Regulament

ACT ADITIONAL nr. 4
la REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE
„Tuborg da tonul! De doua ori mai multe premii! *”
14 mai 2018 - 31 octombrie 2018

autentificat sub nr.709 din data de 09.05.2018 de catre Societatea Profesionala Notariala Iuliana Alexandra Zarafiu

Societatea United Romanian Breweries Bereprod SRL, societate cu răspundere limitată, avand sediul social în Bucureşti, Bulevardul Unirii 27, bl.15, sc.2, et.1, ap.24, sector 4, înmatriculată la Registrul Comertului de pe lângă Tribunalul Bucureşti cu numărul J40/11906/1994, cod unic de înregistrare 5857302, atribut fiscal RO, inregistrata ca operator de date cu caracter personal la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal cu nr. 17161, reprezentata legal prin administrator GEORGE OCTAV COBZAREANU – in calitate de Organizator al campaniei promotionale „Tuborg da tonul! De doua ori mai multe premii!*” [*Comparativ cu numarul premiilor acordate in cadrul campaniei promotionale „Tuborg da tonul la premii si mai mari!”, organizata in perioada 15 mai 2017 – 31 august 2017, in numar de 40.046] a decis modificarea regulamentului oficial al campaniei dupa cum urmeaza:

Avand in vedere prevederile articolului 3.2. din Regulamentul Oficial al Campaniei Promotionale „Tuborg da tonul! De doua ori mai multe premii! *” (in cele ce urmeaza Regulamentul) si decizia Organizatorului Campaniei de a prelungi durata campaniei, pana la data de 31 octombrie 2018:

1. Se modifica articolul 3.1. din Regulament si va avea urmatorul continut:
“3.1. Campania promotionala „Tuborg da tonul! De doua ori mai multe premii!*” se va desfasura in perioada 14 mai 2018, ora 00:00:00 – 31 octombrie 2018, ora 23:59:59, inclusiv.”
2. Se modifica art. 6.10.1. din Regulament si va avea urmatorul continut:
“Inscrierea in Campanie prin SMS se poate realiza prin trimiterea la numarul de telefon 1877, numar cu tarif standard, disponibil in retelele de telefonie mobile din Romania: Orange, Vodafone, Telekon, in intervalul 14.05.2018 ora 00:00:00 – 31.10.2018 ora 23:59:59 (data limita de primire a SMS-urilor de inscriere in Campanie) a unui mesaj care sa contina doar codul unic descoperit sub capacul sticlei sau cheita dozei unu produs participant achizitionat.”
3. Se modifica lit d) din cadrul art. 6.10.2. din Regulament si va avea urmatorul continut:
“d) SMS-ul sa fie transmis la numarul de telefon 1877 in perioada 14 mai 2018 ora 00:00:00 – 31 octombrie 2018 ora 23:59:59, inclusiv.”
4. Se modifica lit. a) din cadrul art. 6.11.1. din Regulament si va avea urmatorul continut:
“a) accesarea WEBSITE-ului asa cum este acesta definit la art. 6.2 in perioada 14.05.2018 ora 00:00:00 – 31 octombrie 2018 ora 23:59:59 (inclusiv).”
5. Se modifica lit. b) din cadrul art. 6.11.1. din Regulament si va avea urmatorul continut:
“b) completarea formularului electronic de creare cont in Campanie, asa cum este acesta afisat pe WEBSITE-ul de Campanie, in perioada 14.05.2018 ora 00:00:00 – 31.10.2018 ora 23:59:59 (inclusiv), respectiv completarea urmatoarelor campuri…”
6. Se modifica lit d) din cadrul art. 6.11.6 din Regulament si va avea urmatorul continut:
“d) codul unic sa fie transmis pentru a fi inscris in Campanie in perioada 14.05.2018 ora 00:00:00 – 31.10.2018 ora 23:59:59 (inclusiv).”
7. Se modifica paragraful 1 din art. 6.13.3 din Regulament si va avea urmatorul continut: “Participantii pot depune contestatie in legatura cu desfasurarea Campaniei promotionale la numarul de telefon 0372.138.250, prin email la adresa ruxandra_mihalascu@tuborg.ro sau prin posta la adresa: Pantelimon, Ilfov, Bulevardul Biruintei, nr. 89, pana la data de 10.11.2018 inclusiv. Dupa aceasta data, nicio contestatie nu va mai fi luata in considerare de catre Organizator.”
8. Se completeaza art. 7.1 din Regulament, cu litera d), care va avea urmatorul continut:
“d) 1 (unu) premii constand intr-o excursie tip City Break, pentru doua persoane (castigator si o persoana insotitoare) catre destinatia: Viena. Premiul va fi acordat sub forma unui voucher in valoare unitara de 1.000,00 (unamie) euro (cu TVA inclus) ce poate fi valorificat pana la data de 31 decembrie 2018, inclusiv si doar prin agentia de turism aleasa de Organizator in caz contrar pierzandu-si valabilitatea (fara nicio despagubire din partea organizatorului, Agentiei sau Agentiei de turism). In vederea determinarii valorii comerciale a premiului, la data intocmirii prezentului act aditional, valoarea estimata a Premiului va fi calculata la cursul de schimb euro/leu de 4,70 lei/euro, reprezentand suma de 4.700,00 lei (patrumiisaptesute) lei (cu TVA inclus). Organizatorul va suporta contravaloarea impozitului de 10% aplicat la valoarea premiului.”
9. Se modifica articolul 7.1.2. din Regulament si va avea urmatorul continut:
“7.1.2. Valoarea totala a premiilor din categoria I este de 873.964,90 lei (optsutesaptezecisitreimiinouasutesaizecisipatruleisinouazecibani). incluzand TVA si impozitul pe premii aferent.”
10. Se modifica art. 7.4. din Regulament si va avea urmatorul continut:
“7.4. Valoarea totala a premiilor acordate in cadrul Campaniei este de 1.457.728,62 lei (unmilionpatrusutecincizecisisaptemiisaptesutedouazecisioptleisisaizecisidoibani), incluzand TVA si impozitul aferent fiecarui premiu.”
11. Se modifica art. 8.1.1. din Regulament si va avea urmatorul continut:
“8.1.1. Tragerile la sorti se vor realiza dupa cum urmeaza:

PREMIU

PERIOADA INSCRIERE

DATA EXTRAGERE

NR PREMII

NR REZERVE

PREMIU

PERIOADA INSCRIERE

DATA EXTRAGERE

NR PREMII

NR REZERVE

City Break la Madrid

14 mai 2018, ora 00:00 - 27 mai 2018, ora 23:59

29.05.2018

1

3

City Break la Venetia

14 mai 2018, ora 00:00 - 10 iunie 2018, ora 23:59

12.06. 2018

1

3

City Break la Paris

14 mai 2018, ora 00:00 - 24 iunie 2018, ora 23:59

26.06.2018

1

3

Masina Mercedes-Benz GLA

14 mai 2018, ora 00:00 - 1 iulie 2018, ora 23:59

3.07.2018

1

3

City Break la Roma

14 mai 2018, ora 00:00 - 8 iulie 2018, ora 23:59

10.07.2018

1

3

City Break la Barcelona

14 mai 2018, ora 00:00 - 22 iulie 2018, ora 23:59

24.07.2018

1

3

Apartament in Complex New Point (Pipera, Voluntari)

14 mai 2018, ora 00:00 - 22 iulie 2018, ora 23:59

24.07.2018

1

3

City Break la Berlin

14 mai 2018, ora 00:00 - 5 august 2018, ora 23:59

7.08.2018

1

3

Masina Mercedes-Benz GLA

14 mai 2018, ora 00:00 - 12 august 2018, ora 23:59

14.08.2018

1

3

City Break la Milano

14 mai 2018, ora 00:00 - 19 august 2018, ora 23:59

21.08.2018

1

3

Apartament in Complex New Point (Pipera, Voluntari)

14 mai 2018, ora 00:00 - 2 septembrie 2018, ora 23:59

4.09.2018

1

3

City Break la Bruxelles

14 mai 2018, ora 00:00 - 30 septembrie 2018, ora 23:59

2.10. 2018

1

3

City Break la Viena

14 mai 2018, ora 00:00 - 31 octombrie 2018, ora 23:59

6.11.2018

1

3

12. Se modifica art. 8.3.9. din Regulament si va avea urmatorul continut:
“Castigatorii premiilor instant au posibilitatea de a intra in posesia acestora pana la data maxima de 31 octombrie 2018 ora 23:59:59. Premiile neatribuite pana cel tarziu pe data de 31 octombrie 2018, ora 23:59:59, vor fi anulate, urmand a fi returnate Organizatorului, acesta neavand nicio obligatie fata de castigatorii care nu si-au ridicat premiile pana la data de 31 octombrie 2018, ora 23:59:59.”
13. Se modifica paragraful 1 al articolului 10.1 din Regulament si va avea urmatorul continut:
“In vederea obtinerii de informatii referitoare la Campania promotionala, la modalitatile de inscriere in Campanie, precum si despre inscrierea in forma corecta a codurilor unice descoperite pe etichetele produselor participante, participantii pot solicita informatiii prin apelarea numarului de Infoline 021/207.58.77 (numar cu tarif normal in toate retelele de telefonie, apelabil de luni pana vineri in intervalul orar 09:00 – 18:00, exclusiv sarbatorile legale si religioase), in perioada 14 mai 2018 –31 octombrie 2018.”
14. Se completeaza art. 1.1. din Anexa nr. 3 la Regulament, cu punctul 1.1.1., care va avea urmatorul continut:
“1.1.1. Excursia de tip City Break va fi acordata prin tragere la sorti dupa cum urmeaza:

PREMIU

PERIOADA INSCRIERE

DATA EXTRAGERE

NR PREMII

NR REZERVE

City Break la Viena

14 mai 2018, ora 00:00 - 31 octombrie 2018, ora 23:59

6.11.2018

1

3

5. Restul dispozitiilor Regulamentului raman nemodificate.

Organizator
Societatea United Romanian Breweries Bereprod SRL
administrator GEORGE OCTAV COBZAREANU

ACT ADITIONAL nr. 3
la REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE
„Tuborg da tonul! De doua ori mai multe premii!*”
14 mai 2018- 30 septembrie 2018

autentificat sub nr. 709 din data de 09.05.2018 de catre Societatea Profesionala Notariala Iuliana Alexandra Zarafiu

Societatea United Romanian Breweries Bereprod SRL, societate cu răspundere limitată, avand sediul social în Bucureşti, Bulevardul Unirii 27, bl.15, sc.2, et.1, ap.24, sector 4, înmatriculată la Registrul Comertului de pe lângă Tribunalul Bucureşti cu numărul J40/11906/1994, cod unic de înregistrare 5857302, atribut fiscal RO, inregistrata ca operator de date cu caracter personal la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal cu nr. 17161, reprezentata legal prin administrator, ... . – in calitate de Organizator al campaniei promotionale „Tuborg da tonul! De doua ori mai multe premii!*” [*Comparativ cu numarul premiilor acordate in cadrul campaniei promotionale „Tuborg da tonul la premii si mai mari!”, organizata in perioada 15 mai – 31 august 2017, in numar de 40.046] a decis modificarea regulamentului oficial al campaniei dupa cum urmeaza:

Art. 1 – Se modifica articolul 2.1 din Anexa nr. 3 la Regulament cu privire la detaliile autoturismului Mercedes-Benz GLA acordat in tragerea la sorti din 3 iulie 2018, astfel ca aceasta va avea urmatorul cuprins:

“Detalii autoturism marca Mercedes-Benz GLA 200d, model constructiv: 156.908.1, 100KW/136CP, acordat in tragerea la sorti de pe 3 iulie 2018:

Specificatii tehnice:


• Capacitatea cilindrica: 2143 cc
• Puterea maxima: 100 kW
• Puterea maxima: 136 hp
• Turatia la puterea maxima: 3200-4000 rpm
• Viteza maxima: 205 km/h
• Timpul de accelerare: 0 - 100 km/h; 9,5 s
• Turatia maxima: 4900 1/min
• Tip cutie de viteze: man.
• Tip combustibil: D
• Consumul mixt, minim: 4,2 l/100km
• Consumul mixt, maxim: 4,4 l/100km
• Norma de poluare: Euro 6
• Emisii CO2 minim: 110 g/km
• Emisii CO2 maxim: 115 g/km
• VDA-spatiu bagaje, inchis - L
• Ampatament: 2699 mm
• Tip anvelope fata: 215/60 R17 96V
• Tip anvelope spate: 215/60 R17 96V
• Masa totala: 2035 kg
• Masa proprie: 1505 kg
• Numarul maxim de locuri: 5

Principalele dotari standard:


• Vopsire: 890 Vopsea metalizata albastru Cavansite
• Tapiţerie: 021 Stofa Coari neagra
• 4 inele pentru ancorare
• 5 tetiere
• 6 difuzoare
• Acoperitoare portbagaj
• ADAPTIVE BRAKE cu functie HOLD
• Airbag-uri frontale pentru locurile din fata
• Airbag-uri laterale pentru locurile din fata (torace/pelvis)
• Antena radio integrata in eleronul spate
• Asistenta ESP® Curve Dynamic
• Asistent faruri
• Asistent la franare BAS
• A treia lumina de frana cu LED
• Avertizare auditiva si vizuala
• Avertizare nivel lichid
• Blocuri optice spate cu fibra optica
• Centuri de siguranta cu prindere in 3 puncte
• Coloana de directie ajustabila manual
• Compartiment depozitare in consola centrala
• Compartiment depozitare in fata cotierei
• Compartiment depozitare in portierele fata
• Compartiment depozitare sub podeaua portbagajului
• Computer de bord cu afisaj multifunctional
• Controller pe consola centrala
• Cotiera pentru locurile din fata
• Discuri de frana pentru toate rotile, cele fata ventilate
• Echipare standard
• Faruri tip reflector
• Frana de parcare electrica
• Functie de avertizare vizuala asupra uzarii placutelor de frana
• Geamuri actionate electric (x4)
• Geamuri cu tenta de culoare
• Imobilizator
• Inchidere centralizata cu comutator interior
• Incuietori pentru copii
• Indicatoare de directie cu functie de schimbare a benzii
• Indicatoare LED integrate in oglinzile exterioare
• Indicator interval revizii 'Assyst'
• Indicator lampa defecta
• Indicator pentru schimbarea optima a treptelor
• Lumina de urgenta in caz de accident
• Lumini de ceata spate
• Luneta incalzita cu releu de timp
• Manere usi si bare fata/spate in culoarea caroseriei
• Motor diesel, 4 cilindri
• Oglinzi exterioare incalzite si reglabile electric
• Ornamente exterioare linie geamuri din plastic negru lucios
• Ornamente praguri portiere cu sigla "Mercedes-Benz"
• Pachet nefumatori, include priza 12V
• Panou de instrumente cu afisaj multifunctional
• Parbriz din geam securizat (stratificat)
• Program Electronic de Stabilitate (ESP)
• Puncte de ancorare ISOFIX pentru scaun copil in spate
• Reglare manuala scaun sofer si pasager dreapta
• Scuturi cu rol estetic
• Sistem de control al tractiunii (ASR)
• Sistem de directie DIRECT STEER
• Sistem pentru evitarea blocarii rotilor la franare (ABS)
• Spatare rabatabile pentru locurile din spate
• Stergator intermitent luneta
• Telecomanda cu finisaj cromat
• Termometru temperatura exterioara
• Triunghi de avertizare
• Trusa de prim ajutor”

Art. 2 – Se modifica articolul 2.2 din Anexa nr. 3 la Regulament cu privire la detaliile autoturismului Mercedes-Benz GLA acordat in tragerea la sorti din 14 august 2018, astfel ca aceasta va avea urmatorul cuprins:

“Detalii autoturism marca Mercedes-Benz GLA 200d, model constructiv: 156.908.1, 100KW/136CP, acordat in tragerea la sorti de pe 14 august 2018:

Specificatii tehnice:


• Capacitatea cilindrica: 2143 cc
• Puterea maxima: 100 kW
• Puterea maxima: 136 hp
• Turatia la puterea maxima: 3200-4000 rpm
• Viteza maxima: 205 km/h
• Timpul de accelerare: 0 - 100 km/h; 9,5s
• Turatia maxima: 4900 1/min
• Tip cutie de viteze: man.
• Tip combustibil: D
• Consumul mixt, minim: 4,2 l/100km
• Consumul mixt, maxim: 4,4 l/100km
• Norma de poluare: Euro 6
• Emisii CO2 minim: 110 g/km
• Emisii CO2 maxim: 115 g/km
• VDA-spatiu bagaje, inchis - L
• Ampatament: 2699 mm
• Tip anvelope fata: 215/60 R17 96V
• Tip anvelope spate: 215/60 R17 96V
• Masa totala: 2035 kg
• Masa proprie: 1505 kg
• Numarul maxim de locuri: 5

Principalele dotari standard:


• Vopsire: 895 Vopsea metalizata bej canyon
• Tapiţerie: 021 Stofa Coari neagra
• 4 inele pentru ancorare
• 5 tetiere
• 6 difuzoare
• Acoperitoare portbagaj
• ADAPTIVE BRAKE cu functie HOLD
• Airbag-uri frontale pentru locurile din fata
• Airbag-uri laterale pentru locurile din fata (torace/pelvis)
• Antena radio integrata in eleronul spate
• Asistenta ESP® Curve Dynamic
• Asistent faruri
• Asistent la franare BAS
• A treia lumina de frana cu LED
• Avertizare auditiva si vizuala
• Avertizare nivel lichid
• Blocuri optice spate cu fibra optica
• Centuri de siguranta cu prindere in 3 puncte
• Coloana de directie ajustabila manual
• Compartiment depozitare in consola centrala
• Compartiment depozitare in fata cotierei
• Compartiment depozitare in portierele fata
• Compartiment depozitare sub podeaua portbagajului
• Computer de bord cu afisaj multifunctional
• Controller pe consola centrala
• Cotiera pentru locurile din fata
• Discuri de frana pentru toate rotile, cele fata ventilate
• Echipare standard
• Faruri tip reflector
• Frana de parcare electrica
• Functie de avertizare vizuala asupra uzarii placutelor de frana
• Geamuri actionate electric (x4)
• Geamuri cu tenta de culoare
• Imobilizator
• Inchidere centralizata cu comutator interior
• Incuietori pentru copii
• Indicatoare de directie cu functie de schimbare a benzii
• Indicatoare LED integrate in oglinzile exterioare
• Indicator interval revizii 'Assyst'
• Indicator lampa defecta
• Indicator pentru schimbarea optima a treptelor
• Lumina de urgenta in caz de accident
• Lumini de ceata spate
• Luneta incalzita cu releu de timp
• Manere usi si bare fata/spate in culoarea caroseriei
• Motor diesel, 4 cilindri
• Oglinzi exterioare incalzite si reglabile electric
• Ornamente exterioare linie geamuri din plastic negru lucios
• Ornamente praguri portiere cu sigla "Mercedes-Benz"
• Pachet nefumatori, include priza 12V
• Panou de instrumente cu afisaj multifunctional
• Parbriz din geam securizat (stratificat)
• Program Electronic de Stabilitate (ESP)
• Puncte de ancorare ISOFIX pentru scaun copil in spate
• Reglare manuala scaun sofer si pasager dreapta
• Scuturi cu rol estetic
• Sistem de control al tractiunii (ASR)
• Sistem de directie DIRECT STEER
• Sistem pentru evitarea blocarii rotilor la franare (ABS)
• Spatare rabatabile pentru locurile din spate
• Stergator intermitent luneta
• Telecomanda cu finisaj cromat
• Termometru temperatura exterioara
• Triunghi de avertizare
• Trusa de prim ajutor”.

Art. 3 - Restul prevederilor regulamentului autentificat sub numarul 709/09.05.2018 de catre Societatea Profesionala Notariala Iuliana Alexandra Zarafiu, raman neschimbate.

Prezentul act aditional la regulamentul campaniei “Tuborg da tonul! De doua ori mai multe premii!*” a fost redactat si autentificat intr-un exemplar original care ramane in arhiva biroului notarial si 3 (trei) duplicate, din care un duplicat va ramane in arhiva biroului notarial si doua duplicate vor fi eliberate partii.

ORGANIZATOR
United Romanian Breweries Bereprod S.R.L.

