, Onesti, jud.BC  

24

Botosani

GRUPUL DE DISTRIBUTIE ETA

Intersectia Calea Nationala cu Str.Mihai Eminescu

25

Pascani

MIGDALIN SRL IS-distrib PASCANI

Str.Abator, Nr 76, Pascani, jud. IS

26

Geamanu

EXFLOR SRL-distrib.Arges

Localitatea Geamana, Com. Bradu, str. Valea Morii, nr. 26, jud Arges

27

Targoviste

B & B SRL-distrib.Dambovita

Str.Laminorului,Nr 6A, Targoviste, jud.DB

28

Giurgiu

FLOR UNION SRL-distribuitor

Str.Unirii, Nr 10, Giurgiu

29

Blejoi

TOTAL AQUA DISTRIBUTION-ds.BLEJOI/PLOIES

Sos Ploiesti-Blejoi,Nr.930, Blejoi, jud.PH

30

Urleta

TOTAL AQUA DISTRIBUTION-ds.URLETA/BANEST

Str.Principala,Nr.428, Urleta, jud.PH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

Organizator

United Romanian Breweries Bereprod SRL,

George-Octav Cobzareanu, Administrator

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA nr. 3 LA REGULAMENTUL OFICIAL AL

CAMPANIEI PROMOTIONALE

SIMTE RITMUL PREMIILOR TUBORG!

 

In cadrul Campaniei Promotionale “SIMTE RITMUL PREMIILOR TUBORG!” se vor acorda urmatoarele premii mari conform art. 7.1. din Regulamentul Oficial al Campaniei:

 

 1. In cadrul tragerilor la sorti ce vor avea loc in zilele de 02.06.2021, 06.2021, 13.07.2021, 03.08.2021, 24.08.2021, 14.09.2021 si 05.10.2021 se vor acorda 7 (sapte) autoturisme marca Mercedes-Benz, dupa cum urmeaza:

 

 

Detalii autoturism marca Mercedes-Benz A Class, tip 160 model constructiv: 177.082.1

Specificatii tehnice:

Vopsire:

775

Vopsea metalizata argintiu Iridium

Tapiterie:

1

Stofa Tandel neagra

Capacitatea cilindrica

1332

cc

Puterea maxima

80

kW

Puterea maxima

109

hp

Turatia la puterea maxima

5500-5500

rpm

Viteza maxima

200

km/h

Timpul de accelerare 0 - 100 km/h

10,9

s

Turatia maxima

6300

1/min

Tip cutie de viteze

man.

 

Tip combustibil

S

 

Consumul mixt, minim

5,6

l/100km

Consumul mixt, maxim

5,8

l/100km

Norma de poluare

EURO 6D-ISC-FCM

 

Emisii CO2 minim

129

g/km

Emisii CO2 maxim

134

g/km

VDA-spatiu bagaje, inchis

-

L

Ampatament

2729

mm

Tip anvelope fata

205/60 R16

 

Tip anvelope spate

205/60 R16

 

Masa totala

1860

kg

Masa proprie

1350

kg

Numarul maxim de locuri

5

 

Fuel Consumption Total (Combined)

 

kg/100km

Fuel Consumption Weighted, Comb.

 

kg/100km

CO2 Emiss. Extra Urban non-PlugIn

105

g/km

CO2 Emission Combined (non-PlugIn)

129

g/km

CO2 Emission Urban (NEDC)

169

g/km

CO2 Emission Total Comb. Plug-In NEDC

 

g/km

Consumption Total (Combined) (Gas)

 

m3/100km

CO2 Emission Combined (NEDC)

 

g/km

AER Combined

 

km

Consumption AC Weighted, Combined

 

Wh/km

Pure Electric-Vehicle Total

 

Wh/km

 

 

Detalii autoturism marca Mercedes-Benz A-Class tip 160, model constructiv: 177.082.1

Specificatii tehnice:

Vopsire:

667

Vopsea metalizata albastru Denim

Tapiterie:

1

Stofa Tandel neagra

Capacitatea cilindrica

1332

cc

Puterea maxima

80

kW

Puterea maxima

109

hp

Turatia la puterea maxima

5500-5500

rpm

Viteza maxima

200

km/h

Timpul de accelerare 0 - 100 km/h

10,9

s

Turatia maxima

6300

1/min

Tip cutie de viteze

man.

 

Tip combustibil

S

 

Consumul mixt, minim

5,6

l/100km

Consumul mixt, maxim

5,8

l/100km

Norma de poluare

EURO 6D-ISC-FCM

 

Emisii CO2 minim

129

g/km

Emisii CO2 maxim

134

g/km

VDA-spatiu bagaje, inchis

-

L

Ampatament

2729

mm

Tip anvelope fata

205/60 R16

 

Tip anvelope spate

205/60 R16

 

Masa totala

1860

kg

Masa proprie

1350

kg

Numarul maxim de locuri

5

 

Fuel Consumption Total (Combined)

 

kg/100km

Fuel Consumption Weighted, Comb.