ACT ADITIONAL nr. 2
la REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE
„Tuborg da tonul! De doua ori mai multe premii!*”
14 mai 2018- 30 septembrie 2018

autentificat sub nr.709 din data de 09.05.2018 de catre Societatea Profesionala Notariala Iuliana Alexandra Zarafiu

Societatea United Romanian Breweries Bereprod SRL, societate cu răspundere limitată, avand sediul social în Bucureşti, Bulevardul Unirii 27, bl.15, sc.2, et.1, ap.24, sector 4, înmatriculată la Registrul Comertului de pe lângă Tribunalul Bucureşti cu numărul J40/11906/1994, cod unic de înregistrare 5857302, atribut fiscal RO, inregistrata ca operator de date cu caracter personal la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal cu nr. 17161, reprezentata legal prin administrator, COBZAREANU GEORGE – OCTAV. – in calitate de Organizator al campaniei promotionale „Tuborg da tonul! De doua ori mai multe premii!*” [*Comparativ cu numarul premiilor acordate in cadrul campaniei promotionale „Tuborg da tonul la premii si mai mari!”, organizata in perioada 15 mai – 31 august 2017, in numar de 40.046] a decis modificarea regulamentului oficial al campaniei dupa cum urmeaza:

Art. 1 – Se modifica articolul 6.10.3 lit. b) din Regulament cu privire la Inscrierea prin SMS, astfel ca aceasta va avea urmatorul cuprins:

“b) pentru pierderile sau intarzierile mesajelor SMS de participare la Campanie sau a mesajelor SMS de raspuns mentionate la art.6.12.2 de mai jos, determinate de factori independenti de vointa sau controlul Organizatorului;”

Art. 2 – Se modifica articolul 6.12.2 lit. d) din Regulament cu privire la Clauze diverse / reguli generale de participare la campanie, astfel ca aceasta va avea urmatorul cuprins:

“d) daca mesajul este invalid, respectiv codul inscris nu este corect (ca de exemplu dar fara a se limita la situatia in care este inscris un cod incorect, un cod ce nu face parte din seria de coduri generate pentru prezenta Campanie etc) sau mesajul in sine nu se incadreaza si/sau nu respecta conditiile stipulate in prezentul Regulament Oficial;”

Art. 3 – Se modifica articolul 8.3.4. din Regulament, cu privire la Premiile din Categoria III - Instant, astfel ca aceasta va avea urmatorul cuprins:

8.3.4. “Participantii care vor castiga un premiu instant, vor primi, in functie de modalitatea de inscriere in Campanie, mesajul de la art 6.12.2 lit. c).”

Art. 4 - Restul prevederilor regulamentului raman neschimbate.

Prezentul act aditional la regulamentul campaniei “Tuborg da tonul! De doua ori mai multe premii!*” a fost incheiat astazi, 09.07.2018, data autentificarii acestuia, intr-un singur exemplar original.

ACT ADIȚIONAL nr. 1 la REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE
„Tuborg dă tonul! De două ori mai multe premii!*”
14 mai 2018- 30 septembrie 2018

autentificat sub nr.709/09.05.2018 de către Societatea Profesională Notarială Iuliana Alexandra Zarafiu

Subscrisa UNITED ROMANIAN BREWERIES BEREPROD S.R.L, cu sediul în București, Bd. Unirii nr.27, bl. 15, sc. 2, et.1, ap. 24, sector 5, înregistrată la Registrul Comertului cu nr. J40/11906/1994, Cod Unic de Înregistrare 5857302, înregistrată ca operator de date cu caracter personal la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu nr. 17161, reprezentată legal prin administrator,. „Tuborg dă tonul! De două ori mai multe premii!*” organizată în perioada 14.05.2018 – 30.09.2018, în conformitate cu Regulamentul autentificat sub nr.709 din data de 09.05.2018 de catre Societatea Profesionala Notariala Iuliana Alexandra Zarafiu (denumit in cele ce urmeaza “Regulamentul”),

Având în vedere că dintr-o eroare materială s-a menționat în cuprinsul Regulamentului că impozitul pe premii este în cuantum de 16% în loc de 10% din valoarea premiilor; Avand in vedere fluctuatia cursului valutar oficial Euro/Leu al BNR înregistrată de la momentul autentificarii regulamentului si pana in prezent, curs utilizat pentru determinarea contravalorii in lei a premiilor acordate in cadrul campaniei promotionale; In conformitate cu prevederile Sectiunii 1.4 din Regulament, Organizatorul decide urmatoarele:

Art. 1 - Se modifica Sectiunea 7 din Regulament cu privire la premii si valoarea acestora, dupa cum urmează: „SECȚIUNEA 7. PREMIILE ȘI VALOAREA ACESTORA

Premiile oferite in cadrul Campaniei (denumite in continuare „Premiile”) sunt împarțite în 3 (trei) categorii, după cum urmează: 7.1. Categoria I - Premii Mari:

a) 2 (două) premii, fiecare constând în câte un apartament de tipul Double Studio with Private Garden în complexul rezidențial New Point din Pipera, Voluntari, în valoare de 61.819,15 euro (șaizecișiunumiioptsutenouăsprezeceeuroșicincisprezeceeurocenți) fiecare sau contravaloarea acestora în LEI. În vederea determinării valorii comerciale a premiului, valoarea estimată a premiului va fi calculată la cursul euro/leu = 4,70 lei, rezultând suma de 290.550,00 lei (douăsutenouăzecimiicincisutecincizecilei) per apartament. Valoarea premiului include și costul de achiziție al imobilului, TVA 5%, impozitul de 10% din valoarea premiului, pe care Organizatorul îl va retine la sursa conform prevederilor Codului Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, precum si valoarea altor taxe aferente (inclusiv taxa A.N.C.P.I.) Prin derogare de la prevederile paragrafului anterior, în cazul în care câștigătorul opteaza pentru a primi contravaloarea în LEI a apartamentului în valoare de 53.000,00 euro, (cincizecișitreimiieuro) sumă care îi va fi remisă va fi calculata la cursul EURO/Leu afisat la BNR din data extragerii, iar aceastei sume nu i se va mai aplica cota TVA de 5%. Organizatorul va suporta contravaloarea impozitului de 10% aplicat la valoarea premiului acordat.

b) 2 (două) premii, fiecare constând în câte un autoturism Mercedes-Benz GLA având specificațiile tehnice din Anexa nr.3 a Regulamentului. Valoarea fiecăruia dintre autoturisme este de 26.165,82 euro (douăzecișișasemiiunasutășaizecișicincieuroșioptzecișidoieurocenți). In vederea determinării valorii comerciale a premiului, valoarea estimată a Premiului va fi calculată la cursul euro/leu=4,70 lei, rezultând suma de 122.979,35 lei, (unasutădouăzecișidouămiinouăsuteșaptezecișinouăleișitreizecișicincibani) care include costul de achiziție al autoturismului, TVA 19% și impozit de 10% din valoarea premiului, Și

c) 8 (opt) premii, fiecare constând în câte o excursie tip City Break, pentru două persoane (câștigător și o persoană însoțitoare) în Europa, către una dintre următoarele destinații: Madrid. Veneția, Paris, Roma, Barcelona, Berlin, Milano, respectiv Bruxelles. Fiecare premiu constând în excursie tip City Break, In Europa, va fi acordat sub forma unui voucher în valoare unitara de 1.000,00 (unamie) euro (cu TVA inclus) ce poate fi valorificat pana la data de 31 decembrie 2018, inclusiv și doar prin agentia de turism aleasă de Organizator, în caz contrar pierzându-și valabilitatea (fara nicio despagubire din partea Organizatorului, Agenției sau Agenției de turism). În vederea determinarii valorii comerciale a premiului, valoarea estimata a Premiului va fi calculată la cursul euro/leu = 4,70 lei, rezultând suma de 4.700,00 (patrumiișaptesute) lei per excursie tip City Break (cu TVA inclus). Organizatorul va suporta contravaloarea impozitului de 10% aplicat la valoarea premiului. Valoarea totală estimată a premiilor constând în Excursii tip City Break în Europa este de 8.871,15 euro (optmiioptsuteșaptezecișiunueuroșicincisprezeceeurocenți) respectiv, 41.694,40 lei (patruzecișiunumiișasesutenouăzecișipatruleișipatruzecibani), calculat la cursul euro/leu = 4,70 lei) care include costul voucherelor, TVA 19% și impozitul de 10% din valoarea premiului.

7.1.2. Valoarea totală a premiilor din Categoria I este 868.753,10 lei (optsuteșaizecișioptmiișaptesutecincizecișitreileișizecebani), incluzând TVA și impozitul pe premii aferent.

7.1.3. Specificațiile fiecărui premiu mare sunt detaliate în Anexa nr. 3 a Regulamentului.

7.2. Categoria II – Premii Medii:

a) 80 (optzeci) de boxe portabile marca Harman Kardon Onyx Studio 4. Valoarea unitară a unui premiu este de 599,00 (cincisutenouăzecișinouă) lei incluzând TVA. 7.2.2. Valoarea totală a premiilor din Categoria II, alocate fiecarui interval de Campanie, asa cum sunt definite la art. 8.2.1, este de 47.920,00 lei, (patruzecișișaptemiinouăsutedouăzecilei) incluzand TVA.

7.3. Categoria III - Premii instant:

a) 80.000,00 (optzecimii) premii instant fiecare constând în câte 6 doze 0.5L de bere Tuborg. 7.3.1. Valoarea totală a premiilor instant este de 535.843,72 lei (cincisutetre(TVA inclus).

7.4. Valoarea totală a premiilor acordate in cadrul Campaniei este de 1.452.516,82 lei (unmilionpatrusutecincizecisidouămiicincisuteșaisprezeceleisioptzecișidoibani), incluzând TVA și impozitul aferent fiecarui premiu.)

Art. 2 – Se modifică Secțiunea 8, punctele 8.1.6 si 8.1.7 din Regulament, cu privire la procedura de acordare a premiilor, după cum urmează:

8.1.6. Clauze pentru alocarea unui premiu constand intr-un autoturism Mercedes-Benz GLA avand specificatiile tehnice din Anexa nr. 3 a Regulamentului. Câștigătorul premiului constând într-un autoturism Mercedes-Benz GLA oferit în cadrul acestei Campanii nu are posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a premiului sau schimbarea acestora cu alte bunuri ori servicii si nici să solicite schimbarea parametrilor/caracteristicilor premiului. Valoarea premiului include și impozitul de 10% din valoarea acestuia.

8.1.7. Clauze pentru alocarea premiului constand intr-un apartament cu tip Double Studio, in complexul rezidential New Point din Pipera, Voluntari

a) In termen de maximum 5 zile lucratoare de la validarea sa ca și câștigător, acesta are obligația de a opta pentru intrarea in posesie a premiului constând într-un apartament de tipul Double Studio with Private Garden, în Complexul rezidential New Point din Pipera, Voluntari sau pentru primirea contravalorii acestuia în bani, constând în contravaloarea in lei a 53.000,00 (cincizecișitreimii) euro, calculată la cursul EURO afisat la BNR in data extragerii, printr-o notificare scrisa trimisă catre Organizator pe e-mail sau fax, în prima faza, apoi pe suport de hârtie, în original, semnată, la adresele pe care reprezentanții Organizatorului le vor comunica potentialului castigator. Decizia castigatorului comunicata in scris Organizatorului ramane finala si nu poate fi schimbata ulterior. Organizatorul va suporta impozitul de 10% din valoarea premiului acordat. In cazul in care optiunea castigatorului va fi exprimata in sensul de a primi contravaloarea in lei a apartamentului, sumei remise castigatorului nu i se va aplica cota TVA de 5%.

b) In cazul in care potentialul castigator opteaza pentru a primi contravaloarea premiului in bani, acestuia ii vor fi solicitate o copie a actului de identitate si o copie a unui extras de cont bancar in Lei, emis pe numele sau, purtand stampila bancii si din care sa reiasa numarul de cont IBAN, pentru transferul contravalorii premiului.

c) Transferul bancar al valorii Premiului constand intr-un apartament de tipul Double Studio with Private Garden in complexul rezidential New Point din Pipera, Voluntari, se va face in maxim 60 de zile lucratoare de la data confirmarii de primire a extrasului de cont de catre Agentie.

d) In cazul exceptional in care un castigator declara pe proprie raspundere sub sanctiunea legilor privind falsul in declaratii, ca nu are posibilitatea deschiderii unui cont bancar (din motive medicale sau nu se afla in tara), Organizatorul poate decide o metoda alternativa de a transfera banii potentialului castigator, acesta din urma cunoscand faptul ca Organizatorul il poate descalifica si poate sa apeleze la rezerve conform Regulamentului.

e) Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru datele referitoare la contul bancar transmise incorect, pentru situatiile in care un castigator se razgandeste in privinta contului bancar comunicat Organizatorului si pentru orice alte informatii furnizate incorect si/sau incomplete.

f) Organizatorul nu poate fi facut raspunzator pentru documentele trimise de castigator care nu ajung la Organizator in termenele mentionate in prezentul Regulament si nici pentru premiile care nu ajung la castigator din motive independente de vointa Organizatorului ca de exemplu, dar fara a se limita la comunicarea eronata de catre castigator a a numarului de cont bancar.

g) In cazul in care potentialul castigator opteaza pentru a primi apartamentul, acesta va intra in posesia sa in maxim 60 (șaizeci) de zile lucratoare de la data validării premiului.

Art. 3 – Se modifică punctul 1.2. al Anexei nr. 3 a Regulamentului după cum urmează:

1.2. Fiecare premiu constând în excursie tip City Break in Europa va fi acordat sub forma unui voucher în valoare unitară de 1.000,00 (unamie) euro (cu TVA inclus) ce poate fi valorificat pana la data de 31 decembrie 2018 inclusiv și doar prin agentia de turism aleasă de Organizator, în caz contrar pierzându-și valabilitatea (fără nicio despăgubire din partea Organizatorului, Agenției sau Agenției de turism). În vederea determinării valorii comerciale a premiului, valoarea estimată a Premiului va fi calculată la cursul euro/leu = 4.70 lei, rezultând suma de 4.700,00 lei per excursie tip City Break (cu TVA inclus).

Art. 4 - Restul prevederilor regulamentului autentificat sub nr. 709/09.05.2018 de către Societatea Profesională Notariala Iuliana Alexandra Zarafiu, rămân neschimbate.

Prezentul act aditional la regulamentul campaniei “Tuborg da tonul! De doua ori mai multe premii!*” a fost redactat și autentificat într-un exemplar original, care rămâne în arhiva biroului notarial și 3 (trei) duplicate, din care un duplicat va rămâne în arhiva biroului notarial și două duplicate vor fi eliberate părții.

ORGANIZATOR
United Romanian Breweries Bereprod S.R.L.
prin administrator,

România, Bucureşti
Uniunea Naţională a Notarilor Publici
SOCIETATE PROFESIONALĂ NOTARIALĂ
IULIANA ALEXANDRA ZARAFIU
Licenţa de funcţionare nr. 46/3630/13.02.2018
Sediul: Bucureşti, Şos. Mihai Bravu nr. 62A, corp A,
Spectrum Business Center, mezanin, indicativ M8-M9, sector 2
Tel / fax: 021 3236597, email: notariatzarafiu@gmail.com
ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR.932.
Anul 2018, luna Iunie, ziua 08
În faţa mea, IOANA RADU, notar public, la sediul biroului s-a prezentat în calitate de administrator al UNITED ROMANIAN BREWERIES BEREPROD S.R.L. persoană juridică română, cu sediul în Bd. Unirii nr.27, bl. 15, sc. 2, et.1, ap. 24, sector 5, Bucuresti, înregistrată la Registrul Comertului cu J40/11906/1994, Cod Unic de Înregistrare 5857302, care, după citirea actului a declarat că i-a înțeles conținutul, că cele cuprinse în act reprezintă voința sa, a consimţit la autentificarea prezentului înscris şi a semnat unicul exemplar original. Constatând că au fost îndeplinite condiţiile de fond şi de formă, în temeiul art. 12 lit. b din Legea nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, SE DECLARĂ AUTENTIC PREZENTUL ÎNSCRIS. S-a perceput onorariul notarial de 300,00 lei + 19% TVA achitat cu Ordin de plată conform facturii fiscale nr.886/08.06.2018.
NOTAR PUBLIC,
s.s. IOANA RADU
Prezentul duplicat are aceeaşi forţă probantă ca originalul şi s-a întocmit în 3 (trei) exemplare, de IOANA RADU, notar public, astăzi, data autentificării actului.
NOTAR PUBLIC,
IOANA RADU

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Tuborg da tonul! De doua ori mai multe premii!*

14 mai 2018- 30 septembrie 2018

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.1. Campania promotionala „Tuborg da tonul! De doua ori mai multe premii!*” (denumita in continuare „Campania”) este organizata de societatea United Romanian Breweries Bereprod SRL, societate cu răspundere limitată, avand sediul social în Bucureşti, Bulevardul Unirii 27, bl.15, sc.2, et.1, ap.24, sector 4, înmatriculată la Registrul Comertului de pe lângă Tribunalul Bucureşti cu numărul J40/11906/1994, cod unic de înregistrare 5857302, atribut fiscal RO, inregistrata ca operator de date cu caracter personal la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal cu nr. 17161, reprezentata legal prin administrator, COBZAREANU GEORGE – OCTAV. [*Comparativ cu numarul premiilor acordate in cadrul campaniei promotionale „Tuborg da tonul la premii si mai mari!, organizata in perioada 15 mai 2017 - 31 august 2017, in numar de 40.046 (patruzecimiipatrusase)].

1.2. Campania se va desfasura in perioada 14 mai 2018, ora 00:00:00 - 30 septembrie 2018, ora 23:59:59 (denumita in continuare “Perioada Campaniei”), pe teritoriul Romaniei cu sprijinul si prin intermediul partenerilor Organizatorului, dupa cum urmeaza:

1.2.1 Societatea Partnership SRL in asociere cu Wunderman, cu sediul in Bucuresti, str. Logofat Luca Stroici nr.2, sector 2, etaj 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti cu nr. J40/6719/1999, Cod Unic de Inregistrare 11997734, atribut fiscal RO, cont deschis la OTP, Bank Cod IBAN RO17OTPV0000000000596338, reprezentata de dna. Munteanu Tereza, in calitate de administrator, denumita in continuare „Agentia de publicitate”, responsabila impreuna cu partenerii sai de implementarea din punct de vedere tehnic al Campaniei, se va ocupa de crearea si administrarea paginii de Campanie de pe website-ul www.tuborg.ro, va administra si va opera bazele de date rezultate in urma procedurilor de inscriere conform regulamentului oficial al campaniei nationale “Tuborg da tonul! De doua ori mai multe premii*!”.

1.2.2 Societatea CARLSROM BEVERAGE CO S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Bulevardul Unirii nr. 27, bl. 15, sc. 2, ap. 24, sector 4, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti cu nr. J40/20007/1994, Cod Unic de Inregistrare 6366621, cont nr. RO30RZBR0000060003803611, deschis la Raiffeisen Agentia Alba Iulia, reprezentata legal de dl. COBZAREANU GEORGE - OCTAV, in calitate de administrator, va fi responsabila de distribuirea si punerea in posesie a premiilor campaniei de tip pachet 6 doze Tuborg catre castigatori, prin resursele proprii si prin intermediul distribuitorilor autorizati ai acesteia.

1.3. Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile in Romania. Regulamentul este disponibil, in format electronic, in mod gratuit oricarei persoane interesate, pe durata Campaniei, prin publicarea acestuia pe website-ul www.tuborg.ro. De asemenea, Regulamentul poate fi obtinut in mod gratuit, in format tiparit, prin trimiterea unei solicitari scrise prin posta, in atentia Organizatorului, la sediul secundar al Organizatorului de la adresa: Bd. Biruintei, nr.89, 0770415, Oras Pantelimon, Ilfov, sau apeland linia informativa (Infoline) a Campaniei, la numarul de telefon (021) 207.58.77 (numar cu tarif normal in retele nationale, luni-vineri, orele 09:00-18:00, exceptand sarbatorile legale), pe toata durata de desfasurare a Campaniei.

1.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa comunicarea in mod public a modificarilor, prin publicarea lor pe pagina de Internet mentionata la art. 1.3. de mai sus, precum si prin notificarea autoritatilor competente, dupa caz, daca modificarile efectuate necesita o astfel de notificare. Organizatorul va putea modifica Regulamentul pe parcursul Campaniei, prin intocmirea de Acte aditionale la prezentul Regulament.

1.5. Campania se va derula in conformitate cu prezentul Regulament al Campaniei Promotionale “Tuborg da tonul! De doua ori mai multe premii*” (denumit in continuare “Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti participantii. Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Premiile oferite in cadrul Campaniei promotionale vor fi livrate castigatorilor doar pe teritoriul Romaniei.

1.6. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, iar in caz de inadvertenta intre acestea prevederile Regulamentului vor prevala.

SECTIUNEA 2. DESFASURAREA CAMPANIEI

2.1. Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, in toate magazinele ce comercializeaza Produsele Participante la Campanie (denumite in continuare “Magazinele Participante”).

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

3.1. Campania promotionala „Tuborg da tonul! De doua ori mai multe premii!*” se va desfasura in perioada 14 mai 2018, ora 00:00:00 - 30 septembrie 2018, ora 23:59:59, inclusiv

3.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Perioada Campaniei pe parcursul derularii acesteia, cu notificarea prealabila scrisa a publicului prin intermediul paginii web www.tuborg.ro.

3.3. Organizatorul poate dispune, in mod discretionar, suspendarea/incetarea/intreruperea Campaniei, inainte de expirarea Perioadei Campaniei, fara a avea nicio obligatie fata de participanti, cu exceptia notificarii lor cu privire la suspendarea/incetarea/intreruperea Campaniei, prin intermediul paginii web www.tuborg.ro, neputand fi obligat la plata vreunei sume banesti cu titlu de despagubire sau orice alte despagubiri decat sumele banesti.

SECTIUNEA 4. PRODUSELE PARTICIPANTE LA CAMPANIE

4.1. Produsele participante la Campanie sunt:

Tuborg Regular:

· sticla Tuborg 0,33L,

· sticla Tuborg 0.5L,

· sticla Tuborg 0,75L,

· doza Tuborg 0,5L

Tuborg Non-Alcoolic

· sticla Tuborg 0,33L,

· sticla Tuborg 0.5L,

· doza Tuborg 0,5L

(denumite in continuare “Produse participante”) si care prezinta pe ambalaj insemnele Campaniei si detalii privind mecanismul promotional. Nu participa la Campanie produsele care nu au inscriptionate insemnele Campaniei.

4.2. Codul promotional format din 7 caractere alfanumerice este unic pentru fiecare produs in parte si se va regasi exclusiv pe ambalajul Produselor participante, dupa cum urmeaza:

· in cazul sticlei Tuborg de 0,33L, a sticlei Tuborg de 0.5L si a sticlei Tuborg de 0,75L codul se va regasi sub capac, sub forma de inscriptionare laser pe o banda de culoare neagra;

· in cazul dozelor de Tuborg 0,5 L codul va fi inscriptionat sub cheita, sub forma de inscriptionare laser pe fundal de culoare neagra.

4.3. Dupa data incheierii Campaniei, Produsele participante descrise mai sus isi pierd aceasta calitate, Organizatorul nemaiavand nicio responsabilitate si nemaiasumandu-si nicio obligatie in legatura cu nicio circumstanta care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualitatii ori continuarii Campaniei.

4.4. Produsele participante la Promotie vor putea fi achizitionate in limita stocului disponibil. Organizatorul nu isi mai asuma nicio obligatie in legatura cu suplimentarea stocurilor de produse participante, care prezinta pe ambalaj insemnele Campaniei si detalii privind mecanismul promotional.

SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

5.1. Campania este adresata persoanelor fizice, cu varsta de peste 18 ani, implinita la data inceperii Campaniei, cetateni romani sau cetateni straini, cu domiciliul sau resedinta in Romania si capacitate deplina de exercitiu care achizitioneaza produse participante in Perioada Campaniei si se inregistreaza in Campanie in oricare din modalitatile descrise in Sectiunea 6 de mai jos. (denumite in continuare “Participanti”). Pentru inscrierea in Campanie prin SMS participantii trebuie sa detina numere de telefon active intr-una dintre retele de telefonie mobila Orange, Vodafone si Telekom, din Romania. Consumatorii care au numere de telefon in alte retele de telefonie mobila si/sau fixa, decat cele amintite mai sus, se pot inscrie pe website la adresa www.tuborg.ro

5.2. La aceasta Campanie nu au drept de participare urmatoarele persoane:

a. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) Organizatorului si ai Carlsrom Beverage Co SRL;

b. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) societatilor implicate in organizarea si desfasurarea Campaniei (respectiv ai Agentiei de publicitate si ai partenerilor sai);

c. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) prestatorilor de servicii de leasing de personal ai Organizatorului, indiferent de locatia Organizatorului in care sunt alocati acesti prepusi;

d. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) prestatorilor de servicii de orice fel ai Organizatorului, care presteaza aceste servicii in interiorul sediului social, al punctelor de lucru, al depozitelor si al oricaror imobile/locatii in cadrul carora Organizatorul isi desfasoara activitatea economica. Se aplica prezenta prevedere indiferent de tipul de activitate pe care angajatii acestor prestatori o desfasoara sau de timpul pe care il petrec in imobilele/locatiile in cadrul carora Organizatroul isi desfasoara activitatea;

e. salariatii distribuitorilor autorizati ai societatii CARLSROM BEVERAGE CO SRL, precum si membrii familiilor acestora (copii, parinti, sot/sotie), angajatii si colaboratorii care detin locatiile de tip HORECA care comercializeaza produse Tuborg ai tuturor partenerilor implicati in mod direct sau indirect in organizarea, derularea si gestionarea prezentei campanii promotionale, precum membrii famililor acestora (copii, parinti, sot/sotie);

f. membrii familiilor prepusilor mentionati la punctele a. – d. de mai sus (insemnand copii, parinti, sot/sotie, frate/sora);

g. persoanele a caror varsta este mai mica de 18 ani la data inceperii Campaniei. Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie a persoanelor sub varsta minima acceptata conform prezentului Regulament.

5.3. Prin inregistrarea in cadrul prezentei campanii promotionale se considera ca participantii au citit, au inteles, au cunoscut si acceptat integral, expres si neechivoc prezentul Regulament.

5.4. Participantii au obligatia de a pastra, pe toata perioada de validare a premiilor acordate in cadrul prezentei Campanii promotionale, capacul sticlei achizitionate si/sau cheita dozei achizitionate, avand inscriptionat codul promotional inscris in Campanie si extras castigator.

Important: In vederea validarii premiilor castigate in cadrul prezentei Campanii, participantii au obligatia sa pastreze capacul/cheita pe care este tiparit codul unic cu care au efectuat inscrierea ce a fost extrasa castigatoare si sa prezinte Organizatorului respectivul suport pe care este printat codul unic. Neprezentarea si nepredarea de catre Participanti a capacului si/sau cheitei inscriptionat/e cu codul promotional castigator poate determina, in functie de optiunea Organizatorului, imposibilitatea validarii castigului si a acordarii premiilor.

Capacul si/sau cheita trebuie pastrate in stare nedeteriorata/nealterata/nemodificata/neviciata, astfel incat codul extras castigator sa fie vizibil si lizibil, nemodificat, nealterat, sa nu fie degradat, viciat ori falsificat, identic cu cel inscris in Campanie, pana la data predarii catre Organizator.

5.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina din Campanie inregistrarile oricarui participant cu privire la care exista probe sau indicii temeinice ca a fraudat sau a incercat fraudarea mecanismului prezentei Campanii promotionale, avand optiunea de a demara procedurile legale pentru atragerea raspunderii acestora conform dispozitiilor legale in vigoare.

SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI

Definitii Termeni:

6.1. Numarul de SMS: 1877 (numar scurt cu tarif standard, valabil doar in retelele Orange, Vodafone si Telekom, din Romania). Inscrierea prin SMS este accesibila doar participantilor care detin numere de telefon active intr-una dintre retele de telefonie mobila Orange, Vodafone si Telekom, din Romania. Consumatorii care au numere de telefon in alte retele de telefonie mobila si/sau fixa, decat cele amintite mai sus, se pot inscrie pe website la adresa www.tuborg.ro.

6.2. WEBSITE: www.tuborg.ro, ce poate fi accesat in mod direct de catre participanti.

6.3. Cod alfanumeric: codul unic de 7 (sapte) caractere, format din litere si/sau cifre care se afla sub capacul/cheita Produselor participante la prezenta Campanie conform art. 4.1 si art. 4.2.

6.4. Numarul de INFOLINE: 021.207.58.77, tarif standard national per minut, numar disponibil de luni pana vineri intre orele 09:00 si 18:00, exceptand zilele declarate sarbatori legale.

6.5. Participant: Un participant este identificat prin numarul de telefon cu care s-a inscris in Campanie indiferent de modalitatea aleasa, respectiv: inscriere prin SMS sau pe pagina de Internet www.tuborg.ro. Organizatorul, prin partenerii sai, isi rezerva dreptul de a face verificari permanente pentru a se asigura ca participantii in campanie respecta prezentul Regulament.

6.6. Mecanism: Pentru a participa la Campanie, consumatorii (persoane fizice) care indeplinesc conditiile mentionate mai sus si care achizitioneaza Produse participante la Campanie, urmand sa descopere si sa trimita catre Organizator in perioada de desfasurare a acesteia, indicata la art. 3.1 din Regulament, codul unic de participare identificat sub capacul/cheita sticlei/dozei de Tuborg inscriptionata cu insemnele Campaniei, vor folosi una din urmatoarele doua modalitati de inscriere prezentate in continuare:

a) prin intermediul unui mesaj tip SMS (denumit in continuare „SMS”) la numarul 1877 (numar scurt cu tarif normal valabil doar in retelele Orange, Vodafone si Telekom, din Romania). Inscrierea prin SMS este accesibila doar participantilor care detin numere de telefon active intr-una dintre retele de telefonie mobila Orange, Vodafone si Telekom, din Romania. Consumatorii care au numere de telefon in alte retele de telefonie mobila si/sau fixa, decat cele amintite mai sus, se pot inscrie pe website la adresa www.tuborg.ro

b) prin WEBSITE-ul www.tuborg.ro, urmand procedura electronica de inscriere pusa la dispozitie conform prevederilor prezentului Regulament .

6.7. Un cod unic de participare va putea fi inscris in Campanie o singura data, doar prin una dintre cele doua modalitati de inscriere detaliate in art. 6.6, 6.10 si art. 6.11. din cadrul prezentului Regulament .

6.8. O persoana identificata prin acelasi numar de telefon si/sau aceleasi date personale poate castiga un numar nelimitat de premii instant acordate prin momente norocoase, 1 (un) singur premiu din Categoria II - Premii medii, asa cum sunt definite la art. 8.2.1.– respectiv 1 (o) boxa portabila Harman Kardon Onyx Studio 4 si 1 (un) singur premiu din Categoria I – Premiu mare – respectiv 1 (un) singur premiu din Categoria I (o excursie tip City Break in Europa, pentru doua persoane sau un autoturism Mercedes-Benz GLA sau un apartament in complexul rezidential New Point din Pipera, Voluntari, pe Perioada Campaniei).

6.9. Inscrierea in Campanie se poate face prin oricare dintre cele doua modalitati descrise la art 6.6., 6.10 si art. 6.11. ale prezentului Regulament. Cele doua modalitati de inscriere sunt complementare. Imposibilitatea accesarii uneia dintre cele doua modalitati de inscriere, din motive tehnice, la un moment dat, in perioada de desfasurare a Campaniei nu reprezinta interzicerea, blocarea sau ingradirea accesului la Campanie, atat timp cat cel putin una dintre cele doua modalitati de inscriere este activa si poate fi accesata de catre participanti.

6.10. INSCRIEREA PRIN SMS

6.10.1. Inscrierea in Campanie prin SMS se poate realiza prin trimiterea la numarul de telefon 1877, numar cu tarif standard, disponibil in retelele de telefonie mobila din Romania: Orange, Vodafone si Telekom, in intervalul 14.05.2018 ora 00:00:00 – 30.09.2018 ora 23:59:59 (data limita de primire a SMS-urilor de inscriere in Campanie) a unui mesaj care sa contina doar codul unic descoperit sub capacul sticlei sau cheita dozei unui produs participant achizitionat.

6.10.2. Pentru ca un SMS sa fie considerat valid, acesta trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

a) sa contina codul unic de 7 (sapte) caractere alfanumerice, descoperit sub capacul sau cheita unui produs participant achizitionat;

b) codul promotional sa fie scris fara spatii, semne de punctuatie si/sau alte informatii;

c) codul unic sa nu mai fi fost inscris anterior in Campanie, prin niciuna dintre modalitatile de inscriere, indiferent de persoana care face acea inscriere;

d) SMS-ul sa fie transmis la numarul de telefon 1877 in perioada 14 mai 2018 ora 00:00:00 – 30 septembrie 2018 ora 23:59:59, inclusiv.

6.10.3. Organizatorul Campaniei nu isi asuma responsabilitatea:

a) pentru mesajele incomplete, inexacte sau incorecte trimise la numarul 1877, precum si pentru mesajele trimise inainte sau dupa expirarea perioadei Campaniei sau catre un alt numar de telefon;

b) pentru pierderile sau intarzierile mesajelor SMS de participare la Campanie sau a mesajelor SMS de raspuns mentionate la art.6.10.3 de mai sus, determinate de factori independenti de vointa sau controlul Organizatorului;

c) daca numarul de telefon de pe care este primit un mesaj SMS nu poate fi identificat din motive care nu pot fi imputabile Organizatorului sau partenerilor sai. In acest caz, Organizatorul nu va putea raspunde expeditorului acelui mesaj;

d) daca acelasi mesaj SMS este trimis de mai multe ori de catre mai multe retelele de telefonie mobile sau de catre aceeasi retea. In acest caz, Organizatorul nu va putea identifica daca participantul a trimis mai multe mesaje sau daca reteaua a trimis acelasi mesaj de mai multe ori, si, in consecinta, va trimite un mesaj de raspuns corespunzator fiecarui mesaj primit in limita maxima a 5 mesaje;

e) pentru intreruperile neanuntate ale serviciului SMS de catre operatorii de telefonie mobila sau in situatiile de aglomerare a retelelor de telefonie pe perioadele de trafic intens;

f) pentru eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon de pe care au fost inscrise in Campanie codurile unice de participare;

g) pentru disputele referitoare la drepturile de proprietate asupra capacelor/cheitelor cu codurile unice promotionale ce au fost declarate castigatoare. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra capacelor/cheitelor cu codurile promotionale nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul va acorda premiul Participantului care a respectat prevederile prezentului Regulament si a urmat procedura de validare, ulterior momentului extragerii sale drept castigator al Campaniei. Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor astfel de revendicari.

h) daca un participant nu mai poate fi contactat pe numarul de telefon cu care s-a inscris in prezenta Campanie promotionala, respectiv la numarul de telefon apelat raspunde o persoana si nu confirma participarea in prezenta Campanie promotionala si nici codul promotional utilizat, caz in care participarea in sine va fi anulata. Organizatorul va incerca sa contacteze castigatorul exclusiv prin telefon, indiferent de modalitatea prin care participantul s-a inscris in Campanie (website sau SMS). Organizatorul nu are obligatia de a efectua demersuri in vederea identificarii unei alte modalitati de contactare a Participantilor si nici obligatia de a actualiza, in baza sa de date, numerele de telefon ale Participantilor (vor fi avute in vedere doar numerele de telefon de pe care au fost efectuate inscrierile Participantilor in Campanie).

6.10.4. Data si ora trimiterii unui SMS nu reprezinta si data si ora primirii sale de catre Organizator. Data si ora oficiala de primire a unui SMS de catre Organizator o reprezinta data si ora la care acesta a fost inregistrat in serverului Campaniei promotionale.

6.11. INSCRIEREA PRIN INTERMEDIUL WEBSITE-ULUI www.tuborg.ro

6.11.1. Pentru a participa la Campanie prin intermediul WEBSITE-ului, sunt necesare urmatoarele actiuni:

a) accesarea WEBSITE-ului asa cum este acesta definita la art. 6.2. in perioada 14.05.2018 ora 00:00 – 30.09.2018 ora 23:59 (inclusiv).

b) completarea formularului electronic de creare cont in Campanie, asa cum este acesta afisat pe WEBSITE-ul de Campanie, in perioada 14.05.2018 ora 00:00 – 30.09.2018 ora 23:59 (inclusiv), respectiv completarea urmatoarelor campuri:

i. campul obligatoriu corespunzator numarului de telefon mobil in format national de 10 cifre la care poate fi contactat participantul, in eventualitatea desemnarii acestuia drept castigator;

ii. campul obligatoriu coresponzator datei nasterii, pentru asigurarea faptului ca utilizatorul are peste 18 ani.

iii. campul obligatoriu corespunzator parolei, ce urmeaza a fi folosita ulterior la accesarea contului;

iv. campul obligatoriu corespunzator confirmarii parolei completate in campul anterior;

v. campul obligatoriu corespunzator numelui

vi. campul obligatoriu corespunzator prenumelui;

vii. campul obligatoriu corespunzator adresei de e-mail;

viii. bifarea obligatorie a faptului ca a luat cunostinta de prevederile prezentului Regulament si ca isi exprima acordul pentru colectarea si prelucrarea datelor personale ce au fost comunicate, si pentru introducerea acestora in baza de date a Organizatorului doar in vederea participarii la Campanie si a indeplinirii de catre Organizator a obligatiilor sale legale;

ix. facultativ, bifarea optiunii sale prelucrarea datelor personale colectate ce au fost comunicate si pentru introducerea acestora in baza de date a Organizatorului in scopuri de marketing direct;

6.11.2. Necompletarea oricaruia dintre campurile obligatorii sau completarea lor cu informatii/date inexistente sau incorecte poate duce la imposibilitatea de a crea contul, la imposibilitatea contactarii participantului in caz de castig, precum si la invalidarea inscrierii si/sau imposibilitatea acordarii premiului. Completarea campurilor facultative din formular este optionala si nu conditioneaza in nici un fel inscrierea in Campanie; Un participant nu poate crea mai mult de un singur cont utilizand acelasi numar de telefonie mobila.

6.11.3. Participantul va putea accesa contul creat prin introducerea numarului de telefon mobil si a parolei transmise la momentul crearii contului, in campurile aferente si apasand pe butonul “Intra in cont”;

6.11.4. Dupa accesarea contului, consumatorul va avea posibilitatea sa efectueze o inscriere prin introducerea codul alfanumeric din interiorul capacelor/cheitelor Produselor participante in casuta aferenta si apoi prin apasarea butonul “Trimite”. De asemenea, fiecare utilizator va putea vizualiza in contul sau, codurile inscrise in Campanie si statusul acestora, respectiv ce coduri au fost inscrise si ce coduri au fost castigatoare. Statusul de cod castigator se actualizeaza in contul participantilor dupa validarea participarilor extrase castigatoare.

6.11.5. Pentru fiecare accesare a WEBSITE-ului Campaniei, participantul va suporta costul accesului la internet, tarif stabilit de furnizorul propriu al serviciului.

6.11.6. Pentru ca o inscriere prin intermediul website-ului www.tuborg.ro sa fie considerata valida, aceasta trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

a) campurile obligatorii disponibile in formularul pentru creare cont sa fie completat cu date corecte si valide;

b) sa introduca in campul corespunzator codul unic descoperit sub capacul/cheita unui produs participant;

c) codul unic sa nu mai fi fost inscris anterior in Campanie prin nici una dintre modalitatile de inscriere;

d) codul unic sa fie transmis pentru a fi inscris in Campanie in perioada 14.05.2018 ora 00:00 – 30.09.2018 ora 23:59 (inclusiv).

6.11.7. Organizatorul Campaniei nu isi asuma responsabilitatea:

a) pentru inscrierile incomplete, inexacte sau incorecte, precum si pentru inscrierile efectuate dupa terminarea perioadei de inscriere in Campanie;

b) pentru pierderile sau intarzierile mesajelor de raspuns mentionate in prezentul Regulament, determinate de factori independenti de vointa sau controlul Organizatorului;

c) pentru intreruperile neanuntate ale serviciului de internet de catre furnizori locali ai acestui serviciu sau blocarea accesului intern datorita supraaglomerarii retelelor de internet pe perioadele de trafic intens;

d) pentru situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi capac/cod inscris sub cheia dozei promotionala aferenta unui cod unic inscris;

e) pentru eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon care au fost inregistrate pe website pentru contactare si validare sau a adreselor de e-mail;

f) pentru disputele referitoare la drepturile de proprietate asupra ambalajelor promotionale ale caror coduri unice au fost declarate castigatoare. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra ambalajelor promotionale nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul va acorda premiul participantului care a respectat prevederile prezentului Regulament. Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor astfel de revendicari.

6.11.8. Dupa data limita de inscriere pe website, Organizatorul nu este responsabil in legatura cu inscrierile in Campanie efectuate prin intermediul formularului electronic de inscriere pe website.

6.11.9. Data si ora trimiterii unei incrieri prin WEBSITE nu reprezinta si data si ora primirii sale de catre Organizator. Data si ora oficiala de primire a unei inscrieri prin WEBSITE de catre Organizator o reprezinta data si ora la care aceasta a fost inregistrata in serverului Campaniei promotionale.

6.12. CLAUZE DIVERSE / REGULI GENERALE DE PARTICIPARE LA CAMPANIE

6.12.1 Un cod promotional alocat unui produs participant in promotie permite inscrierea Participantului in campanie o singura data, indiferent de modalitatea prin care acesta este inscris. Orice incercare de inscriere in Campanie prin folosirea unui cod promotional utilizat anterior pentru o alta inscriere, prin oricare dintre modalitati, de catre aceeasi persoana sau de catre persoane diferite, va fi invalidata de indata.