 

kg/100km

CO2 Emiss. Extra Urban non-PlugIn

105

g/km

CO2 Emission Combined (non-PlugIn)

129

g/km

CO2 Emission Urban (NEDC)

169

g/km

CO2 Emission Total Comb. Plug-In NEDC

 

g/km

Consumption Total (Combined) (Gas)

 

m3/100km

CO2 Emission Combined (NEDC)

 

g/km

AER Combined

 

km

Consumption AC Weighted, Combined

 

Wh/km

Pure Electric-Vehicle Total

 

Wh/km

 

 

 

Detalii autoturism marca Mercedes-Benz A-Class, tip 160, model constructiv: 177.082.1

 

Specificatii tehnice:

Vopsire:

817

Vopsea auriu Rose metalizata

Tapiterie:

1

Stofa Tandel neagra

Capacitatea cilindrica

1332

cc

Puterea maxima

80

kW

Puterea maxima

109

hp

Turatia la puterea maxima

5500-5500

rpm

Viteza maxima

200

km/h

Timpul de accelerare 0 - 100 km/h

10,9

s

Turatia maxima

6300

1/min

Tip cutie de viteze

man.

 

Tip combustibil

S

 

Consumul mixt, minim

5,6

l/100km

Consumul mixt, maxim

5,8

l/100km

Norma de poluare

EURO 6D-ISC-FCM

 

Emisii CO2 minim

129

g/km

Emisii CO2 maxim

134

g/km

VDA-spatiu bagaje, inchis

-

L

Ampatament

2729

mm

Tip anvelope fata

205/60 R16

 

Tip anvelope spate

205/60 R16

 

Masa totala

1860

kg

Masa proprie

1350

kg

Numarul maxim de locuri

5

 

Fuel Consumption Total (Combined)

 

kg/100km

Fuel Consumption Weighted, Comb.

 

kg/100km

CO2 Emiss. Extra Urban non-PlugIn

105

g/km

CO2 Emission Combined (non-PlugIn)

129

g/km

CO2 Emission Urban (NEDC)

169

g/km

CO2 Emission Total Comb. Plug-In NEDC

 

g/km

Consumption Total (Combined) (Gas)

 

m3/100km

CO2 Emission Combined (NEDC)

 

g/km

AER Combined

 

km

Consumption AC Weighted, Combined

 

Wh/km

Pure Electric-Vehicle Total

 

Wh/km

 

 

Detalii autoturism marca Mercedes-Benz GLA, tip 180d, model constructiv: 247.710.1

 

Specificatii tehnice:

Vopsire:

696

Vopsea nemetalizata negru Nocturn

Tapiterie:

301

Piele ARTICO / stofa neagra Tandel

Capacitatea cilindrica

1950

cc

Puterea maxima

85

kW

Puterea maxima

116

hp

Turatia la puterea maxima

3400-4400

rpm

Viteza maxima

190

km/h

Timpul de accelerare 0 - 100 km/h

10,8

s

Turatia maxima

5200

1/min

Tip cutie de viteze

auto.

 

Tip combustibil

D

 

Consumul mixt, minim

4,5

l/100km

Consumul mixt, maxim

4,8

l/100km

Norma de poluare

EURO 6D-ISC-FCM

 

Emisii CO2 minim

120

g/km

Emisii CO2 maxim

126

g/km

VDA-spatiu bagaje, inchis

-

L

Ampatament

2729

mm

Tip anvelope fata

215/65 R17

 

Tip anvelope spate

215/65 R17

 

Masa totala

2135

kg

Masa proprie

1615

kg

Numarul maxim de locuri

5

 

Fuel Consumption Total (Combined)

 

kg/100km

Fuel Consumption Weighted, Comb.

 

kg/100km

CO2 Emiss. Extra Urban non-PlugIn

110

g/km

CO2 Emission Combined (non-PlugIn)

123

g/km

CO2 Emission Urban (NEDC)

145

g/km

CO2 Emission Total Comb. Plug-In NEDC

 

g/km

Consumption Total (Combined) (Gas)

 

m3/100km

CO2 Emission Combined (NEDC)

 

g/km

AER Combined

 

km

Consumption AC Weighted, Combined

 

Wh/km

Pure Electric-Vehicle Total

 

Wh/km

 

 

Detalii autoturism marca Mercedes-Benz A-Class, tip 160, model constructiv: 177.082.1

 

Specificatii tehnice:

Vopsire:

667

Vopsea metalizata albastru Denim

Tapiterie:

1

Stofa Tandel neagra

Capacitatea cilindrica

1332

cc

Puterea maxima

80

kW

Puterea maxima

109

hp

Turatia la puterea maxima

5500-5500

rpm

Viteza maxima

200

km/h

Timpul de accelerare 0 - 100 km/h

10,9

s

Turatia maxima

6300

1/min

Tip cutie de viteze

man.