6.12.2 Fiecare participare este validata preliminar la momentul intrarii in Campanie. In acest sens, pentru fiecare inregistrare in cadrul prezentei Campanii, prin oricare din modalitatile de inscriere descrise mai sus (SMS trimis la numarul 1877 sau WEB pe www.tuborg.ro), participantul va primi din partea Organizatorului, imediat, prin aceeasi modalitate prin care s-a efectuat inscrierea, un mesaj de raspuns, prin care este informat in mod corespunzator cu privire la situatia inscrierii sale, dupa cum urmeaza:

a) daca mesajul a fost trimis in forma corecta, codul unic nu a mai fost inscris anterior in Campanie prin nici una dintre modalitatile de inscriere;

b) daca mesajul a fost trimis in forma corecta, codul unic nu a mai fost inscris anterior in Campanie, dar codul unic nu este primul cod valid inscris de pe numarul de telefon mobil respectiv;

c) daca un Participant castiga unul dintre premiile instant acordate prin momente norocoase;

d) daca mesajul este invalid, respectiv codul inscris nu este corect (ca de exemplu dar fara a se limita la situatia in care este inscris un cod incorect, un cod ce nu face parte din seria de coduri generate pentru prezenta Campanie etc) sau mesajul in sine nu se incadreaza si/sau nu respecta conditiile stipulate in art.6.9.1 si art.6.9.2.;

e) daca mesajul a fost trimis in forma corecta si codul unic trimis este corect, dar a mai fost inscris anterior prin oricare din modalitatile de inscriere in Campanie;

f) daca mesajul a fost transmis inainte de data si ora de incepere a Campaniei;

g) daca mesajul a fost transmis dupa data si ora de inchidere a Campaniei;

h) daca mesajul este trimis de pe un numar de telefon ce este restrictionat pentru participarea in Campanie, conform prezentului Regulament;

i) daca mesajul a fost trimis in forma corecta si codul promotional face parte din seria de coduri alocate prezentei Campanii Promotionale, dar este peste limita de coduri corecte inscrise in acea zi conform cu prezentul Regulament, art. 6.12.4, indiferent de modalitatea de inscriere utilizata (SMS sau Website);

j) daca un Participant introduce consecutiv 5 coduri gresite, indiferent de modalitatea de inscriere utilizata (SMS sau Website), accesul la inscrierea in Campanie ii va fi blocat temporar, pentru 24 de ore, conform Regulamentului;

k) daca un Participant introduce consecutiv 10 coduri gresite, indiferent de modalitatea de inscriere utilizata (SMS sau Website), accesul la inscrierea in Campanie ii va fi blocat definitiv, conform Regulamentului;

6.12.3 La tragerile la sorti pentru premiile medii si mari vor participa doar inscrierile valide efectuate prin intermediul SMS-ului sau a formularului electronic disponibil pe WEBSITE care au primit mesaj de confirmare si pentru care participantii NU au castigat vreun premiu instant, acordat prin momente norocoase conform prevederilor prezentului Regulament.

6.12.4 Avand in vedere ca numarul de telefon mobil reprezinta elementul de identificare a participantilor la momentul inscrierii, un participant identificat cu acelasi numar de telefon mobil se poate inscrie in Campanie de maximum 10 ori intr-o zi calendaristica, indiferent de modalitatea de inscriere aleasa (SMS sau Website), fiecare inscriere trebuind sa fie facuta cu un cod alfanumeric diferit si corect. Pentru cea de-a 11-a inscriere din aceeasi zi, participantul va fi atentionat, in functie de modalitatea prin care a efectuat inscrierea – SMS sau Website, ca nu se mai poate inscrie in Campanie in ziua respectiva prin transmiterea de coduri si deci, urmatoarele incercari de inscriere/participare in ziua respectiva nu vor mai fi luate in considerare si nu vor fi validate.

6.12.5 Organizatorul isi rezerva dreptul de a dezvolta noi canale de inscriere, spre exemplu, dar fara a se limita la: mobisite, aplicatie Facebook, aplicatie Smartphone, etc. Aceste aplicatii vor contine formularul electronic de inscriere identic sau similar cu cel de pe WEBSITE si aceste inscrieri se vor supune in totalitate prezentului Regulament . De asemenea, Organizatorul isi rezerva dreptul de a dezvolta mecanisme de impulsionare a participarii in Campanie, spre exemplu dar fara a se limita la coduri bonus pentru sanse in plus, inscrieri limitate in timp pentru dublarea sanselor, etc. Aceste noi reguli/informatii vor fi aduse la cunostinta publicului prin publicarea lor pe website-urile mentionate in prezentul Regulament si incheierea unui act aditional corespunzator la prezentul Regulament.

6.12.6 Organizatorul isi rezerva dreptul de a investiga si a interpreta inscrierile in Campanie; orice neregula ce poate fi clasificata ca incercare de fraudare a Campaniei se soldeaza cu blocarea si eliminarea definitiva a participantului in cauza, Organizatorul nefiind obligat sa anunte aceasta decizie.

6.12.7 Inscrierile in Campanie sau revendicarile facute pe baza unor capace/cheite promotionale care fac parte din alte Campanii sau sunt ilizibile, degradate, modificate, duplicate, falsificate, viciate, care contin erori de printare, tipografice sau de alt tip, incluzand fara limitare orice alt tip de modificari ale ambalajelor promotionale sau ale elementelor componente datorate manevrarii acestora, precum si mesajele ce au fost transmise prin SMS la alte numare sau inscrierile prin SMS sau prin formular electronic (WEBSITE) in afara perioadei Campaniei vor fi nule si nu vor fi luate in considerare de Organizator.

6.12.8 Organizatorul, Agentia, orice alte entitati implicate in organizarea Campaniei si vanzatorii cu amanuntul ai Produselor Promotionale sau afiliatii acestora nu vor fi raspunzatori pentru erori de imprimare sau alte erori privind ambalajele promotionale ale produselor participante in Campanie, precum si pentru elemente componente necorespunzatoare.

6.12.9 Daca un Participant efectueaza 5 (cinci) inscrieri invalide/ gresite consecutive, indiferent de canalul de inscriere utilizat, accesul acestuia in vederea inscrierii in Campanie va fi blocat pentru 24 de ore, participantului nemaifiindu-i permisa inscrierea in Campanie in acest interval. In intervalul in care posibilitatea de inscriere in Campanie a participantului este blocata, Organizatorul nu va mai trimite mesaje de raspuns Participantului in situatia in care acesta continua sa efectueze inscrieri in Campanie.

6.12.10 Daca dupa acumularea a 5 inscrieri invalide/gresite urmate de deblocarea contului participantul acumuleaza din nou 5 inscrieri invalide/ gresite consecutive, indiferent de modalitatea de inscriere utilizata (SMS sau Website), accesul in Campanie al acestui participat va fi blocat definitiv fara posibilitatea de deblocare, indiferent daca intre prima blocare si cel de-al doilea calup de inscrieri gresite/ incorecte consecutive a efectuat si inscrieri corecte. La inscrierea consecutiva a 5 participari gresite de 2 ori pe durata Campaniei, indiferent de modalitatea de inscriere utilizata (SMS sau Website), participantul va primi un mesaj de instiintare in legatura cu eliminarea sa din Campanie dupa care nu i se va mai raspunde indiferent de continutul si/sau numarul de mesaje pe care le trimite la numarul de SMS 1877 sau pe website-ul campaniei.

6.12.11 O persoana identificata prin acelasi numar de telefon si/sau aceleasi date personale poate castiga un numar nelimitat de premii instant acordate prin momente norocoase, 1 (un) singur premiu din Categoria II - Premii alocate fiecarui interval de Campanie, asa cum sunt definite la art. 8.2.1.– respectiv 1 (o) boxa portabila Harman Kardon Onyx Studio 4 si 1 (un) singur premiu din Categoria I – Premiu mare – respectiv 1 (un) singur premiu din Categoria I (o excursie tip City Break, in Europa, pentru doua persoane sau 1 (un) autoturism Mercedes-Benz GLA sau 1 (un) apartament, in complexul rezidential New Point din Pipera, Voluntari, pe Perioada Campaniei.

6.12.12 Inscrierea in campanie se poate face prin oricare dintre cele doua modalitati descrise in prezentul Regulament : prin SMS la numarul 1877 (numar scurt cu tarif normal valabil in retelele Orange, Vodafone, Telekom) sau, alternativ, prin intermendiul website-ului www.tuborg.ro. Cele doua modalitati de inscriere sunt complementare. Imposibilitatea accesarii uneia dintre cele doua modalitati de inscriere, din motive tehnice, la un moment dat, in perioada de desfasurare a Campaniei, nu reprezinta interzicerea, blocarea sau ingradirea accesului la Campanie, atata timp cat cel putin una dintre cele doua modalitati de inscriere este activa si poate fi accesata de catre participanti.

6.13 PROCEDURA DE SOLUTIONARE A RECLAMATIILOR

6.13.1 Orice contestatie referitoare la imposibilitatea de a inscrie un cod promotional in campanie trebuie efectuata in forma scrisa, la adresa de e-mail promotuborg@mhmr.ro. In cazul in care pe parcursul prezentei Campanii un participant contesta, in orice modalitate, faptul ca nu poate inscrie un cod in Campanie, indiferent de motivele care conduc la aceasta situatie (spre exemplu, dar fara a se limita la, codul unic a mai fost inscris in Campanie anterior), atunci se va respecta urmatoarea procedura de solutionare a contestatiilor:

a) Organizatorul ii va solicita participantului ce formuleaza reclamatia sa prezinte in termen de 48 de ore de la data formularii acelei reclamatii, dovada detinerii in original a capacului/ cheitei pe care figureaza codul unic inscris in Campanie. Participantul poate face dovada prin: trimiterea unei fotocopii lizibile a capacului/cheitei in care sa se vada codul unic, prin e-mail sau fax la datele de contact comunicate de catre Organizator. Dupa caz, Organizatorul isi rezerva dreptul de a solicita trimiterea de catre participant prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau curier la adresa Agentiei - cu mentiunea “Pentru Campania Tuborg” a capacului/ cheitei pe care figureaza codul unic - care nu a putut fi inscris in Campanie.

b) In cazul in care, cu acelasi cod unic expus in cadrul reclamatiei, a mai fost efectuata o inscriere anteriora in Campanie de catre un alt participant, Organizatorul il va contacta si pe participantul care a efectuat inscrierea cea dintai in Campanie, la numarul de telefon de la care s-a efectuat inscrierea in vederea stabilirii motivelor care au dus la aceasta situatie. Dupa instiintarea participantului despre situatia de fapt si despre faptul ca apelul respectiv poate fi inregistrat, Organizatorul va solicita participantului care a efectuat cel dintai inscrierea sa prezinte in termen de 48 de ore de la data formularii acelei reclamatii, dovada detinerii in original a capacului/ cheitei pe care este tiparit codul unic pe care l-a inscris in Campanie. Participantul poate face dovada prin: trimiterea unei fotocopii lizibile a capacului/ cheitei in care sa se vada codul unic in discutie, prin e-mail sau fax la datele de contact comunicate de catre Organizator. Dupa caz, Organizatorul isi rezerva dreptul de a solicita trimiterea de catre participant prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau curier pe adresa Agentiei -, cu mentiunea ”Pentru Campania Tuborg” a capacului/ cheitei pe care este tiparit codul unic care este in disputa si care a fost inscris in Campanie.

c) In cazul in care vreunul dintre participantii mentionati mai sus nu respecta termenele acordate sau refuza cu rea-credinta sau neintemeiat/nejustificat prezentarea dovezilor cerute, Organizatorul isi rezerva dreptul de a invalida inscrierea in cauza si de a o elimina din baza de date a Campaniei si/sau de a nu inscrie in baza de date a Campaniei pe respectivul participant, urmand a fi validata numai inscrierea celui care indeplineste conditiile prezentate in prezentul Regulament.

d) In cazul in care participantul probeaza imposibilitatea obiectiva de a prezenta dovezile in termenul mentionat in prezentul Regulament, atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi intervalul de timp mai sus mentionat cu inca 24 ore, participantul suportand insa, in cazul nesocotirii acestor termene si proceduri, consecinta de a fi invalidata inscrierea in cauza si de a fi eliminat din baza de date a Campaniei si/sau de a nu mai fi inscris in aceasta baza de date respectivul participant, urmand a fi validata numai inscrierea celui care indeplineste conditiile prezentate in prezentul Regulament.

e) In situatia in care ambii participanti fac dovada detinerii in original a capacului/ cheitei cu codul unic aflat in disputa, Organizatorul poate decide pentru solutionarea sesizarii sa acorde un nou cod unic participantului care a inscris a doua oara codul aflat in disputa, cu acest nou cod unic acesta putand efectua o noua inscriere valida

6.13.2 Organizatorul nu este responsabil pentru situatiile in care, prin acordarea termenelor de validare a inscrierilor aflate in discutii, inscrierile respective nu pot participa la un moment dat la tragerile la sorti stabilite conform prezentului Regulament, nu pot participa pentru premiile acordate instant, prin momente norocoase sau pentru orice alte situatii ce rezulta din respectarea prevederilor prezentului Regulament care au drept consecinta imposibilitatea permiterii inscrierii sa fie adaugata in baza de date a Campaniei pentru a putea participa la un moment dat la tragerile la sorti stabilite conform prezentului Regulament sau nu pot participa pentru premiile acordate instant, prin momente norocoase. In situatia in care inscrierile aflate in disputa nu pot participa la un moment dat la tragerile la sorti stabilite conform prezentului Regulament sau nu pot participa pentru premiile acordate instant, prin momente norocoase, dupa solutionarea disputei inscrierea desemnata valida va participa la extragerea efectuata in intervalul imediat urmator, sau pot castiga un premiu instant, acordat prin momente norocoase, daca in momentul inscrierii codului respectiv, nimereste unul dintre momentele norocoase, stabilite conform prezentului Regulament .

6.13.3 Participantii pot depune contestatie in legatura cu desfasurarea Campaniei promotionale la numarul de telefon 0372.138.250, prin email la adresa ruxandra_mihalascu@tuborg.ro sau prin posta la adresa: Pantelimon, Ilfov, Bulevardul Biruintei, nr. 89, pana la data de 10.10.2018inclusiv. Dupa aceasta data, nicio contestatie nu va mai fi luata in considerare de catre Organizator.

Solicitarile/reclamatiile privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal se pot depune conform indicatiilor din Anexa nr. 1, parte integranta a prezentului regulament.

SECTIUNEA 7. PREMIILE SI VALOAREA ACESTORA

Premiile oferite in cadrul Campaniei (denumite in continuare „Premiile”) sunt impartite in 3 (trei) categorii, dupa cum urmeaza:

7.1. Categoria I - Premii Mari:

a) 2 (doua) premii, fiecare constand in cate un apartament de tipul Double Studio with Private Garden in complexul rezidential New Point din Pipera, Voluntari, in valoare de 66.225,16 euro fiecare sau contravaloarea acestora in LEI. In vederea determinarii valorii comerciale a premiului, la data intocmirii prezentului Regulament, valoarea estimata a Premiului va fi calculata la cursul euro/leu = 4.60 lei, rezultand suma de 304.635,74 lei per apartament. Valoarea premiului include si costul de achizitie al imobilului, TVA 5%, impozitul de 16% din valoarea premiului, pe care Organizatorul il va retine la sursa conform prevederilor Codului Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, precum si valoarea altor taxe aferente (inclusiv taxa A.N.C.P.I.)

Prin derogare de la prevederile paragrafului anterior, in cazul in care castigatorul opteaza pentru a primi contravaloarea in Lei a apartamentului in valoare de 66.225,16 euro, suma care ii va fi remisa va fi calculata la cursul EURO/Leu afisat la BNR pentru data extragerii, iar aceastei sume nu i se va mai aplica cota TVA de 5%. Organizatorul va suporta contravaloarea impozitului de 16% aplicat la valoarea premiului acordat.

b) 2 (doua) premii, fiecare constand in cate un autoturism Mercedes-Benz GLA. Valoarea fiecaruia dintre autoturisme este de 28.025,16 euro. In vederea determinarii valorii comerciale a premiului, la data intocmirii prezentului Regulament, valoarea estimata a Premiului va fi calculata la cursul euro/leu = 4.60 lei, rezultand suma de 128.915,74 lei, care include costul de achizitie al autoturismului, TVA 19% si impozit de 16% din valoarea premiului.

Si

c) 8 (opt) premii, fiecare constand in cate o excursie tip City Break, pentru doua persoane (castigator si o persoana insotitoare) in Europa, catre una dintre urmatoarele destinatii: Madrid. Venetia, Paris, Roma, Barcelona, Berlin, Milano, respectiv Bruxelles. Fiecare premiu constand in excursie tip City Break, In Europa, va fi acordat sub forma unui voucher in valoare unitara de 1.000 euro (cu TVA inclus) ce poate fi valorificat pana la data de 31 decembrie 2018, inclusiv si doar prin agentia de turism aleasa de Organizator in caz contrar pierzandu-si valabilitatea (fara nicio despagubire din partea Organizatorului, Agentiei sau Agentiei de turism). In vederea determinarii valorii comerciale a premiului, la data intocmirii prezentului Regulament, valoarea estimata a Premiului va fi calculata la cursul euro/leu = 4.60 lei, rezultand suma de 4.600 lei per excursie tip City Break (cu TVA inclus). Organizatorul va suporta contravaloarea impozitului de 16% aplicat la valoarea premiului. Valoarea totala a premiilor constand in Excursii tip City Break in Europa este de 9.495,16 euro (43.677,74 lei, calculat la cursul euro/leu = 4.60 lei) care include costul voucherelor, TVA 19% si impozitul de 16% din valoarea premiului

7.1.2. Valoarea totala a premiilor din Categoria I este 910.780,70 lei, incluzand TVA si impozitul pe premii aferent.

7.1.3. Specificatiile fiecarui premiu mare vor fi detaliate in Anexa nr. 3, parte integranta a prezentului regulament.

7.2. Categoria II – Premii Medii:

a) 80 (optzeci) de boxe portabila marca Harman Kardon Onyx Studio 4. Valoarea unitara a unui premiu este de 599 lei incluzand TVA.

7.2.2. Valoarea totala a premiilor din Categoria II, alocate fiecarui interval de Campanie, asa cum sunt definite la art. 8.2.1., este de 47.920,00 lei, incluzand TVA.

7.3. Categoria III - Premii instant:

a) 80.000 (optzecimii) premii instant fiecare constand in cate 6 doze 0.5L de bere Tuborg.

7.3.1. Valoarea totala a premiilor instant este de 535.842,72 lei (TVA inclus).

7.4. Valoarea totala a premiilor acordate in cadrul Campaniei este de 1.494.543,42 lei (unmilionpatrusutenouazecisipatrucincisutepatruzecisitreileisipatruzecisidoibani), incluzand TVA si impozitul aferent fiecarui premiu.

SECTIUNEA 8. PROCEDURA DE ACORDARE A PREMIILOR

8.1. Premiile din Categoria I – Premiile Mari:

Premiile Mari, din Categoria I, vor fi acordate prin trageri la sorti ce se vor efectua de catre Agentia responsabila cu managementul castigatorilor in fata unui notar public, utilizand un program computerizat specializat de extragere aleatorie.

8.1.1. Tragerile la sorti se vor realiza dupa cum urmeaza:

PREMIU

PERIOADA INSCRIERE

DATA EXTRAGERE

NR PREMII

NR REZERVE

City Break la Madrid

14 mai 2018, ora 00:00 - 27 mai 2018, ora 23:59

29.05.2018

1

3

City Break la Venetia

14 mai 2018, ora 00:00 - 10 iunie 2018, ora 23:59

12.06. 2018

1

3

City Break la Paris

14 mai 2018, ora 00:00 - 24 iunie 2018, ora 23:59

26.06.2018

1

3

Masina Mercedes-Benz GLA

14 mai 2018, ora 00:00 - 1 iulie 2018, ora 23:59

3.07.2018

1

3

City Break la Roma

14 mai 2018, ora 00:00 - 8 iulie 2018, ora 23:59

10.07.2018

1

3

City Break la Barcelona

14 mai 2018, ora 00:00 - 22 iulie 2018, ora 23:59

24.07.2018

1

3

Apartament in Complex New Point (Pipera, Voluntari)

14 mai 2018, ora 00:00 - 22 iulie 2018, ora 23:59

24.07.2018

1

3

City Break la Berlin

14 mai 2018, ora 00:00 - 5 august 2018, ora 23:59

7.08.2018

1

3

Masina Mercedes-Benz GLA

14 mai 2018, ora 00:00 - 12 august 2018, ora 23:59

14.08.2018

1

3

City Break la Milano

14 mai 2018, ora 00:00 - 19 august 2018, ora 23:59

21.08.2018

1

3

Apartament in Complex New Point (Pipera, Voluntari)

14 mai 2018, ora 00:00 - 2 septembrie 2018, ora 23:59

4.09.2018

1

3

City Break la Bruxelles

14 mai 2018, ora 00:00 - 30 septembrie 2018, ora 23:59

2.10. 2018

1

3

8.1.2. In cadrul fiecarei trageri la sorti se vor extrage cate un castigator si cate 3 (trei) rezerve, asa cum sunt descrise la punctul 8.1.1.

8.1.3. Extragerile se vor realiza din randul inscrierilor valide din perioadele definite la punctul 8.1.1., efectuate prin intermediul SMS-ului sau a formularului electronic disponibil pe WEBSITE care au primit mesaj de confirmare si pentru care participantii NU au castigat vreun premiu instant, acordat prin momente norocoase conform prevederilor prezentului Regulament.

8.1.4. Castigatorii premiilor constand intr-o excursie tip City Break, in Europa, pentru doua persoane oferit in cadrul acestei Campanii, nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiilor, nici posibilitatea de schimbare a acestuia cu alte bunuri ori servicii si nici sa solicite schimbarea parametrilor/caracteristicilor premiului.

8.1.5. Clauze pentru alocarea unui premiu constand intr-o excursie tip City Break, in Europa, pentru doua persoane.

a) In termen de 3 zile lucratoare de la data revendicarii premiului constand intr-o excursie tip City Break, in Europa, pentru doua persoane, potentialul castigator va trebui sa comunice Organizatorului numele si prenumele, insotitorului in excursie precum si orice alte date necesare. Castigatorii premiilor sunt responsabili pentru obtinerea prealabila a consimtamantului insotitorilor in ceea ce priveste colectarea si prelucrarea datelor personale ale acestora care vor fi comunicate catre Organizator, Agentiei de Turism si partenerii acestora in vederea efectuarii formalitatilor necesare pentru atribuirea Premiilor.

b) Ulterior validarii premiului, datele castigatorului si alte insotitorului acestuia vor fi transmise de catre Organizator, Agentiei de Turism aleasa de Organizator, iar Agentia de Turism va emite un voucher in cuprinsul caruia vor fi mentionate urmatoarele date: Nume si Prenumele castigatorului, destinatia, valoarea voucherului si un cod intern de rezervare (cod unic de identificare).

c) Voucherul va fi trimis catre castigator impreuna cu datele de contact ale Agentiei de Turism in format electronic, prin email, la adresa indicata de catre acesta, cu specificatia ca acesta are obligatia de a contacta Agentia de Turism in termen de maxim 10 zile calendaristice de la data primirii voucherului electronic, pentru planificarea calatoriei, in valoarea si catre destinatia trecute pe voucher. De asemenea, el va fi anuntat ca data calatoriei (data plecarii si a returului) trebuie sa fie cel tarziu 31 decembrie 2018.

d) Castigatorul va contacta Agentia de Turism, pe adresa de email de contact, un mesaj in care specifica faptul ca este castigator in Campania Tuborg, atasand copia dupa buletin si o copie a voucherului sau codul unic de identificare de pe voucher.

e) Castigatorul impreuna cu Agentia de Turism trebuie sa definitiveze detaliile calatoriei (adica sa faca rezervarile de bilete de avion si hotel) in cel mult 20 de zile calendaristice de la data primirii voucherului.

f) Castigatorul si insotitorul sau au obligatia de a se asigura ca documentele de calatorie, CARTEA DE IDENTITATE SAU PASAPORTUL, nu prezinta urme de deterioare a elementelor de siguranta.

g) Cetatenii romani pot calatori in statele membre ale Uniunii Europene, Spatiului Schengen si Spatiului Economic European cu cartea de identitate sau pasaportul in curs de valabilitate.

h) In cazul persoanelor casatorite recent, nu se accepta Cartea de Identitate anulata (perforata) de autoritati in vederea emiterii unei noi carti de identitate.

i) Agentia de Turism (Tour Operatorul) precum si Organizatorul, nu au nici o raspundere in situatia in care autoritatile de frontiera nu permit accesul turistului pe teritoriul statului de destinatie respectiv. De asemenea, acestia (Agentia de Turism si Organizatorul) nu au nici o responsabilitate daca turistului nu i se permite parasirea teritoriului unei tari de catre autoritatile de frontiera din statul respectiv. In aceste cazuri, turistului nu i se mai restituie contravalorea excursiei.

j) Insotitorul nu are calitate de castigator in cadrul Campaniei si nu poate beneficia de premiu in absenta castigatorului.

k) Castigatorul si insotitorul trebuie sa aiba in vedere faptul ca Organizatorul nu ofera si diurna (bani de buzunar), acestia avand obligatia si responsabilitatea de a avea bani de buzunar pentru orice alte cheltuieli ce nu sunt incluse in descrierea premiului excursie.

l) Organizatorul nu poate fi facut raspunzator pentru documentele trimise de castigator care nu ajung la Organizator in termenele mentionate in prezentul Regulament si nici pentru premiile care nu ajung la castigator din motive independente de vointa Organizatorului ca de exemplu, dar fara a se limita la comunicarea eronata de catre castigator a a numarului de cont bancar.

8.1.6. Clauze pentru alocarea unui premiu constand intr-un autoturism Mercedes-Benz GLA Castigatorul premiului constand intr-un autoturism Mercedes-Benz GLA oferit in cadrul acestei Campanii nu are posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiului sau schimbarea acestora cu alte bunuri ori servicii si nici sa solicite schimbarea parametrilor/caracteristicilor premiului. Valoarea premiului include si impozitul de 16% din valoarea acestuia.

8.1.7. Clauze pentru alocarea premiului constand intr-un apartament cu tip Double Studio, in complexul rezidential New Point din Pipera, Voluntari

a) In termen de maximum 5 zile lucratoare de la validarea sa ca si castigator, acesta are obligatia de a opta pentru intrarea in posesie a premiului constand intr-un apartament de tipul Double Studio with Private Garden, in Complexul rezidential New Point din Pipera, Voluntari sau pentru primirea contravalorii acestuia in bani, constand in contravaloarea in lei a 53.000 de euro, calculata la cursul EURO afisat la BNR in data extragerii, printr-o notificare scrisa trimisa catre Organizator pe e-mail sau fax, in prima faza, apoi pe suport de hartie, in original, semnata, la adresele pe care reprezentantii Organizatorului le vor comunica potentialului castigator. Decizia castigatorului comunicata in scris Organizatorului ramane finala si nu poate fi schimbata ulterior. Organizatorul va suporta impozitul de 16% din valoarea premiului acordat. In cazul in care optiunea castigatorului va fi exprimata in sensul de a primi contravaloarea in lei a apartamentului, sumei remise castigatorului nu i se va aplica cota TVA de 5%.

b) In cazul in care potentialul castigator opteaza pentru a primi contravaloarea premiului in bani, acestuia ii vor fi solicitate o copie a actului de identitate si o copie a unui extras de cont bancar in Lei, emis pe numele sau, purtand stampila bancii si din care sa reiasa numarul de cont IBAN, pentru transferul contravalorii premiului.

c) Transferul bancar al valorii Premiului constand intr-un apartament de tipul Double Studio with Private Garden in complexul rezidential New Point din Pipera, Voluntari, se va face in maxim 60 de zile lucratoare de la data confirmarii de primire a extrasului de cont de catre Agentie.

d) In cazul exceptional in care un castigator declara pe proprie raspundere sub sanctiunea legilor privind falsul in declaratii, ca nu are posibilitatea deschiderii unui cont bancar (din motive medicale sau nu se afla in tara), Organizatorul poate decide o metoda alternativa de a transfera banii potentialului castigator, acesta din urma cunoscand faptul ca Organizatorul il poate descalifica si poate sa apeleze la rezerve conform Regulamentului.

e) Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru datele referitoare la contul bancar transmise incorect, pentru situatiile in care un castigator se razgandeste in privinta contului bancar comunicat Organizatorului si pentru orice alte informatii furnizate incorect si/sau incomplete.

f) Organizatorul nu poate fi facut raspunzator pentru documentele trimise de castigator care nu ajung la Organizator in termenele mentionate in prezentul Regulament si nici pentru premiile care nu ajung la castigator din motive independente de vointa Organizatorului ca de exemplu, dar fara a se limita la comunicarea eronata de catre castigator a a numarului de cont bancar.

g) In cazul in care potentialul castigator opteaza pentru a primi apartamentul, acesta va intra in posesia sa in maxim 60 de zile lucratoare de la data validarii premiului.

8.2. Premiile din Categoria II - Premii Medii:

8.2.1. Tragerile la sorti se vor realiza dupa cum urmeaza:

PREMIU

PERIOADA INSCRIERE

DATA EXTRAGERE

NR PREMII

NR REZERVE

Boxa Harman Kardon Onyx Studio 4

14 mai 2018, ora 00:00 - 20 mai 2018, ora 23:59

22.05. 2018

6

18

Boxa Harman Kardon Onyx Studio 4

21 mai 2018, ora 00:00 - 27 mai 2018, ora 23:59

29.05. 2018

6

18

Boxa Harman Kardon Onyx Studio 4

28 mai 2018, ora 00:00 - 3 iunie, ora 23:59 2018

5.06.2018

6

18

Boxa Harman Kardon Onyx Studio 4

4 iunie 2018, ora 00:00 - 10 iunie 2018, ora 23:59

12.06. 2018

6

18

Boxa Harman Kardon Onyx Studio 4

11 iunie 2018, ora 00:00 - 17 iunie 2018, ora 23:59

19.06. 2018

6

18

Boxa Harman Kardon Onyx Studio 4

18 iunie 2018, ora 00:00 - 24 iunie 2018, ora 23:59

26.06. 2018

5

15

Boxa Harman Kardon Onyx Studio 4

25 iunie 2018, ora 00:00 - 1 iulie 2018, ora 23:59

3.07. 2018

5

15

Boxa Harman Kardon Onyx Studio 4

2 iulie 2018, ora 00:00 - 8 iulie 2018, ora 23:59

10.07. 2018

5

15

Boxa Harman Kardon Onyx Studio 4

9 iulie 2018, ora 00:00 - 15 iulie 2018, ora 23:59

17.07. 2018

5

15

Boxa Harman Kardon Onyx Studio 4

16 iulie 2018, ora 00:00 - 22 iulie 2018, ora 23:59

24.07. 2018

5

15

Boxa Harman Kardon Onyx Studio 4

23 iulie 2018, ora 00:00 - 29 iulie 2018, ora 23:59

31.07. 2018

5

15

Boxa Harman Kardon Onyx Studio 4

30 iulie 2018, ora 00:00 - 5 august 2018, ora 23:59

7.08. 2018

5

15

Boxa Harman Kardon Onyx Studio 4

6 august 2018, ora 00:00 - 12 august 2018, ora 23:59

14.08. 2018

5

15

Boxa Harman Kardon Onyx Studio 4

13 august 2018, ora 00:00 - 19 august 2018, ora 23:59

21.08. 2018

5

15

Boxa Harman Kardon Onyx Studio 4

20 august 2018, ora 00:00 - 26 august 2018, ora 23:59

28.08. 2018

5

15

8.2.2. Premiile din Categoria II - Premii Medii vor fi acordate prin trageri la sorti ce se vor efectua de catre Agentia responsabila cu managementul castigatorilor in fata unui notar public, utilizand un program computerizat specializat de extragere aleatorie.

8.2.3. La tragerile la sorti pentru desemnarea castigatorilor premiilor din Categoria II, asa cum sunt definite la art. 8.2.1., participa toate inscrierile valide inregistrate in fiecare perioada de inscriere, prin intermediul SMS-ului sau a formularului electronic disponibil pe WEBSITE care au primit mesaj de confirmare si pentru care participantii NU au castigat vreun premiu instant, acordat prin momente norocoase conform prevederilor prezentului Regulament. O inscriere valida este constituita si identificata prin urmatoarele elemente: numar de telefon mobil, data si cod unic.

8.2.4. Un "interval de inscriere" este reprezentat de intervalul fiecarei perioade de Campanie conform art. 8.2.1.

8.2.5. Ulterior fiecarei extrageri, baza de date de inscrieri valide pentru extragerea premiilor din Categoria II, se va reseta in asa fel incat la extragerea urmatoare pentru premiile din Categoria II, sa participe numai inscrierile valide efectuate in intervalul de timp urmator, conform Regulamentului si pentru care participantii NU au castigat vreun premiu instant, acordat prin momente norocoase.

8.2.6. Castigatorii premiilor din Categoria II, oferite in cadrul acestei Campanii nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiilor sau schimbarea acestora cu alte bunuri ori servicii si nici sa solicite schimbarea parametrilor/caracteristicilor premiilor.

8.3. Premiile din Categoria III - Instant:

8.3.1. In cadrul Campaniei vor fi acordate un numar de 80.000 premii instant constand in 6 (sase) doze de bere Tuborg, in baza unor momente norocoase, exclusiv din intervalul 14.05.2018, ora 00:00 – 31.08.2018, ora 23:59

8.3.2. Pentru fiecare premiu, acordat conform art. 8.3, se va desemna anterior inceperii Campaniei Promotionale, in mod aleatoriu, cate un moment castigator (definite sub forma: zi, ora, minut) si, respectiv, cate un numar de ordine asociat fiecarui moment castigator (oricare dintre 1 si/sau 2) din intervalul 00:00 – 23:59 al fiecarei zile. Momentele castigatoare, respectiv numerele de ordine aferente acestora, vor fi consemnate intr-un document scris si autentificat de catre un notar public, ce nu va fi facut public si vor fi setate intr-un soft.

8.3.3. Va fi desemnat castigator al unui premiu instant, Participantul care introduce in promotie, indiferent de modalitatea de inscriere (SMS sau WEBSITE) un cod valid la / sau dupa un moment castigator si al carui numar de ordine este acelasi cu numarul de ordine corespunzator momentului castigator respectiv (Exemplu: Sa presupunem ca pentru ziua Z momentul castigator este ora hh:mm, iar numarul de ordine are valoarea 2. Va castiga Participantul care a introdus al 2-lea dupa momentul hh:mm in Contul sau un Cod valid).

8.3.4. Participantii care vor castiga un premiu instant, vor primi, in functie de modalitatea de inscriere in Campanie, mesajul de la art 6.10.3 lit. c) pentru inscrierile prin SMS, sau mesajul de la art. 6.11.7. lit.c) pentru inscrierile prin intermediul website.

8.3.5. Daca intre doua momente castigatoare nu s-a introdus nici un cod valid in Campanie si astfel nu s-a putut desemna niciun castigator pentru primul moment castigator, prima inscriere valida (ce contine un cod valid) primita indiferent de modalitatea de inscriere utilizata (SMS sau Website) va fi considerata castigatoare pentru primul moment castigator. Desemnarea castigatorului aferent celui de-am doilea moment se va face doar dupa desemnarea castigatorului pentru momentul castigator antecedent (de ex: daca un moment castigator este ora 10:41 si urmatorul este 12:07, iar intre cele 2 momente nu au fost introduse coduri valide, primul cod valid introdus dupa 12:07 va fi desemnat castigator pentru ora 10:41; al doilea cod valid trimis dupa desemnarea castigatorului pentru primul moment castigator va fi desemnat castigator pentru ora 12:07).

8.3.6. Punerea in posesie a premiilor instant de tip 6 (sase) doze de bere Tuborg se va face pe loc in locatiile partenere, mentionate in Anexa nr. 2 a prezentului Regulament (Benzinarii MOL si distribuitori autorizati ai Organizatorului). Produsele de tip 6 (sase) doze Tuborg oferite cu titlu de premiu instant in cadrul prezentei Campanii vor fi puse la dispozitia benzinariilor MOL si a distribuitorilor autorizati, din stocurile proprii ale societatii Carlsrom Beverage CO S.R.L., fie direct, fie prin intermediul distribuitorilor autorizati ai acesteia. Pentru a intra in posesia premiului instant potentialul castigator are obligatia de a preda reprezentantului Organizatorului din benzinaria MOL sau de la sediul distribuitorilor autorizati, capacul sau cheita pe care este inscriptionat codul inscris in promotie si desemnat castigator, iar acesta ii va inmana castigatorului in schimbul capacului/ cheitei cu codul inscris in promotie si desemnat castigator, premiul instant castigat.

8.3.7. Anterior inmanarii premiului, reprezentantul Organizatorului din benzinaria MOL sau de la sediul distribuitorului autorizati, are obligatia de a verifica, pe loc, intr-o aplicatie special dedicata, pusa la dispozitie de catre Organizator, daca respectivul cod prezentat de catre Participant este castigator (a castigat un premiu instant in baza orelor norocoase) si daca a mai fost folosit pentru revendicarea vreunui premiu instant. Daca in urma consultatii aplicatiei dedicate, codul este valid castigator si nu a mai fost folosit pentru revendicarea vreunui premiu instant, reprezentantul Organizatorului din benzinaria MOL sau de la sediul distribuitorului autorizat al Organizatorului, va valida respectivul cod in aceeasi aplicatie, va pastra capacul sau cheita pe care este inscriptionat codul inscris in promotie si desemnat castigator, si ii va inmana acestuia premiul instant castigat, respectiv un pachet cu 6 (sase) doze de bere Tuborg.

Daca in urma consultatii aplicatiei dedicata, codul nu este cel desemnat castigator, adica cel inscris de participant, si in urma caruia a primit mesajul de confirmare a castigarii unui premiu instant, sau codul a mai fost folosit pentru revendicarea unui premiu instant, reprezentantul Organizatorului din benzinaria MOL nu ii va inmana participantului premiul instant solicitat.

8.3.8. Premiile instant, constand in cate un pachet cu 6 (sase) doze de bere Tuborg, vor fi inmanate DOAR persoanelor majore, care fac dovada varstei prin prezentarea cartii de identitate, reprezentantului Organizatorului din benzinaria MOL, in momentul revendicarii premiului. Neprezentarea actului de identitate pentru dovedirea varstei minime obligatorii pentru participare/revendicare premiu, duce la imposibilitatea inmanarii premiului revendicat.

8.3.9. Castigatorii premiilor instant au posibilitatea de a intra in posesia acestora pana la data maxima de 30 septembrie 2018 ora 23:59:59. Premiile neatribuite pana cel tarziu pe data de 30 septembrie 2018, ora 23:59:59, vor fi anulate, urmand a fi returnate Organizatorului, acesta neavand nicio obligatie fata de castigatorii care nu si-au ridicat premiile pana la data de 30 septembrie 2018, ora 23:59:59.

8.3.10. Un cod unic, castigator al unui premiu instant, in baza momentelor norocoase, nu va intra in tragerile la sorti pentru premiile din categoria I (premiile mari) si/sau pentru premiile din categoria II (premiile medii).

SECTIUNEA 9. PROCEDURA PENTRU REVENDICAREA, PREVALIDAREA SI VALIDAREA PREMIILOR DIN CATEGORIA I – PREMII MARI si CATEGORIA II – PREMII MEDII

9.1. Revendicare Telefonica

9.1.1. Dupa fiecare extragere, fiecare potential castigator va fi contactat de un reprezentant al Organizatorului, in termen de 2 (doua) zile lucratoare, pe numarul de telefon de la care s-a inregistrat participarea castigatoare, in vederea revendicarii premiului castigat. Reprezentantul Organizatorului va efectua maxim 3 apeluri in acest termen. In cazul in care potentialul castigator nu poate fi contactat (prin imposibilitate de contactare se intelege de exemplu dar fara a se limita la situatiile in care numarul de telefon nu este alocat, telefonul este inchis sau numarul respectiv nu poate fi contactat, nu se afla in aria de acoperire etc.), acestuia i se va trimite un SMS de notificare, fiind anuntat ca in termen de 24 de ore din acel moment trebuie sa apeleze numarul de infoline in vederea revendicarii premiului.

9.1.2. In cazul in care potentialul castigator nu contacteaza Agentia, prin intermediul numarului de infoline pus la dispozitie, in termenul specificat, acesta va fi invalidat, fara nicio despagubire din partea Organizatorului, acesta din urma avand dreptul sa treaca la validarea rezervelor, in ordinea extragerii acestora. Rezervele vor fi contactate respectandu-se procedura mentionata in prezentul Regulament .

9.1.3. In cadrul apelului pentru revendicarea telefonica, potentialului castigator i se va solicita acordul pentru colectarea, prelucrarea si introducerea in baza de date a Organizatorului a datelor personale ce urmeaza a fi comunicate de catre acesta in vederea atribuirii premiului. La finalul acestui apel telefonic, daca este de acord cu preluarea datelor, potentialului castigator i se vor solicita:

a. Confirmarea participarii;

b. Confirmarea codului promotional desemnat castigator;

c. Confirmarea detinerii in original a capacului/cheitei cu codul promotional desemnat castigator;

d. Datele personale: nume, prenume, data nasterii, adresa de livrare a premiului prin curier, in cazul premiilor din Categoria II (boxa portabila Harman Kardon Onyx Studio 4).

9.1.4. Avand in vedere obligatia Organizatorului, conform legii aplicabile in Romania, de a face publice numele castigatorilor, localitatea de domiciliu si premiile castigate de acestia, comunicarea acestor date si acordul in vederea prelucrarii lor sunt conditii obligatorii de validare a castigatorului.