 

Tip combustibil

S

 

Consumul mixt, minim

5,6

l/100km

Consumul mixt, maxim

5,8

l/100km

Norma de poluare

EURO 6D-ISC-FCM

 

Emisii CO2 minim

129

g/km

Emisii CO2 maxim

134

g/km

VDA-spatiu bagaje, inchis

-

L

Ampatament

2729

mm

Tip anvelope fata

205/60 R16

 

Tip anvelope spate

205/60 R16

 

Masa totala

1860

kg

Masa proprie

1350

kg

Numarul maxim de locuri

5

 

Fuel Consumption Total (Combined)

 

kg/100km

Fuel Consumption Weighted, Comb.

 

kg/100km

CO2 Emiss. Extra Urban non-PlugIn

105

g/km

CO2 Emission Combined (non-PlugIn)

129

g/km

CO2 Emission Urban (NEDC)

169

g/km

CO2 Emission Total Comb. Plug-In NEDC

 

g/km

Consumption Total (Combined) (Gas)

 

m3/100km

CO2 Emission Combined (NEDC)

 

g/km

AER Combined

 

km

Consumption AC Weighted, Combined

 

Wh/km

Pure Electric-Vehicle Total

 

Wh/km

 

 

Detalii autoturism marca Mercedes-Benz A-Class, tip 160, model constructiv: 177.082.1

 

Specificatii tehnice:

Vopsire:

144

Vopsea metalizata alb Digital

Tapiterie:

1

Stofa Tandel neagra

Capacitatea cilindrica

1332

cc

Puterea maxima

80

kW

Puterea maxima

109

hp

Turatia la puterea maxima

5500-5500

rpm

Viteza maxima

200

km/h

Timpul de accelerare 0 - 100 km/h

10,9

s

Turatia maxima

6300

1/min

Tip cutie de viteze

man.

 

Tip combustibil

S

 

Consumul mixt, minim

5,6

l/100km

Consumul mixt, maxim

5,8

l/100km

Norma de poluare

EURO 6D-ISC-FCM

 

Emisii CO2 minim

129

g/km

Emisii CO2 maxim

134

g/km

VDA-spatiu bagaje, inchis

-

L

Ampatament

2729

mm

Tip anvelope fata

205/60 R16

 

Tip anvelope spate

205/60 R16

 

Masa totala

1860

kg

Masa proprie

1350

kg

Numarul maxim de locuri

5

 

Fuel Consumption Total (Combined)

 

kg/100km

Fuel Consumption Weighted, Comb.

 

kg/100km

CO2 Emiss. Extra Urban non-PlugIn

105

g/km

CO2 Emission Combined (non-PlugIn)

129

g/km

CO2 Emission Urban (NEDC)

169

g/km

CO2 Emission Total Comb. Plug-In NEDC

 

g/km

Consumption Total (Combined) (Gas)

 

m3/100km

CO2 Emission Combined (NEDC)

 

g/km

AER Combined

 

km

Consumption AC Weighted, Combined

 

Wh/km

Pure Electric-Vehicle Total

 

Wh/km

 

 

Detalii autoturism marca Mercedes-Benz CLA Coupe, tip 200, model constructiv: 118.387.1

 

Specificatii tehnice:

Vopsire:

993

Vopsea designo metalizata rosu Patagonia

Tapiterie:

1

Stofa neagra

Capacitatea cilindrica

1332

cc

Puterea maxima

120

kW

Puterea maxima

163

hp

Turatia la puterea maxima

5500-5500

rpm

Viteza maxima

229

km/h

Timpul de accelerare 0 - 100 km/h

8,5

s

Turatia maxima

6300

1/min

Tip cutie de viteze

man.

 

Tip combustibil

S

 

Consumul mixt, minim

5,4

l/100km

Consumul mixt, maxim

5,7

l/100km

Norma de poluare

EURO 6D-ISC-FCM

 

Emisii CO2 minim

124

g/km

Emisii CO2 maxim

131

g/km

VDA-spatiu bagaje, inchis

460

L

Ampatament

2729

mm

Tip anvelope fata

205/60 R16

 

Tip anvelope spate

205/60 R16

 

Masa totala

1935

kg

Masa proprie

1420

kg

Numarul maxim de locuri

5

 

Fuel Consumption Total (Combined)

 

kg/100km

Fuel Consumption Weighted, Comb.

 

kg/100km

CO2 Emiss. Extra Urban non-PlugIn

100

g/km

CO2 Emission Combined (non-PlugIn)

124

g/km

CO2 Emission Urban (NEDC)

165

g/km

CO2 Emission Total Comb. Plug-In NEDC

 

g/km

Consumption Total (Combined) (Gas)

 

m3/100km

CO2 Emission Combined (NEDC)

 

g/km

AER Combined

 

km

Consumption AC Weighted, Combined

 

Wh/km

Pure Electric-Vehicle Total

 

Wh/km

 

 

 

 

 

Organizator

United Romanian Breweries Bereprod SRL,

George-Octav Cobzareanu, Administrator