9.2. Prevalidare electronica:

9.2.1. Prin apelul de revendicare telefonica descris mai sus (art. 9.1.), in scopul prevalidarii electronice, potentialului castigator, ii sunt solicitate spre a fi trimise Organizatorului prin e-mail sau fax (coordonate comunicate exclusiv castigatorilor in momentul in care are loc revendicarea telefonica) in termen de 2 (doua) zile lucratoare de la momentul revendicarii premiului, urmatoarele:

a) fotocopie a actului de identitate

b) fotocopie a capacului/ cheitei pe care este inscriptionat codului unic desemnat castigator, astfel incat codul unic sa fie vizibil.

c) In cazul premiului constand in apartament tip Double Studio, in complexul rezidential New Point din Pipera, Voluntari, avand in vedere ca potentialul castigator poate alege intre intrarea in posesie a premiului sub forma unui apartament sau contravaloarea in bani a acestuia, pe durata procesului de prevalidare castigatorul are obligatia de a urma si a respecta prevederile mentionate in art. 8.1.7. Sectiunea Clauze pentru alocarea premiului constand intr-un apartament tip Double Studio, in complexul rezidential New Point din Pipera, Voluntari, in caz contrar premiul va fi invalidat.

9.3. Validarea finala a premiilor din Categoria II – Premii medii:

9.3.1. Dupa ce Organizatorul intra in posesia documentelor solicitate la art. 9.2.1, premiul va fi considerat validat, iar castigatorul este indreptatit sa intre in posesia acestuia.

9.3.2. Premiile vor fi fi puse in posesia castigatorilor in termen de maxim 60 de zile lucratoare de la data validarii preliminare.

9.3.3. Validarea finala va avea loc la momentul prezentarii curierului, ca reprezentant al Organizatorului, la adresa indicata de potentialul castigator in vederea predarii premiului. Curierul confrunta datele mentionate de Organizator in Procesul verbal de validare finala si atribuire a premiului, cu datele personale din actul de identitate al potentialului castigator si cu cele imprimate pe capacul/cheita cu codulul promotionale desemnat castigator. Daca acestea corespund, castigatorul va fi validat si la solicitarea Organizatorului capacul/cheita ce contine codul desemnat castigator vor fi preluate de curierul care va preda premiul, iar cei doi vor semna Procesul verbal de validare finala si atribuire a premiului. In cazul in care, la intalnirea cu potentialul castigator, curierul constata existenta oricaror neconcordante intre datele comunicate telefonic si mentionate in Procesul verbal si cele prezentate de acesta conform actului sau de identitate si/sau capacul/cheita cu codul promotional, sau nu prezinta reprezentantului Organizatorului documentele solicitate conform prezentului Regulament, potentialul castigator va fi invalidat si pierde dreptul de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului, Organizatorul apeland la rezerve care se vor supune regulilor de validare descrise in Regulament.

9.3.4. Procesul verbal de validare si atribuire a premiului, completat cu urmatoarele date personale ale castigatorului: nume, prenume, adresa, numar de telefon si codul promotional cu care s-a inregistrat in Campanie si a castigat premiul care i se atribuie o data cu acest Proces verbal, va fi semnat de castigator si de reprezentantul Organizatorului in doua exemplare: un exemplar ramane la castigator, iar un exemplar se intoarce la Organizator.

9.3.5. In masura in care potentialii castigatori indeplinesc toate conditiile de participare impuse de Regulament, atunci acestia vor fi validati si vor intra in posesia premiului. In cazul in care niciunul din participantii extrasi ca rezerve pentru castigarea premiului nu indeplinesc conditiile mentionate in prezentul Regulament si nu pot fi validati final, premiul respectiv va ramane la dispozitia Organizatorului urmand a nu mai fi atribuit.

9.4. Validarea finala a premiilor din Categoria I - Premiile mari:

9.4.1. Dupa finalizarea prevalidarii, la solicitarea Organizatorului, potentialii castigatori ai premiilor din Categoria I vor fi contactati de un curier in vederea predarii in termen de 1 (o) zi lucratoare de cand a fost contactat de catre acesta, a capacului/cheitei ce contine codul promotional extras castigator, in original si nedeteriorat. Predarea capacului/ a cheitei cu codul extras castigator a unui premiu Mare se va face in baza unui Proces Verbal de predare-primire semnat de ambele parti, in doua exemplare: un exemplar ramane la castigator, iar un exemplar se intoarce la Organizator prin intermediul curierului.

9.4.2. Dupa ce capacul/cheita ce contine codul promotional desemnat castigator intra in posesia reprezentantului Organizatorului si daca toate conditiile anterioare au fost respectate, participantul poate fi considerat castigator final si are dreptul sa intre in posesia premiului.

9.4.3. Organizatorul este direct responsabil de punerea in posesie a premiilor Mari, din Categoria I.

9.4.4. Indiferent de forma in care va fi atribuit premiul constand intr-un apartament de tipul Double Studio with Private Garden, in complexul rezidential New Point din Pipera, Voluntari (apartamentul sau contravaloarea lui), acesta va intra in posesia castigatorului in maxim 60 de zile lucratoare de la data validarii premiului.

9.4.5. Toate detaliile concrete legate de intrarea in posesie a premiilor vor fi stabilite cu castigatorul fiecarui premiu in parte si vor fi puse in posesia castigatorilor in termen de maxim 60 de zile lucratoare de la data validarii acestuia.

9.5. ALTE DISPOZITII

9.5.1. Pentru acuratetea informatiilor si ulterioare verificari, toate convorbirile telefonice si formularele electronice ce se vor derula intre reprezentantii Organizatorului si potentialii castigatori vor fi inregistrate.

9.5.2. In situatia in care unul sau mai multi potentiali castigatori isi vor exprima dezacordul cu privire la inregistrarea convorbirilor telefonice, reprezentantii Organizatorului vor pune la dispozitia acestora un numar de fax sau o adresa de e-mail, prin intermediul carora pot comunica in forma scrisa. La randul lor, acestia au obligatia de a pune la dispozitia Organizatorului un numar de fax sau o adresa de e-mail unde pot primi corespondenta, in caz contrar premiul va fi invalidat.

9.5.3. In cazul castigatorilor premiilor constand in excursii de tip City Break, in Europa, pentru doua persoane, persoana insotitoare aleasa de catre castigator trebuie sa aiba varsta minima de 18 ani impliniti pana la data inceperii Campaniei.

9.5.4. In situatiile in care:

a. un potential castigator furnizeaza, la revendicare, informatii incomplete sau eronate; sau

b. un potential castigator nu revendica premiul in termenul acordat sau

c. un potential castigator nu prezinta documentatia solicitata de catre Organizator in termenele acordate conform prezentului Regulament ; sau

d. un potential castigator nu indeplineste orice alta conditie impusa de prezentul Regulament , inclusiv conditia sa aiba varsta de 18 ani, varsta implinita pana la data inceperii Campaniei, premiul sau castigul acestuia va fi invalidat.

9.5.5. In caz de invalidare, Organizatorul isi rezerva dreptul de a oferi premiul participantilor extrasi ca rezerve, in ordinea in care au fost extrasi in lista de rezerve. In cazul in care nici rezervele nu indeplinesc conditiile prezentului Regulament, premiul va ramane la dispozitia Organizatorului. Procedura de validare a rezervelor este aceeasi si temenele de timp sunt acelasi ca in cazul primilor pontentiali castigatori extrasi.

9.5.6. In cazul in care potentialul castigator nu doreste ca datele sale sa fie utilizate in activitati ulterioare de marketing direct realizate de Organizator prin agentii desemnati de acesta, acesta va fi validat dupa procedura prevazuta in prezentul Regulament , iar datele sale personale nu vor fi utilizate in activitati ulterioare de marketing direct.

9.5.7. Validarea castigatorului Campaniei nu implica si nu este conditionata de obtinerea acordului pentru utilizarea datelor personale in activitati ulterioare de marketing direct.

9.5.8. In situatia in care castigatorul unui premiu din Categoria I si/sau Categoria II, este lipsit de capacitate de exercitiu, are capacitate restransa de exercitiu sau prezinta handicap ce limiteaza capacitatea de a comunica si/sau deplasa, acesta este indreptatit sa intre in posesia premiului numai prin reprezentantului sau legal ce a dovedit aceasta calitate. Dovada calitatii de reprezentant legal se va efectua prin trimiterea documentelor din care sa reiasa calitatea acestuia, suplimentar documentelor solicitate in pasii de revendicare si validare a premiului. Astfel toate procedurile descrise in prezentul Regulament se vor efectua cu reprezentantul legal al castigatorului.

9.5.9. In cazul in care potentialul castigator al premiului constand intr-un apartament de tipul Double Studio with Private Garden, in complexul rezidential New Point din Pipera, Voluntari decide si comunica Organizatorului in scris ca doreste contravaloarea premiului, dar nu detine un cont bancar in Lei, acestuia i se acorda suplimentar fata ce termenul de prevalidare, un alt termen de 3 zile lucratoare pentru a-si deschide un cont bancar in Lei in nume propriu, solicitandu-se in acest sens si o copie a documentului care sa ateste deschiderea contului.

9.5.10. Dupa inmanarea premiilor, orice obligatie a Organizatorului fata de castigatori inceteaza.

9.5.11. Premiile acordate in cadrul prezentei Campanii pot fi revendicate si/sau pot fi livrate doar pe teritoriul Romaniei.

9.5.12. Taxele privind expedierea premiilor vor fi suportate de Organizator.

9.5.13. Daca in timpul Campaniei nu se inscrie niciun participant ori se inscriu mai putini participanti decat numarul premiilor, atunci premiile Campaniei ramase neatribuite vor fi returnate Organizatorului si vor ramane la dispozitia acestuia.

9.5.14. Numele castigatorilor vor fi afisate pe site-ul campaniei “Tuborg da tonul! De doua ori mai multe premii!*” www.tuborg.ro, fara a depasi termenul de 10 zile lucratoare din momentul stabilirii calitatii de castigator final.

SECTIUNEA 10. APELAREA NUMARULUI DE INFOLINE

10.1. In vederea obtinerii de informatii referitoare la Campania promotionala, la modalitatile de inscriere in Campanie, precum si despre inscrierea in forma corecta a codurilor unice descoperite pe etichetele produselor participante, participantii pot solicita informatiii prin apelarea numarului de Infoline 021/207.58.77 (numar cu tarif normal in toate retelele de telefonie, apelabil de luni pana vineri in intervalul orar 09:00 – 18:00, exclusiv sarbatorile legale si religioase), in perioada 14 mai 2018 –30 septembrie 2018. Prin apelarea numarului de Infoline, participantii pot de asemenea solicita informatii referitoare la motivele pentru care anumite inscrieri in Campanie au fost invalidate.

10.2. In cazul in care un participant va apela numarul de Infoline al Campaniei in afara programului de lucru mentionat in prezentul Regulament, acestuia i se va comunica, printr-un mesaj inregistrat, intervalul orar in care poate obtine informatii despre Campanie.

SECTIUNEA 11. RESPONSABILITATE/LIMITAREA RASPUNDERII

11.1 Organizatorul si societatile implicate in organizarea prezentei Campanii nu isi asuma nici o raspundere si nu vor fi parte in litigiile referitoare la disputarea dreptului de proprietate asupra capacelor/cheitelor ce contin coduri promotionale participante in prezenta Campanie. Existenta vreunui litigiu referitor la dreptul de proprietate asupra capacelor/cheitelor ce contin coduri promotionale castigatoare nu va influenta acordarea premiului de catre Organizator Participantului care a revendicat premiul in conformitate cu prevederile prezentului Regulament si care a respectat procedurile de revendicare a premiilor prevazute de prezentul Regulament.

11.2 Prin participarea la Campanie, toti participantii si eventualii castigatori sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a participantilor si eventualilor castigatori.

11.3 Organizatorul si societatile implicate in organizarea prezentei Campanii, nu au nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor, sau dupa termenul de revendicare a premiilor prevazut in prezentul Regulament Oficial. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este limitata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

11.4 Organizatorul Campaniei si societatile implicate in organizarea prezentei Campanii nu isi asuma raspunderea, incluzand dar fara a se limita la, pentru:

a) Tentativele de participare efectuate afara perioadei de desfasurare a Campaniei sau la un alt numar de telefon (prin SMS);

b) Mesajele/formularele ce contin datele incomplete, inexacte sau incorecte, trimise prin SMS sau inscrise prin formularele de preluare date;

c) Eventualele situatii ce pot deriva din incercarile de inscriere in prezenta Campanie cu alte coduri, coduri alfanumerice ce nu contin produse participante conform confitiilor exprimate in prezentul regulament, coduri promotionale din alte campanii anterioare si/sau in desfasurare;

d) Pierderile/intarzierile sau intreruperile neanuntate ale serviciului de mesaje SMS, generate de retelele de telefonie mobila sau de oricare alte defectiuni sau probleme tehnice independente de vointa si puterea de control a Organizatorului si a societatilor implicate in organizarea prezentei campanii;

e) Pierderile sau intarzierile inscrierilor online, generate de defectiuni tehnice independent de vointa si puterea de control a Organizatorului si a societatilor implicate in organizarea prezentei Campanii;

f) Derularea activitatiilor de mentenanta ce nu pot fi amanate, desfasurate de catre operatorii serviciilor de internet cat si a serverelor ce gazduiesc interfetele, cat si alte servicii de care functionalitatea interfetelor sau a numarul de SMS sunt dependente si nu pot functiona, daca prin aceasta, interfetele sau numarul de SMS ale Campaniei nu pot fi accesate in vederea efectuarii inscrierilor in Campanie.

g) Expedierea fotocopiilor codurilor promotionale in afara termenului de prevalidare, in mod necorespunzator sau la alta adresa decat cea comunicata de Organizator;

h) Situatiile in care numarul de telefon de pe care este primit un mesaj SMS sau a fost completat in formularele de participare nu poate fi identificat (numar incorect, numarul nu este alocat, este dezactivat, este blocat, nu se afla in aria de acoperire, etc) sau daca adresa de e-mail completata in formularul electronic online la inscriere nu poate fi identificata (adresa de e-mail nu este corecta, etc), si ca atare Organizatorul nu va putea contacta participantul la Campanie.

i) Situatiile in care numarul de telefon furnizat de participant nu poate fi apelat in timpul precizat, conform conditiilor din prezentul Regulament, din orice motive independente de vointa Organizatorului;

j) Situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi cod promotional care a stat la baza alocarii unui premiu. In aceste cazuri va fi validat castigator acel participant care face dovada cumulativa ca:

· detine capacul/cheita ce are inscriptionat codul extras castigator; si

· este titularul datelor personale (nume, prenume, adresa) completate in formularul de inscriere si al numarului de telefon de pe care a realizat inscrierea in Campanie;

k) Eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon folosite la inscriere;

l) Pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea in Campanie, cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei/ consumatorului care doreste sa se inscrie in Campanie sau cele cauzate de retelele de telefonie mobila;

m) Intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale providerului de internet sau blocarea accesului in pagina de web a consumatorilor datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens;

n) Situatiile in care consumatorii achizitioneaza in perioada Campaniei oricare dintre produsele Organizatorului neparticipante la Campanie.

11.5. Ordinea receptionarii inscrierilor este reprezentata de data calendaristica si ora (minute, secunde) serverului care receptioneaza aceste mesaje, indiferent de data si ora trimiterii mesajelor/inscrierilor.

11.6. Codurile tiparite pe partea exterioara sau interioara a produselor participante, cat si codurile printate pe produse similare insa ale altor branduri, sunt invalide pentru participarea la prezenta Campanie.

11.7. Dovada de expediere a SMS-urilor de participare nu reprezinta si dovada primirii acestora de catre Organizator.

11.8. Organizatorul are dreptul de a invalida SMS-urile de participare/formularele de participare care contin informatii false ori vadit eronate (de exemplu, dar fara a se limita la mesaje ce nu contin coduri promotionele) si care nu indeplinesc conditiile de validare.

11.9. Participantii vor suporta costurile pentru fiecare SMS trimis la numarul de SMS cu tarif normal din acest Regulament. De asemenea, participantii vor suporta costurile de folosire a Internetului in cazul in care se vor inscrie online.

11.10. Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara inscrierile in Campanie. In cazul in care se observa anumite tentative de frauda, inscrierile respective vor fi anulate.

11.11. Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice participant in Campanie care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al Campaniei.

11.12. Prin participarea la Campanie, participantul si reprezentantul legal al acestuia (daca e cazul) declara pe propria raspundere ca a luat la cunostinta, si este de acord cu, urmatoarele:

a) Participantul este singurul raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea;

b) Participantul declara ca nu sufera de afectiuni fizice sau psihice care sa faca imposibila utilizarea premiior;

c) Participantul este constient de conditiile normale de utilizare a premiilor si participantul poate face uz de acestea fara a constitui o amenintare la adresa sanatatii si integritatii sale corporale, si/sau a celor din jur;

d) Participantul este de acord cu prelucrarea datelor sale personale in conditiile si in scopul declarat prin acest Regulament.

11.13. Dupa data incheierii Campaniei, produsele participante descrise mai sus isi pierd aceasta calitate, Organizatorul nemaiavand nicio responsabilitate si nemaiasumandu-si nicio obligatie in legatura cu nicio circumstanta care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualitatii ori continuarii Promotiei.

11.14. Produsele participante la Promotie vor putea fi achizitionate in limita stocului disponibil. Organizatorul nu isi mai asuma nicio obligatie in legatura cu suplimentarea stocurilor de produse participante, care prezinta pe ambalaj insemnele Campaniei si detalii privind mecanismul promotional. Dispozitiile art. 4.4. se aplica in mod corespunzator.

SECTIUNEA 12. TAXE SI IMPOZITE

12.1. Organizatorul nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiile oferite cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il vireze la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

SECTIUNEA 13. INCETAREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN

13. Prezenta Campanie poate inceta inainte de termen in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie precum si in conditiile prevazute la art. 3.3. de mai sus. Anuntarea incetarii Campaniei se va face prin intermediul acelorasi canale de comunicare prin care Regulamentul Oficial a fost facut public anterior, inclusiv prin intermediul paginii web www.tuborg.ro.

SECTIUNEA 14. LITIGII

14. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participanti se vor rezolva pe cale amiabila, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de catre instantele judecatoresti romane competente material din Bucuresti.

SECTIUNEA 15. FORTA MAJORA

15.1 Pentru scopul acestui Regulament , forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul Regulament .

15.2 Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Daca va invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

15.3 In intelesul prezentului Regulament constituie cazuri de forta majora urmatoarele evenimente, dara fara a se limita la acestea:

a) pierderea bazelor de date care contin participarile, din motive care depasesc puterea de control a Organizatorului;

b) avarierea sistemului informatic de stocare a datelor si alocare a premiilor;

c) tentative de frauda a mecanismului Campaniei prin mijloace electronice sau alte mijloace;

d) orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului Oficial si care poate interzice sau modifica termenii acestuia;

Daca durata cazului de forta majora depaseste 10 zile, Organizatorul poate decide incetarea Campaniei, notificand in acest sens participantii, prin publicarea unui anunt pe pagina web www.tuborg.ro

SECTIUNEA 16. SESIZARI

16.1. Participantii la Campanie pot depune orice sesizari referitoare la modul de desfasurare a prezentei Campanii, in forma scrisa la adresa Organizatorului mentionata la art 1.1. sau la adresa de e-mail: promotuborg@mhmr.ro, cu semnalarea in titlul mesajului “Pentru Campania Tuborg da tonul! De doua ori mai multe premii*!”. Organizatorul va analiza sesizarile primite in termen de 5 zile lucratoare de la data inregistrarii lor si va comunica participantilor un punct de vedere in acest sens.

SECTIUNEA 17. REGULAMENTUL OFICIAL

17.1 Prin inscrierea la aceasta Campanie, participantii declara ca sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament .

17.2 Regulamentul va fi disponibil in mod gratuit pe WEBSITE sau poate fi obtinut prin trimiterea unei solicitari scrise prin posta, in atentia Organizatorului, la adresa mentionata la punctul 1.1. din acest Regulament .

ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Campaniei Promotionale “Tuborg da tonul! De doua ori mai multe premii!*

14 mai 2018- 30 septembrie 2018”

(“Campania”)

- Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal -

1. Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitul

In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre:

SOCIETATEA United Romanian Breweries Bereprod SRL cu sediul în Bucureşti, Bulevardul Unirii 27, bl.15, sc.2, et.1, ap.24, sector 4, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/11906/1994, avand Codul Unic de inregistrare 5857302, atribut fiscal RO (denumita in continuare "Operatorul"),

prin intermediul Partnership SRL in asociere cu Wunderman, cu sediul in Bucuresti, str. Logofat Luca Stroici nr.2, sector 2, etaj 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti cu nr. J40/6719/1999, Cod Unic de Inregistrare 11997734, avand numar de notificare la ANSPDCP 11178, in calitate de imputernicit al Operatorului (denumita in cele ce urmeaza “Imputernicit”)

Si

prin intermediul MEDIAPOST HIT MAIL SA, cu sediul in Str. Siriului, nr. 42-46, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/ 8295/ 2000, Cod unic de inregistrare RO 13351917, avand numar de notificare la ANSPDCP 298, in calitate de subimputernicit al Imputernicitului (denumita in cele ce urmeaza “Subimputernicit”) precum si HAPPY DIGITAL SRL, cu sediul în Bucuresti, Grigore Moisil Nr 6, Bl 10, Sc 2, Ap 72, Registrul Comerţului: J40/1049/29.01.2013 şi Cod Unic de Inregistrare 31153322, in calitate de subimputernicit al Imputernicitului (denumita in cele ce urmeaza „Subimputernicit”)

.

Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele:

SOCIETATEA United Romanian Breweries Bereprod SRL, persoana de contact: Ruxandra Mihalascu, adresa: Pantelimon, Ilfov, bd. Biruintei, nr. 89, telefon: 0372.138.250, email: ruxandra_mihalascu@tuborg.ro;

2. Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Campaniei

In cadrul Campaniei, Operatorul va colecta de la participanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

(i) nume;

(ii) prenume;

(iii) numar de telefon mobil in format national de 10 cifre;

(iv) adresa de e-mail

(v) data nasterii

(vi) codul numeric personal

(vii) adresa postala, pentru livrarea premiilor

(viii) localitatea de resedinta

Codul numeric personal va fi colectat doar in cazul castigatorilor pentru care Operatorul este obligat la retinerea si virarea impozitului din premii, conform reglementărilor fiscale in vigoare si doar pentru a putea verifica daca varsta Participantilor este conform Regulamentului, adica 18 ani impliniti la momentul inscrierii in Promotie.

Adresa postala va fi solicitata doar pentru livrarea premiilor, si doar participantilor castigatori, validati.

3. Scopul procesarii

Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operator prin intermediul Imputernicitului in vederea:

(i) organizarii si desfasurarii Campaniei;

(ii) desemnarii si validarii castigatorilor;

(iii) atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale si financiar contabile ale Operatorului.

  1. Temeiul juridic al prelucrarii

Datele vor fi prelucrate in temeiul consimtamantului si/ sau al interesului legitim, prin acceptarea de catre persoana vizata a Regulamentului si a anexelor la acesta.

5. Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de catre Operator vor fi dezvaluite Imputernicitului Operatorului -, Societatea Partnership SRL in asociere cu Wunderman, MEDIAPOST HIT MAIL SA in calitate de subimputernicit, HAPPY DIGITAL SRL in calitate de subimputernicit, precum si autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

6. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate de catre Imputernicit timp de 60 de zile de la incheierea Promotiei.

Datele cu caracter personal ale castigatorilor, vor fi stocate de catre Operator conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc plata impozitului din premii.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului si Subimputernicitilor obligatii similare.

Datele cu caracter personal ale necastigatorilor vor fi distruse de catre Imputernicit in termen de 60 de zile de la incheierea Promotiei, ele nefiind utilizate in niciun alt scop, pana la momentul distrugerii acestora, exceptand participarea la Promotia „Tuborg da tonul! De doua ori mai multe premii!*”.

7. Drepturile persoanelor vizate

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura participantilor, pe durata Campaniei, urmatoarele drepturi:

(i) dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;

(ii) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;

(iii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;

(iv) dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal

(v) dreptul la restrictionarea prelucrarii;

(vi) dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul;

(vii) dreptul la portabilitate a datelor;

(viii) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Desemnarea castigatorilor Campaniei se va face prin mijloace automate de prelucrare a datelor cu caracter personal, fara interventie umana.

Participantii isi pot exercita drepturile mentionale anterior fie apeland numarul de telefon 0372.138.250, fie printr-o cerere scrisa, datata, semnata si adresata Operatorului la adresa Pantelimon (Ilfov), Bulevardul Biruintei, nr. 89, sau prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail ruxandra_mihalascu@tuborg.ro

8. Protectia datelor cu caracter personal apartinand copiilor

Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul/ Imputernicitul primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului/ Imputernicitului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.

9. Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului precum si Subimputernicitilor obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

Prin participarea la Campanie, participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal catre Operator si/ sau societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii, in scopul includerii acestor date cu caracter personal in baza de date a Operatorului operata de catre Imputernicit si Subimputerniciti, in scopul participarii la Campanie, identificarii si validarii ca si castigator, inmanarii si primirii premiului.

10. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinata Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament.

11. Alte prevederi

Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi procesate in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

Anexa nr.2 la Regulamentul campaniei promotionale

„Tuborg da tonul! De doua ori mai multe premii *!”

Lista centrelor de premiere din care se poate face ridicarea premiilor constand in pachet 6 doze bere Tuborg, este urmatoarea:

Benzinarii MOL

Nr.

Oras

Statie MOL

ADRESA

1

Adunatii Copaceni

Adunatii Copaceni

Sos. Bucuresti - Giurgiu nr. 4, Ad. Copaceni, jud.Giurgiu

2

Aiud

Aiud - Transilvaniei

Str. Transilvaniei nr. 95

3

Alba

Alba Iulia-Clujului

Str.Clujului fn.

4

Alexandria

Alexandria - DN 6

DN6, km 87, jud.Teleorman

5

Arad

Arad 2 - Zimandului

Str. Zimandului nr.3.

6

Arad

Arad 1 - Iuliu Maniu

Bdul. I. Maniu nr. 56.-62.

7

Arad

Arad 4- Calea Radnei

Calea Radnei, nr. 294

8

Arad

Chisineu Cris

Str. Infratirii nr 55

9

Arad

Arad 3-Aurel Vlaicu

Bdul. Aurel Vlaicu nr 244-246

10

Autostrada A1 Buc- Pitesti

Autostrada A1 km 49

Autostrada A1 Buc- Pitesti Km.49+280 stg, Jud. Dambovita

11

Bacau

Bacau - 9 Mai

Str. 9 Mai nr 84

12

Baia Mare

Baia Mare 1 - Bd. Bucuresti

Bd. Bucuresti nr.40 A

13

Baia Mare

Baia Mare 2 - Vasile Alecsandri

Str. Vasile Alecsandri fn.

14

Baia Mare

Baia Mare 3

Str. Victoriei nr 167

15

Barlad

Barlad

Str.Republicii, nr.316, jud.Vaslui

16

Bistrita

Bistrita - Calea Moldovei

Calea Moldovei nr 56

17

Bors

Bors 2 -Soseaua Borsului

Sos. Borsului nr.110, judetul Bihor(intrare in tara pe dreapta)

18

Botosani

Botosani - Mihai Eminescu

Intersectia Calea nationala cu str. M. Eminescu

19

Braila

Braila - Calea Calarasilor

Calea Calarasilor fn. (intrare dinspre Slobozia)

20

Brasov

Brasov 1 - Calea Bucuresti

Calea Bucuresti nr. 101

21

Brasov

Brasov 2 - Cristianului

Sos. Cristianului nr. 8A.

22

Brasov

Brasov 3 - Grivitei

Bd. Grivitei nr.2A.

23

Brasov

Brasov 4-Calea Feldioarei

Str.Feldioarei fn(spre Sighisoara)

24

Bucuresti

Bucuresti - Colentina

Sos. Colentina nr. 374E

25

Bucuresti

Bucuresti - Otopeni 1 - AMOCO

Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 127C.

26

Bucuresti

Bucuresti - Fundeni

Sos. Fundeni nr. 161.

27

Bucuresti

Bucuresti - Postavarul

Sos. Postavarului nr. 24.

28

Bucuresti

Bucuresti - Odai

Sos. Odai nr.425.-431.

29

Bucuresti

Bucuresti - Turnu Magurele

Str. Turnu Magurele nr.110.-112.

30

Bucuresti

Bucuresti - Ramnicu Valcea

Str. Ramnicu Vâlcea nr.12.

31

Bucuresti

Bucuresti - Iuliu Maniu

Str. Iuliu Maniu nr. 15B.

32

Bucuresti

Bucuresti - 13 Septembrie

Calea 13 Septembrie 204-206A, sect. 5

33

Bucuresti

Bucuresti - Berceni

Str. Mariuca nr. 67, sect. 4

34

Bucuresti

Bucuresti - Pallady No. 66

B-ul Theodor Pallady nr 66,Sect. 3

35

Bucuresti

Bucuresti - Pallady No. 117 -199

Bd. Th Pallady nr. 117 – 199

36

Bucuresti

Bucuresti- sos. Chitilei

ECO SELECT SRL-CHITILIEI,Sector 6,Bucuresti

37

Bucuresti

Bucuresti - Corneliu Coposu

Bd. Corneliu Coposu nr. 14

38

Bucuresti

Bucuresti - Gara de Nord

Str. Dinicu Golescu nr 29 sect. 1

39

Bucuresti

Bucuresti - Valea Cascadelor

Str. Valea Cascadelor nr 26, Sector 6, Bucuresti

40

Bucuresti

Pipera

Sos. Bucuresti-Nord nr 20

41

Bucuresti

Bucuresti - Otopeni 2 - Mc Donalds

DN1, km13+00

42

Bucuresti

Bucuresti - Giurgiului

Sos. Giurgiului nr.200, sect.4

43

Bucuresti

Bucuresti - Iriceanu

Str. Serg.Ion Iriceanu nr 25-53, sect 4

44

Bucuresti

Bucuresti - Militari

Bdul. Iuliu Maniu nr.205-215 sect.6

45

Bucuresti

Bucuresti - Lujerului

Str. Lujerului fn.,sect.6

46

Bucuresti

Bucuresti - Giulesti

Calea Giulesti nr.39/Pod Grant, sect.6

47

Bucuresti

Bucuresti - Chiscani

Str. Chiscani nr.1 (Inters.Podul Grant), sect.1

48

Bucuresti

Bucuresti - Barbu Vacarescu

Str. Barbu Vacarescu nr.62-72, sect.2

49

Bucuresti

Bucuresti - 1 Mai

B-dul Ion Mihalache, Nr. 176, Sector 1, Bucuresti

50

Bucuresti

Bucuresti - Otopeni 3 - Bucurestilor

Calea Bucurestilor, Nr.224D, Otopeni, Judetul Ilfov

51

Bucuresti

Bucuresti - Oltenitei

Soseaua Oltenitei, Nr. 83 A, Sector 4, Bucuresti

52

Bucuresti

Bucuresti - Decebal

Bd. Decebal Nr. 23 Sect 3, Bucuresti

53

Bucuresti

Bucuresti - Timpuri Noi

Calea Vacaresti, Nr. 132 - 134, Sector 4, Bucuresti

54

Bucuresti

Bucuresti - Progresului

Strada Progresului, Nr. 154, Sector 5, Bucuresti

55

Bucuresti

Bucuresti - Barbu Vacarescu 2

Strada Barbu Vacarescu, Nr. 164B, Sector 2, Bucuresti

56

Bucuresti

Bucuresti - Colentina 2

Sos. Colentina 258 - 260, Sector 2, Bucuresti

57

Bucuresti

Bucuresti - Pacii

Bd. Iuliu Maniu Nr.194 Sect.6, Bucuresti, 61125

58

Bucuresti

Bucuresti - Caramfil

Str. N. Caramfil 76-80, sect1, Bucuresti, 014146

59

Bucuresti

Bucurestiu - Iuliu Maniu 2

Bd. Iuliu Maniu Nr 8, Sector 6, Bucuresti

60

Bucuresti

Bucuresti - 13 Septembrie 2

Calea 13 Septembrie nr. 293-297, sector 5, Bucuresti

61

Bucuresti

Bucuresti - Virtutii 2

Sos. Virtutii nr. 22A, Sector 6, Bucuresti

62

Busteni

Bulevardul Independentei nr. 2B

Bulevardul Independentei nr. 2B

63

Buzau

Buzau 1 - Unirii

Bd. Unirii nr 234

64

Buzau

Buzau 2 -Maracineni

DN 2 KM.116+300Com.Maracineni, Jud. Buzau

65

Calafat

Calafat

Calea Craiovei nr. 172

66

Calnic

A1 NORD CALNIC KM 38 / MSS NISAN SRL

Autostrada A1, Lot 7 Nord, km 38+500 dreapta, Tronson Orastie – Sibiu, km 43+855, UAT Câlnic, Jud. Alba

67

Calnic

A1 SUD CALNIC KM 39 / MSS NISAN SRL

Autostrada A1, Lot 7 Sud, km 39+400, stanga, Tronson Orastie – Sibiu, km 24+110, UAT Câlnic, Jud. Alba

68

Campulung

Campulung

Str. Alexandru cel Bun, nr. 1A, Campulung

69

Caransebes

Caransebes

E 70, KM 458, Paltinis, jud Caras-Severin

70

Carei

Carei - 25 Octombrie

Str. 25 Octombrie nr. 112

71

Cernavoda

Cernavoda

Str. Medgidia nr. 1

72

Cluj-Napoca

Cluj-Napoca 1 - Observatorului

Str. Observatorului nr. 76-78

73

Cluj-Napoca

Cluj-Napoca 2 - Dorobantilor

Calea Dorobantilor nr.58-60

74

Cluj-Napoca

Cluj-Napoca 3 - Maresal Ion Antonescu

Bd. Maresal Ion Antonescu fn.

75

Cluj-Napoca

Cluj-Napoca 4 - Teodor Mihali (Vlaicu)

Str. Teodor Mihali Fn

76

Cluj-Napoca

Cluj-Napoca 5 - Calea Turzii

Calea Turzii nr.158

77

Cluj-Napoca

Cluj-Napoca 6 - 1 Decembrie 1918

Bdul. 1 Decembrie 1918 fn.

78

Codlea

Codlea

Str. Barsei, nr.36, jud.Brasov

79

Constanta

Constanta 1 - Mangaliei

Str. Mangaliei FN.

80

Constanta

Constanta 3 - Palazu Mare

DN2A 202+450km

81

Constanta

Eforie

Bdul. Republicii nr. 131

82

Constanta

Constanta 6 Vlaicu

Intrarea Pasajului nr. 9

83

Constanta

Constanta 2 - Tomis

B-dul Tomis, Nr. 310D, Constanta, Jud. Constanta

84

Constanta

Constanta 4 - Dezrobirii

Str. Dezrobirii, Nr. 82B, Constanta, Jud. Constanta

85

Constanta

Constanta 5 - Bratianu

Sos. I.C. Bratianu, Nr. 50C, Constanta, Jud. Constanta

86

Craiova

Craiova 1 - Brestei

Str. Brestei 114

87

Craiova

Craiova 2 - Decebal

Str. Decebal nr.25

88

Craiova

Craiova 3 - Calea Severinului

Str. Nicolae Titulescu Nr. 173

89

Craiova

Craiova 4 - Unirii(Parc)

Calea Unirii nr. 206

90

Craiova

Craiova 5 - Decebal

Strada Decebal, Nr. 17, Craiova, Judetul Dolj

91

Craiova

Craiova 6

Comuna Carcea, sat Carcea, Calea Bucuresti nr. 10 A

92

Dej

Dej

Str. Valcele FN

93

Deva

Deva - Zarandului

DN 7, Calea Zarandului

94

Dr. Turnu Severin

Dr. Turnu Severin 2

Simian DN6 (E70), Km333+200

95

Dr. Turnu Severin

Dr. Turnu Severin

Bdul. Tudor Vladimirescu intersectia cu str.Alunis

96

Ernei

Targu Mures 3

Comuna Ernei , nr,.630B

97

Fagaras

Fagaras

Str. Tudor Vladimirescu , nr.78B, jud.Brasov

98

Floresti

Floresti

Str. Avram Iancu FN, Com Floresti, jud. Cluj (DN E60 km.487+875 dreapta)

99

Focsani

Focsani 1 - Independentei

Bd. Independentei nr. 28

100

Focsani

Focsani 2 - Calea Bucuresti

B-dul Bucuresti F.N., jud.Vrancea

101

Galati

Galati 2 - Traian

Str. Traian nr. 2

102

Galati

Galati 1 - Cosbuc

Str. Teodor Neculuta nr. 24

103

Galati

Galati 3 - Sos. Galati - Tecuci

Sos. Galati Tecuci km 0

104

Gheorghieni

Gheorgheni - Kossuth

Str. Kossuth nr. 201.

105

Gheorghieni

Gheorgheni - Gabor Aron

Str. Gabor Aron nr.41,

106

Giurgiu

Giurgiu - Bucurestiului

Sos. Bucuresti nr. 152

107

Gura Humorului

Gura Humorului

Str. Stefan Cel Mare nr 128 BIS

108

Huedin

Huedin

Strada Horea , Nr.215, Jud Cluj

109

Hunedoara

Hunedoara 1 - Traian

Intersectia Bd. Traian cu Bd. Dacia

110

Hunedoara

Ilia

DN km 414+400

111

Hunedoara

Brad

Str. Vanatorilor nr 108

112

Hunedoara

Hunedoara 2 - Avram Iancu

Str. Avram Iancu, Nr. 20, Hunedoara, Jud. Hunedoara

113

Iasi

Iasi 1 - Pacurari

Str. Pacurari nr. 97-99

114

Iasi

Iasi 4 - Nicolina

Sos. Nicolina nr. 7, Iasi

115

Iasi

Iasi Miroslava

Sat Bratuleni, iesirea spre Targu Frumos

116

Iasi

Iasi 6

Sos. Bucium, nr 53D

117

Iasi

Iasi 2 - Silvestru

Intersectia Silvestru-Pod de piatra f.n.

118

Ludus

Ludus

Str. Republicii, nr. 58,Ludus,jud. Mures

119

Lugoj

Lugoj - Semenicului

Str. Semenicului fn.

120

Medias

Medias - Pacii

Str. Pacii fn.

121

Miercurea Ciuc

Miercurea Ciuc - Brasovului

Str. Brasovului fn.

122

Odorheiu Secuiesc

Odorheiu Secuiesc - Beclean

Str. Beclean nr.14.

123

Odorheiu Secuiesc

Odorheiu Secuiesc 2

Str. Nicolae Balcescu

124

Onesti

Onesti - Marasesti

Calea Marasesti fn

125

Oradea

Oradea 1 - Clujului

Calea Clujului nr.231A.

126

Oradea

Oradea 2 - Decebal

Bd. Decebal nr.51.

127

Oradea

Oradea 5 - Episcopia

Str. Stefan cel Mare nr 89

128

Oradea

Oradea 6 Borsului

Soseaua Borsului, nr. 39

129

Oradea

SALONTA/ZOLTAM MULTILEVEL

CALEA ORADIEI NR 55

130

Oradea

Oradea 4 - Dimitrie Cantemir

Str.Dimitrie Cantemir nr.26-30, jud.Bihor

131

Oradea

Oradea 7 - Mestesugarilor

Str. Mestesugarilor, Nr.32A, Oradea, Jud. Bihor

132

Orastie

Orastie - Armatei

DN 7, Str. Armatei fn.

133

Petrosani

Petrosani 2 - Ion Creanga

Intersectia DN66 cu str.Ion Creanga

134

Petrosani

Petrosani 1 - Aviatorilor

Str. Aviatorilor, Nr. FN, Petrosani, Jud. Hunedoara

135

Piatra Neamt

Piatra Neamt - Traian

Bld. Traian nr. 179

136

Piatra Neamt

Piatra Neamt 2

Str. Petru Movila nr 112-114

137

Pitesti

Pitesti 1 - N.Balcescu (Bucuresti)

Bd. Nicolae Balcescu fn

138

Pitesti

Pitesti 3 - Autostrada - Km 80

Autostrada Bucuresti - Pitesti, Km 80+700, com. RATESTI (Arges)

139

Pitesti

Pitesti 4 - Intrare Autostrada

DN 65B, km 3+721

140

Pitesti

Pitesti 2 - Balcescu 85

Bdul. Nicolae Balcescu, Nr. 85, Pitesti, Judetul Arges

141

Pitesti

Pitesti 5 - Republicii

Str. Republicii, Nr. 220, Pitesti, Judetul Arges

142

Pitesti

Pitesti 6 - Balcescu 206

B-dul Nic. Balcescu, Nr. 206, Pitesti, Jud. Arges

143

Ploiesti

Ploiesti 1 - Postei

Str. Postei nr. 60. (Parcul Stejarelor)

144

Ploiesti

Ploiesti 2 - Strandului

Str. Strandului nr. 42, Ploiesti, jud. Prahova

145

Ploiesti

Ploiesti 3 - DN 1, Km 63

DN1, km 63+00

146

Ploiesti

Ploiesti4 / SC NICRIS PETROCARS FUELL SRL

Bdul Grigore Cantacuzino FN,

147

Ploiesti

Floresti Prahova/ SC TIANA RATIGO SRL

Str. DN1 -Paralela 45" , Nr 750 , Sat Floresti,comuna Floresti, jud. Prahova

148

Radauti

Radauti

Calea Bucovinei FN

149

Ramnicu Valcea

Rm.Valcea 2 - Calea lui Traian 166-oras

Calea lui Traian nr. 166

150

Ramnicu Valcea

Rm.Valcea 1 - Calea lui Traian 291

Calea lui Traian nr. 291

151

Rasnov

Calea Brasovului F.N. (DN 73)

Calea Brasovului F.N. (DN 73)

152

Reghin

Reghin - Iernutei

Str. Iernuteni 32C-34

153

Resita

Resita 1 - Republicii

DN 58B, Str. Republicii

154

Resita

Resita 2 - Timisoarei

B-dul Timisoarei, Nr. 1A, Resita, Jud. Caras Severin

155

Roman

Roman - Roman Musat

Str. Roman Musat nr. 21

156

Rupea

Rupea

Str. PE HILL, nr. 1, DN 13, loc. Rupea, oras Rupea, jud. Brasov

157

Sacele

Brasov 5

Calea Bucuresti nr 4, Sacele

158

Satu Mare

Satu Mare 1 - Botizului

Str. H. Coanda fn.

159

Satu Mare

Satu Mare 2 - Aurel Vlaicu

Str. Aurel Vlaicu nr.74

160

Satu Mare

Satu Mare 3 - Careiului

Str. Drumul Careiului nr.7 (dupa Kaufland)

161

Sebes

Sebes - Drumul Sibiului

Str. Drumul Sibiului fn

162

Sebes

Sebes 2 - Bena

Str. Augustin Bena nr. 92, Sebes, jud. Alba

163

Sfantu Gheorghe

Sfantu Gheorghe - 1 Decembrie 1918

Bd. 1 Decembrie 1918 fn.

164

Sibiu

Sibiu 1 - Alba Iulia

Str. Alba Iulia fn.

165

Sibiu

Sibiu 2 - Vasile Milea (Selimbar)

Str. Sibiului nr. 1

166

Sibiu

Sibiu 5 - Calea Surii Mari FN

Calea Surii Mari FN

167

Sighisoara

Sighisoara - Mihai Viteazul

Str. Mihai Vireazul fn.

168

Slatina

Slatina - Pitesti

Str. Pitesti fn (intrarea dinspre Pitesti)

169

Slobozia

Slobozia - DN 2A, KM 62

DN 2A, km 62, jud Ialomita

170

Sovata

Sovata

Str. Praidului FN ( str.Primaverii, nr.58), jud.Mures

171

Suceava

Suceava - Traian Vuia

Str.Traian Vuia cu Calea Unirii

172

Targoviste

Targoviste - Mihai Bravu

Str. M. Bravu fn (iesire spre Brasov)

173

Targoviste

Targoviste 2 / DEFIRA COM SERV SRL

Calea Bucuresti, Nr 164

174

Targoviste

Targoviste 3 - Baltaretu

Str. Col. Dumitru Baltaretu 74, Targoviste, Judetul Dambovita

175

Targu Jiu

Targu Jiu - Victoriei

Str. Victoriei nr.328 (iesirea spre Craiova)

176

Targu Jiu

Targu Jiu 2 - Teodoroiu

Strada Ecaterina Teodoroiu, Nr. 88A, Targu Jiu, Judetul Gorj

177

Targu Mures

Targu Mures 1 - Gheorghe Doja

Str. Gheorghe Doja nr. 76.

178

Targu Mures

Targu Mures 2 - 1 Decembrie 1918

Bdul. 1Decembrie 1918 nr.242

179

Targu Secuiesc

Targu Secuiesc - 1 Decembrie 1918

Str. 1 Decembrie 1918 fn

180

Targul Neamt

Targu Neamt

Bld. Mihai Eminescu nr 18

181

Tarnaveni

Tarnaveni-Armatei

Str Armatei, nr 121, Jud Mures

182

Timisoara

Timisoara 3 - Miresei

Str. Miresei nr. 1.

183

Timisoara

Timisoara 2 - Republicii

Bd. Republicii nr.12A.

184

Timisoara

Timisoara 7

Calea Aradului nr. 60

185

Timisoara

Timisoara 6

Calea Lugojului nr.86

186

Timisoara

Timisoara 5 - Constantin Brancoveanu

Bdul L.Rebreanu inters.Bdul Const.Brancoveanu

187

Timisoara

Timisoara 9 - Rebreanu

Bulevardul Liviu Rebreanu. Timisoara, Jud. Timis

188

Timisoara

Timisoara 1 - Liviu Rebreanu

Bulevardul Doctor Iosif Bulbuca, Nr 9

189

Timisoara

Timisoara 8 Dumbravita

Comuna Dumbravita, str. Bela Bartok FN

190

Tulcea

Tulcea

Str. Barajului nr 3 , Tulcea

191

Turda

Turda - Stefan cel Mare

Str. Stefan Cel Mare nr.22

192

Turda

Turda 2 Calea Clujului

Calea Clujului, nr. 120, jud. Cluj

193

Valeni

Valeni Prahova

Str. Nicolae Iorga, nr.133

194

Vaslui

Vaslui 1

Str.Petru Rares , nr.39, jud.Vaslui

195

Vaslui

Vaslui 2

Str. Stefan cel Mare, 260, jud.Vaslui

196

Vestem

Sibiu Vestem

Sat Vestem, Comuna Selimbar (DN 1 int.DN7)

197

Vladimirescu Sat

Vladimirescu - DN 7 jud Arad

DN 7, Km. 534 + 310, Sat Vladimirescu, Jud. Arad

198

Zalau

Zalau - Mihai Viteazul

Str. Mihai Viteazul fn.

Distribuitori Autorizati

Nr.

Oras

Statie MOL

ADRESA

1

Abrud

RIVALY C.H.SRL

Str. Republici Nr 12, Abrud, Jud. Alba

2

Bacau

Moraru Anca SRL

Str. Donici Gheorghe (Strada), Nr. 1, Bacau

3

Blejoi

Total Aqua Distribution

Sos. Ploiesti-Blejoi,Nr.930, Blejoi, Jud. PH

4

Borsa

Dracard SRL Borsa

Alex.I.Cuza 17, Borsa, Jud. MM

5

Branceni

Croce Serv Impex SRL

Comuna Branceni, Str. Principala, Nr.6, Branceni, Jud.Tr

6

Buzau

L & R Comexim SRL

Sos. Brailei,Dn 2b, Km 9, Stanga

7

Calarasi

Mary Lory - Magazin 1

Str. Flacara, Nr. 5, Bl. C16, Sc.A, Parter

8

Calarasi

Mary Lory - Magazin 2

Str. Zavoiului, E22, Sc. C, Parter

9

Calarasi

Mary Lory - Magazin 9

Str. Musetelului, Bl. K16, Sc. 4, Parter

10

Campeni

Rivaly C.H.SRL - Autoservire

Str. Revolutiei 1848 Bl.C1bc, Campeni, Jud. AB

11

Cluj-Napoca

Nasticom Impex SRL

Traian Vuia 210, Cluj-Napoca, Jud. CJ

12

Craiova

Coliseum S.A.

Str. Nicolae Romanescu Nr.112, Craiova, Jud. DJ

13

Dr.Turnu-Severin

Minteger Distribution

Calea Timisoarei Nr.220f1,(Incinta Abator), Dr.Turnu-Severin, Jud. MH

14

Focsani

Dublu Lic & Sic SRL

Str. Dionysos Nr.1, Focsani, Jud. VN

15

Geamanu

EXFLOR SRL-distrib.Arges

Localitatea Geamana, Com. Bradu, str. Valea Morii, nr. 26, jud Arges

16

Giurgiu

Flor-Union SRL

Str. Unirii Nr.10, Giurgiu, Jud. GR

17

Iasi

Migdalin SRL

Str. Chisinaului Nr.34, Iasi

18

Onesti

Potpuriu SRL

Str. Ciresoaia, Onesti, Jud. BC

19

Ramnicu Valcea

Magic Tic Tac SRL

Str. Iancu Pop Nr. 2, Dovali, Ramnicu Valcea, Jud. VL

20

Sighetu Marmatiei

Intercompany SRL

Str. Dragos Voda Nr.173a, Sighetu Marmatiei, Jud. MM

21

Slatina

98 Xkx Logistic Srl-Dist.Sla

Str. Depozitelor, Nr. 6, Slatina

22

Slobozia

Vlase Distribution Srl-Ialom

Bdul. Matei Basarab Nr.137, Slobozia, Jud.Il

23

Targoviste

B & B Srl-Distrib.Dambovita

Str.Laminorului,Nr 6a, Targoviste, Jud.Db

24

Targu Jiu

Exflor Srl-Distrib.Gorj

Str. Digului, Nr 1, Targu Jiu, Jud.Gj

25

Tulcea

Lunok Srl-Distrib.Tulcea

Str.Viticultorilor Nr.2, Tulcea, Jud.Tl

26

Urleta

Total Aqua Distribution-Dist

Str. Principala,Nr.428, Urleta, Jud.Ph

ANEXA nr. 3 LA REGULAMENTUL OFICIAL AL

CAMPANIEI PROMOTIONALE

“Tuborg da tonul! De doua ori mai multe premii!*”

In cadrul Campaniei Promotionale “Tuborg da tonul! De doua ori mai multe premii!*” se vor acorda urmatoarele premii mari conform art. 7.1. din Regulamentul Oficial al Campaniei:

1. 8 (opt) premii, fiecare constand in cate o excursie tip City Break, pentru doua persoane (castigator si o persoana insotitoare) in Europa, catre una dintre urmatoarele destinatii: Madrid, Venetia, Paris, Roma, Barcelona, Berlin, Milano, Bruxelles.

1.1. Cele 8 excursii de tip City Break vor fi acordate, prin trageri la sorti dupa cum urmeaza:

PREMIU

PERIOADA INSCRIERE

DATA EXTRAGERE

NR PREMII

City Break la Madrid

14 mai 2018, ora 00:00 - 27 mai 2018, ora 23:59

29.05.2018

1

City Break la Venetia

14 mai 2018, ora 00:00 - 10 iunie 2018, ora 23:59

12.06. 2018

1

City Break la Paris

14 mai 2018, ora 00:00 - 24 iunie 2018, ora 23:59

26.06.2018

1

City Break la Roma

14 mai 2018, ora 00:00 - 8 iulie 2018, ora 23:59

10.07.2018

1

City Break la Barcelona

14 mai 2018, ora 00:00 - 22 iulie 2018, ora 23:59

24.07.2018

1

City Break la Berlin

14 mai 2018, ora 00:00 - 5 august 2018, ora 23:59

7.08.2018

1

City Break la Milano

14 mai 2018, ora 00:00 - 19 august 2018, ora 23:59

21.08.2018

1

City Break la Bruxelles

14 mai 2018, ora 00:00 - 30 septembrie 2018, ora 23:59

2.10. 2018

1

1.2. Fiecare premiu constand in excursie tip City Break, In Europa, va fi acordat sub forma unui voucher in valoare unitara de 1.000 euro (cu TVA inclus) ce poate fi valorificat pana la data de 31 decembrie 2018, inclusiv si doar prin agentia de turism aleasa de Organizator, in caz contrar pierzandu-si valabilitatea (fara nicio despagubire din partea Organizatorului, Agentiei sau Agentiei de turism). In vederea determinarii valorii comerciale a premiului, la data intocmirii prezentului Regulament, valoarea estimata a Premiului va fi calculata la cursul euro/leu = 4.60 lei, rezultand suma de 4.600 lei per excursie tip City Break (cu TVA inclus).

1.3. Pachetul este pentru 2 persoane si include: 2 sau 3 nopti cazare la hotel de minim 3 stele (la alegerea castigatorului Premiului) cu mic dejun inclus, bilete de avion cu toate taxele de aeroport si bagaj de cala incluse, transfer aeroport-hotel-aeroport, asigurari de calatorie. Detaliile finale ale fiecarei excursii de weekend (perioada, optiuni de zbor, hoteluri) vor fi stabilite direct de castigator impreuna cu agentia de Turism, ulterior acordarii voucherului.

1.4. Optiunile vor trebui sa se incadreze in valoarea voucherului. Daca vreunul dintre castigatori decide sa achizitioneze servicii care depasesc valoarea voucherului primit, acesta le va achita din fonduri proprii.

2. In cadrul tragerilor la sorti ce vor avea loc in perioada 3 iulie 2018 si 14 august 2018, se vor acorda doua autoturisme marca Mercedes-Benz GLA.

2.1. Detalii autoturism marca Mercedes-Benz GLA 200d, model constructiv: 156.908.1, 100KW/136CP, acordat in tragerea la sorti de pe 3 iulie 2018:

Specificatii tehnice:

· Capacitatea cilindrica: 2143 cc

· Puterea maxima: 100 kW

· Puterea maxima: 136 hp

· Turatia la puterea maxima: 3200-4000 rpm

· Viteza maxima: 205 km/h

· Timpul de accelerare: 0 - 100 km/h; 9,5s

· Turatia maxima: 4900 1/min

· Tip cutie de viteze: man.

· Tip combustibil: D

· Consumul mixt, minim: 4,2 l/100km

· Consumul mixt, maxim: 4,4 l/100km

· Norma de poluare: Euro 6

· Emisii CO2 minim: 110 g/km

· Emisii CO2 maxim: 115 g/km

· VDA-spatiu bagaje, inchis - L

· Ampatament: 2699 mm

· Tip anvelope fata: 215/60 R17 96V

· Tip anvelope spate: 215/60 R17 96V

· Masa totala: 2035 kg

· Masa proprie: 1505 kg

· Numarul maxim de locuri: 5

Principalele dotari standard:

· Vopsire: 895 Vopsea metalizata bej canyon

· Tapiţerie: 021 Stofa Coari neagra

· 4 inele pentru ancorare

· 5 tetiere

· 6 difuzoare

· Acoperitoare portbagaj

· ADAPTIVE BRAKE cu functie HOLD

· Airbag-uri frontale pentru locurile din fata

· Airbag-uri laterale pentru locurile din fata (torace/pelvis)

· Antena radio integrata in eleronul spate

· Asistenta ESP® Curve Dynamic

· Asistent faruri

· Asistent la franare BAS

· A treia lumina de frana cu LED

· Avertizare auditiva si vizuala

· Avertizare nivel lichid

· Blocuri optice spate cu fibra optica

· Centuri de siguranta cu prindere in 3 puncte

· Coloana de directie ajustabila manual

· Compartiment depozitare in consola centrala

· Compartiment depozitare in fata cotierei

· Compartiment depozitare in portierele fata

· Compartiment depozitare sub podeaua portbagajului

· Computer de bord cu afisaj multifunctional

· Controller pe consola centrala

· Cotiera pentru locurile din fata

· Discuri de frana pentru toate rotile, cele fata ventilate

· Echipare standard

· Faruri tip reflector

· Frana de parcare electrica

· Functie de avertizare vizuala asupra uzarii placutelor de frana

· Geamuri actionate electric (x4)

· Geamuri cu tenta de culoare

· Imobilizator

· Inchidere centralizata cu comutator interior

· Incuietori pentru copii

· Indicatoare de directie cu functie de schimbare a benzii

· Indicatoare LED integrate in oglinzile exterioare

· Indicator interval revizii 'Assyst'

· Indicator lampa defecta

· Indicator pentru schimbarea optima a treptelor

· Lumina de urgenta in caz de accident

· Lumini de ceata spate

· Luneta incalzita cu releu de timp

· Manere usi si bare fata/spate in culoarea caroseriei

· Motor diesel, 4 cilindri

· Oglinzi exterioare incalzite si reglabile electric

· Ornamente exterioare linie geamuri din plastic negru lucios

· Ornamente praguri portiere cu sigla "Mercedes-Benz"

· Pachet nefumatori, include priza 12V

· Panou de instrumente cu afisaj multifunctional

· Parbriz din geam securizat (stratificat)

· Program Electronic de Stabilitate (ESP)

· Puncte de ancorare ISOFIX pentru scaun copil in spate

· Reglare manuala scaun sofer si pasager dreapta

· Scuturi cu rol estetic

· Sistem de control al tractiunii (ASR)

· Sistem de directie DIRECT STEER

· Sistem pentru evitarea blocarii rotilor la franare (ABS)

· Spatare rabatabile pentru locurile din spate

· Stergator intermitent luneta

· Telecomanda cu finisaj cromat

· Termometru temperatura exterioara

· Triunghi de avertizare

· Trusa de prim ajutor

2.2. Detalii autoturism marca Mercedes-Benz GLA 200d, model constructiv: 156.908.1, 100KW/136CP, acordat in tragerea la sorti de pe 14 august 2018:

Specificatii tehnice:

· Capacitatea cilindrica: 2143 cc

· Puterea maxima: 100 kW

· Puterea maxima: 136 hp

· Turatia la puterea maxima: 3200-4000 rpm

· Viteza maxima: 205 km/h

· Timpul de accelerare: 0 - 100 km/h; 9,5 s

· Turatia maxima: 4900 1/min

· Tip cutie de viteze: man.

· Tip combustibil: D

· Consumul mixt, minim: 4,2 l/100km

· Consumul mixt, maxim: 4,4 l/100km

· Norma de poluare: Euro 6

· Emisii CO2 minim: 110 g/km

· Emisii CO2 maxim: 115 g/km

· VDA-spatiu bagaje, inchis - L

· Ampatament: 2699 mm

· Tip anvelope fata: 215/60 R17 96V

· Tip anvelope spate: 215/60 R17 96V

· Masa totala: 2035 kg

· Masa proprie: 1505 kg

· Numarul maxim de locuri: 5

Principalele dotari standard:

· Vopsire: 890 Vopsea metalizata albastru Cavansite

· Tapiţerie: 021 Stofa Coari neagra

· 4 inele pentru ancorare

· 5 tetiere

· 6 difuzoare

· Acoperitoare portbagaj

· ADAPTIVE BRAKE cu functie HOLD

· Airbag-uri frontale pentru locurile din fata

· Airbag-uri laterale pentru locurile din fata (torace/pelvis)

· Antena radio integrata in eleronul spate

· Asistenta ESP® Curve Dynamic

· Asistent faruri

· Asistent la franare BAS

· A treia lumina de frana cu LED

· Avertizare auditiva si vizuala

· Avertizare nivel lichid

· Blocuri optice spate cu fibra optica

· Centuri de siguranta cu prindere in 3 puncte

· Coloana de directie ajustabila manual

· Compartiment depozitare in consola centrala

· Compartiment depozitare in fata cotierei

· Compartiment depozitare in portierele fata

· Compartiment depozitare sub podeaua portbagajului

· Computer de bord cu afisaj multifunctional

· Controller pe consola centrala

· Cotiera pentru locurile din fata

· Discuri de frana pentru toate rotile, cele fata ventilate

· Echipare standard

· Faruri tip reflector

· Frana de parcare electrica

· Functie de avertizare vizuala asupra uzarii placutelor de frana

· Geamuri actionate electric (x4)

· Geamuri cu tenta de culoare

· Imobilizator

· Inchidere centralizata cu comutator interior

· Incuietori pentru copii

· Indicatoare de directie cu functie de schimbare a benzii

· Indicatoare LED integrate in oglinzile exterioare

· Indicator interval revizii 'Assyst'

· Indicator lampa defecta

· Indicator pentru schimbarea optima a treptelor

· Lumina de urgenta in caz de accident

· Lumini de ceata spate

· Luneta incalzita cu releu de timp

· Manere usi si bare fata/spate in culoarea caroseriei

· Motor diesel, 4 cilindri

· Oglinzi exterioare incalzite si reglabile electric

· Ornamente exterioare linie geamuri din plastic negru lucios

· Ornamente praguri portiere cu sigla "Mercedes-Benz"

· Pachet nefumatori, include priza 12V

· Panou de instrumente cu afisaj multifunctional

· Parbriz din geam securizat (stratificat)

· Program Electronic de Stabilitate (ESP)

· Puncte de ancorare ISOFIX pentru scaun copil in spate

· Reglare manuala scaun sofer si pasager dreapta

· Scuturi cu rol estetic

· Sistem de control al tractiunii (ASR)

· Sistem de directie DIRECT STEER

· Sistem pentru evitarea blocarii rotilor la franare (ABS)

· Spatare rabatabile pentru locurile din spate

· Stergator intermitent luneta

· Telecomanda cu finisaj cromat

· Termometru temperatura exterioara

· Triunghi de avertizare

· Trusa de prim ajutor

3. In cadrul tragerilor la sorti ce vor avea loc in 24 iulie 2018 si 4 septembrie 2018, se vor acorda doua apartamente de tipul Double Studio with Private Garden in complexul rezidential New Point din Voluntari, Blvd. Pipera Nr. 168A, Jud. Ilfov

3.1. Detalii apartament de tipul Double Studio with Private Garden in complexul rezidential New Point, acordat in tragerea la sorti de pe 24 iulie 2018:

Apartament situat la parterul imobilului din Voluntari, Blvd. Pipera Nr. 168A, Jud. Ilfov, din cadrul Complexului Rezidential New Point, are o suprafata construita de 51.4mp, o suprafata utila de 44.4mp, o suprafata construita a gradinii de 14.9mp si o suprafata utila a gradinii de 13.41mp.

3.2. Detalii apartament de tipul Double Studio with Private Garden in complexul rezidential New Point, acordat in tragerea la sorti de pe 4 septembrie 2018:

Apartament situat la parterul imobilului din Voluntari, Blvd. Pipera Nr. 168A, Jud. Ilfov, din cadrul Complexului Rezidential New Point, are o suprafata construita de 51.4mp, o suprafata utila de 44.4mp, o suprafata construita a gradinii de 14.9mp si o suprafata utila a gradinii de 13.41mp.

3.3. Numarul cadastral va fi definitivat dupa dezmembrarea imobilului.

3.4. Apartamentul va fi predat nemobilat.